Profil zadavatele

23.5.2024 – „Višňové – Komunikace Na Kopečku“.

Projektová dokumentace zde: https://www.visnove.cz/urednideska/wp-content/uploads/2024/05/PD-Komunikace-Na-Kopečku.zip

16.04.2024 – „Obecní dům Višňové – Oprava fasády“.

16.04.2024 – „Višňové – Oprava fasády ZŠ“.

27.2.2024 – „Višňové – Symbol obce 2024“

16.2.2024 – Višňové – Komunikace Na Kopečku

PD Komunikace Na Kopečku

16.2.2024 – Višňové – Oprava vodoteče 2024

29.1.2024 – PD Pod Starou horou – II. etapa, Višňové“.

26.1.2024 – Višňové – Oprava prostor K 5

9.10.2023 – Višňové – Dědina – odstavné plochy na parcele 3898/6

15.08.2023 – Oprava koupelen v Domě s pečovatelskou službou, Višňové.

26.07.2023 – Elektronická úřední deska

11.7.2023 – Odstavná plochy kolem Višňovského potoka, včetně kanalizace

13.04.2023 – Višňové – Oprava vodoteče 2023

13.05.2022 – PD Dešťová kanalizace, chodník a místní komunikace Zmoly

1.4.2022 – „Workoutové hřiště Višňové“

7.3.2022 – „Oprava vodoteče 2022, Višňové“

7.3.2022 – „Chodník v Dědině, Višňové 2022“.

20.10.2021 – „Přístavba k Základní škole ve Višňovém včetně dopravní
infrastruktury “.

16. 6. 2021 – Chodník ke škole – III. etapa, VIŠŇOVÉ

16. 4. 2021 – Oprava vodoteče 2021, Višňové

19. 3. 2021 – Višňové – stavební úpravy ZŠ a MŠ budova č.127

Projektová dokumentace: https://data.visnove.cz:5551/d/f/611800901874661425

29. 10. 2020 – Dodávka malého nosiče nástaveb do 3,5 t s příslušenstvím, Višňové

13. 10. 2020 – Přeložka anodového uzemnění a kabelového vedení v městysi Višňovém 

12. 6. 2020 – Oprava vodoteče Višňovského potoka 2020

20. 3. 2020 – UDRŽOVACÍ PRÁCE NA ZASTŘEŠENÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VIŠŇOVÉ

Projektová dokumentace

13.1.2020 Višňové chodník s dešťovou kanalizací III. etapa


7.10.2019 OPRAVA VODOTEČE VIŠŇOVSKÉHO POTOKA 2019

7.10.2019 Chodník ke škole – II. etapa, Višňové


3.9.2019 Ochranné rukavice, obuv, oděvy a přilby pro JSDH Višňové

19.6.2019 Stavební úpravy Tribuny u fotbalového hřiště, Višňové

15.5.2019 Višňové, hřbitov – chodníky, oprava kapličky a márnice

18.2.2019 – Výzva k podání nabídky – OPRAVA ROZVODU VODOVODU, KANALIZACE, ELEKTRO A VNITŘNÍCH KONSTRUKCÍ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ VIŠŇOVÉ

8.6.2018 – Výzva k podání nabídky – Ústřední vytápění hasičské zbrojnice ve Višňovém

Výzva k podání nabídky

veřejná zakázka – Ústřední vytápění hasičské zbrojnice ve Višňovém – rozpočet, projekt

25.5.2018 – Výzva k podání nabídky – Višňové odvlhčení domu

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY – Odvlhčení obecního domu č. p. 2

Višňové odvhčení domu č.p.212 – výkaz výměr

22.5.2018 – Výzva k podání nabídky – Rozšíření kapacity dětských hřišť – Višňové

Hřiště MŠ

Hřiště v obci_návrh

Krycí list nab.

Návrh smlouvy o dílo

Př. 1 – Specifikace herních prvků

Rozpočet – Rozšíření kapacity dětských hřišť

Výzva k podání nabídky – Rozšíření kapacity dětských hřišť – Vi

Výměna oken sportovních kabin, Višňové

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY – Výměna oken sportovních kabin

Okna – fotbal. kabiny Višňové

Rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu, Višňové – Rajčula

Výzva k podání cenové nabídky – VO a MR Rajčule, Višňové

Projektová dokumentace

PD – Lokalita Stará hora – II. etapa

Výzva k podání cenové nabídky – Lokalita Stará hora – II. etapa

Vyjadřovačka VKČOV, INNOGY Vyjadřovačka E.ON Vyjadřovačka CETIN

Lokalita Stará hora – II. etapa

Višňové, chodník s dešťovou kanalizací – III. etapa

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY – Chodník s dešťovou kanalizací I

DÚR II/400 – Průtah Višňové A

DÚR II/400 – Průtah Višňové B

Záborový elaborát

Úpravy topení v ZŠ, Višňové

Výzva k podání nabídek – topení ZŠ

vč1 Legenda

vč2 Půdorys 1.NP a 2.NP

vč3 Schéma zařízení

Višňové, úprava garážového stání, zateplení požární zbrojnice

Výzva – úprava garážového stání, zateplení budovy požární zbrojnice

Dlažba před has. zbrojnicí – situace II – odvodnění

Dlažba před has. zbrojnicí – situace – dlažba

Chodník has. zbrojnice – situace III

Info – nahlížení do KN – hasičská zbrojnice – Višňové

Přízemí nové

Řez B-B´a pohledy nové

Situace

Výkazy výměr:

Višňové hasičská zbrojnice – dlažba před has. zbr.

Višňové hasičská zbrojnice -betony v garáži VŘ

Višňové hasičská zbrojnice fasáda – VŘ

Višňové hasičská zbrojnice chodník VŘ

DH Pod Starou horou

Situační náčrt DH PSH Naceňovací tabulka – DPH PSH Výzva k podání nabídky – DH PSH Višňové Specifikace herních prvků

Višňové, fasáda domu č.p. 200

Višňové, Fasáda domu č. p. 200

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY – Višňvé, fasáda domu č. p. 200

Višňové, oprava mostku u kina

Náčrt situace Vodoteč od mostku k mostu

Řez – Mostek u kina

Snímek pozemkové mapy se zákresem

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY – Višňvé, oprava mostku u kina

Višňové, dlažba na hřišti MŠ

Situační zákres – dlažba na hřišti MŠ

Višňové, dlažba na hřišti MŠ – slepý rozp.

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY – Višňvé, dlažba na hřišti MŠ

Ohradní požárně – bezpečnostní zeď na sběrném dvoře

Situace stavby – sběrný dvůr

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY – Ohradní zeď sběrného dvora

Chodník od nákupního střediska COOP

situace

slepý rozpočet

Výzva k podání nabídek

Višňové, stavební úpravy na místním hřbitově

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY – Višňové, stavební úpravy na místním hřbitově

Půdorys stavby – Višňové, hřbitov

ROZPOČET – Višňové, stavební úporavy na místních hřbitově – slepý

Výzva – Chodník – Dědina II. etapa

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY – Chodník – Dědina II. etapa

Zastavovací situace

Výzva – Oprava místních komunikací, městys Višňové – výzva 2016

Oprava místních komunikací, městys Višňové – výzva 2016

Tabulka – výkaz výměr pro posouzení cenových nabídek

Výzva – Stavební úpravy hasičské zbrojnice, Višňové 213 II. etapa

Výzva – Stavební úpravy hasičské zbrojnice, Višňové 213 II. etapa

Hasička Višňové dokončovací práce slepý – přepracovaný

projektová dokumentace – celá stavba

Výzva – Rozšíření parkovacích ploch na náměstí

Výzva – parkoviště u Jednoty

Příloha č. 1 – Úprava návsi 

Výzva – Chodník ke škole

Výzva – Chodník ke škole, Višňové – I. etapa

Chodník ke škole – příloha výzvy

Chodník – situačka

Oprava kinosálu, Višňové

SoD – chodník ke škole, oprava omítky – Paleček Ivo

Výzva – Zpomalovací práh

Výzva – Zpomalovací práh, Višňové

zpomalovací práh – dokumentace

 

PD – Chodník a dešťová kanalizace naproti obecnímu domu, Višňové – IV. etapa

Chodník a dešť. kanalizace IV. etapa0001

Výzva – PD – Ch., DK – IV. etapa0001

Oprava regulace, Višňové – III. etapa

Příloha č. 1 – Výzva – Oprava regulace III. etapa

Rozpočet výkonů – Oprava regulace – III. etapa

Výzva – Oprava regulace – III. etapa0001

Foto současného stavu – Opava reg. – III.

Stavební úpravy hasičské zbrojnice

PD přístavba hasičské zbrojnice

 

Výzva k podání cenové nabídky – vrt

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY - Vrt 1.jpeg

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY - Vrt 2.jpegVYKAZ_VISNOVE_VRT

PD_VRT_VISNOVE

Základní škola a Mateřská škola, Višňové, » Výsledek výběrového řízení

 

Výsledek výběrového řízení „Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele“ naší školy a pro účely projektu „Podpora čtenářství a jazykových dovedností žáků“, č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1531 najdete v přiloženém dokumentu Mgr. Jiří Beran, ředitel Základní školy a Mateřské školy, Višňové, okres Znojmo, příspěvkové organizace Příloha: Výsledek výběrového řízení

 

 

 OZNÁMENÍ o zahájení výběrového řízení

 

Dne 1. července 2015 je zahájeno výběrové řízení „Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele“ naší školy a pro účely projektu „Podpora čtenářství a jazykových dovedností žáků“, č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1531. Konec lhůty pro podání nabídek: 13. července 2015 do 13:00 hodin. Specifikace zakázky je uvedena v přiložené Výzvě a jejích přílohách. Mgr. Jiří Beran, ředitel Základní školy a Mateřské školy, Višňové, okres Znojmo, příspěvkové organizace

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 výzvy – Zadávací dokumentace Příloha č. 2 výzvy – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Příloha č. 1 zadávací dokumentace – Návrh smlouvy Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Krycí list nabídky

 

 

 

 

Višňové, vybavení dětských hřišť

Výzva – Višňové, Vybavení dětských hřiš Příloha 1 – Višňové, Vybavení dětských hřišť

Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele

Základní škola a Mateřská škola, Višňové, » Oznámení o zrušení výběrového řízení

 

Oznamujeme, že výběrové řízení „Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele“ naší školy a pro účely projektu „Podpora čtenářství a jazykových dovedností žáků“, č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1531 bylo zrušeno. Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky. 

Mgr. Jiří Beran, ředitel Základní školy a Mateřské školy, Višňové, okres Znojmo, příspěvkové organizace

Příloha: Výsledek výběrového řízení

Dne 8. června 2015 je zahájeno výběrové řízení „Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele“ naší školy a pro účely projektu „Podpora čtenářství a jazykových dovedností žáků“, č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1531.

Konec lhůty pro podání nabídek: 25. června 2015 do 13:00 hodin.

Specifikace zakázky je uvedena v přiložené Výzvě a jejích přílohách.

Mgr. Jiří Beran, ředitel Základní školy a Mateřské školy, Višňové, okres Znojmo, příspěvkové organizace

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 výzvy – Zadávací dokumentace

Příloha č. 2 výzvy – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 1 zadávací dokumentace – Návrh smlouvy

Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Krycí list nabídky

 

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY – PD – lokalita RD Pod Starou horou

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY – PD – lokalita RD Pod Starou horou – podklady

Výsledek výběrového řízení

Výsledek výběrového řízení k veřejné zakázce „Dodávka mobilních zařízení“ (C142279) v rámci projektu „Pojďme se dotknout ICT“, č. projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0016 najdete v přiloženém dokumentu ZDE

OZNÁMENÍ o zahájení výběrového řízení

Dne 10. listopadu 2014 je zahájeno výběrové řízení „Dodávka mobilních zařízení“ pro naši organizaci a pro účely projektu „Pojďme se dotknout ICT“, č. projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0016.

podrobnosti zde

Místní komunikace Stará hora

Rekonstrukce komunikace Dědina

Autobusová zastávka, točna u školy, Višňové

Výzva k podání nabídky – Nákup komunální techniky, Višňové

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky – komunální technika

Příloha – zadávací podm. nákup komunální techniky, Višňové

 

Profil zadavatele se nachází na serveru e-zakazky zde

Zveřejňování smluv na veřejné zakázky nad 500 000 korun:

SOD – VHS plus – Chodník a DK u ZS  (zveřejněno 8.8.2016)

Dodatek č.1 VHS plus – chodník a DK u ZS (zveřejněno 3.12.2016)

SoD Colas CZ – RD Stará hora

SoD Miloš Ryšavý – st.úpravy has.zbroj.

smlouva o dílo – chodník a dešťová kanalizace – žižkov

smlouva o dílo – rekonstrukce vozidla CAS 25k liaz

smlouva o úvěru – škola

Dodatek c.1 SoD JVS – zatepleni ZS

KS Agroservis Trading – komunální traktor

SoD JVS – zatepleni ZS

SoD OSP – socialni byty