Višňové – městys s vinařskou tradicí

Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Starší žáci

IE Znojmo                           – Višňové                            1 : 5        (1 : 1)

Branky: Tomáš Jelínek, Dominik Jelínek 2, Dominik Adámek, Václav Adámek

Dorost

Višňové                              – Olbramovice                  2 : 1        (1 : 0)

Branky: Bohuslav Jedlička, Jakub Havlík

Muži

Suchohrdly u Miroslavi                – Višňové            6 : 1        (3 : 0)

Branky: Tomáš Indra

Přátelské utkání starých pánů – lední hokej

Višňové                              – Bantice                             11 : 6

čtvrtek 1. listopadu 2012

slavnost

Všech svatých

17.00 vyzvánění a setkání na hřbitově

modlitba bolestného růžence, sloka písně

17.45 mše svatá

pátek 2. listopadu 2012

památka

Všech věrných zemřelých

17.00 mše svatá

neděle 4. listopadu 2012

Vzpomínka na zemřelé na hřbitově

14.00 desátek bolestného růžence, čtení, homilie a přečtení jmen těch, kteří nás předešli

Mladší žáci

Micmanice                        – Višňové                            6 : 3        (4 : 1)

Branky: Petr Adámek, Radim Vališ, Přemysl Šuba

Starší žáci

Višňové                              – Prosiměřice                    1 : 2        (1 : 0)

Branky: Tomáš Jelínek

Dorost

Višňové                              – Hostěradice                   3 : 0        (0 : 0)

Branky: Bohuslav Jedlička, Josef Adámek, Jakub Havlík

Muži

Višňové                              – Šanov                                7 : 1        (3 : 0)

Branky: Pavel Šuba 2, Tomáš Indra 2, Tomáš Klaudinger 2, Josef Sláma,

Třetí říjnový víkend je časem Višňovského posvícení. Na přípravě programu tohoto víkendu se podílelo spoustu lidí a organizačních složek Višňového.

Program započal sobotními osmými višňovskými trhy, které se uskutečňují každou třetí sobotu v měsíci Ve Dvoře na náměstí. Stejně jako při každých dalších, jste si zde mohli zakoupit výrobky pekařů a uzenářů. Dále zde byla možnost nakoupit dřevěné hračky a jiné dřevěné výrobky. Nabídka byla doplněna nepřeberným množstvím proutěných výrobků. Nechyběly věnce, věnečky a další vazbové záležitosti k památce zesnulých. Stejně tak zde byly zastoupeny stánky s textilním zbožím, s upomínkovými a dárkovými předměty, drogistickým zbožím. Co by to bylo za trhy, když by chybělo víno, burčák a stánek s občerstvením.

V čase trhů višňovští chlapci zajeli pro strom, který pak zručná děvčata nazdobila v posvícenskou máj. Ta byla v průběhu odpoledního programu vztyčena nad tanečním prostorem na náměstí u Restaurace u Brázdů.

Zbytek odpoledního času jste měli možnost vyplnit za neskutečně nádherného slunečného podzimního počasí sledováním fotbalových utkání družstev dorostu a mužů. V obou dvou případech domácí zaslouženě získali po třech bodech.

Večerní program se nesl obcí ozvěnou rockové hudby z haly místní TJ, kde byla připravena taneční zábava se skupinou Artemis. Bohatá účast potvrdila připravenost a organizační zajištění této akce.

Nedělní program započala mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele, kdy Otec František přivítal i hosta náměstka hejtmana pana Juránka. Mše se účastnila i krojovaná višňovská mládež, která seřazená v párech vyplňovala prostor okolo oltáře.

I nově opravená slavnostně nazdobená socha svatého Floriána si vysloužila svou úctu a obdiv. Po mši za doprovodu pochodové hudby se vydal slavnostní průvod k soše vedený místními hasiči s praporem, za nimiž šla dechovka Petrovanka, krojovaná mládež, Otec František v doprovodu ministrantů a kostelníka. Teprve pak šli višňovští občané a hosté. Úvodní slovo pronesl starosta. Veškeré přítomné pak pozdravil náměstek hejtmana JMK Juránek. Pan Vlasák představil přítomným osobu sv. Floriána a technologie, jakými prostupoval při opravě sochy. Po požehnání soše Otcem Františkem zahrála kapela hymnu, za níž zúčastnění nastoupení hasiči položili kytici svému patronu. Za hosty této akce je třeba jmenovat i starostu Moravského Krumlova Třetinu. Po této akci obohacené o nabídku posvícenských koláčů a vína se občané a hosté přesunuli do areálu prodejny Jednoty.

Zde měli velmi pečlivě připravenou bohatou a to nejen výpěstky, ale i dobovým nářadím, dekoracemi mezi nimiž nechyběly ani výtvory dětí MŠ a ZŠ, višňovští zahrádkáři. Kvalitu výstavy je nutné ocenit nejen z pohledu kvality a pestré škály vystavovaných produktů, ale i za její kreativní dekorativní zpracování.

Hosté navštívili i hasičskou zbrojnici, do jejíž vybavenosti v letošním roce přibylo i vozidlo CAS 25 předané JMK.

Zatímco višňovští mladíci spolu s Petrovankou zvali občany a jejich hosty na taneční zavádění pod májí až do odpoledních hodin, otevřely se veřejnosti k možné prohlídce i dveře kostela sv. Jana Křtitele.

Vlastnímu tradičnímu zavádění višňovské mládeže předcházela jejich poklona a uctění památky padlých ve světových válkách u pomníku pod sochou sv. Václava za hymny v podání již zmiňované dechové kapely. Tančící krojovanou mládež pak obklopil dav diváků složených nejen z řad místních občanů, ale i hostů, příbuzných, známých. Po následném místně obvyklém zavádění „ženáčů“ pokračovalo posvícenské veselí až do pozdních večerních hodin.

Z tohoto místa bych chtěl poděkovat všem, kteří se organizačně na zdařilém a úspěšném programu posvícení podíleli: městys Višňové, TJ, ČZS, Farní úřad, SDH,  Petrovance, místní mládeži a dalším nezištným.

Samozřejmě, že děkuji i všem hostům za jejich přízeň, kterou višňovskému posvícení svou účastí vyslovili. Foto zde

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde