Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace sdružuje základní školu s prvním i druhým stupněm, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a školní jídelnu – výdejnu.

Organizace realizuje svoji činnost ve třech budovách. Na náměstí je umístěna budova mateřské školy a v Nové ulici dvě budovy základní školy.

Škola poskytuje vzdělání a školské služby asi 60% žáků z Višňového. Zbývající část tvoří přespolní žáci, kteří do školy dojíždí z osmi okolních obcí.

Hlavní snahou je budování bezpečné a otevřené školy, v níž se cítí dobře děti i dospělí, ve vzdělávání klademe důraz na získání vztahu k celoživotnímu učení, schopnosti řešit situace běžného života a nabytí základních gramotností moderního člověka.

Jednou ze zásad naší činnosti je pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,  s vadami výslovnosti, pozitivní zkušenost máme rovněž s integrací tělesně i mentálně postižených žáků.

V roce 2003 bylo v rámci projektu „Základní škola Višňové, škola otevřená dětem i dospělým“ zřízeno komunitní centrum, jehož činnost je zaměřena především na vzdělávání dospělých ve večerních kurzech angličtiny, němčiny a práce s počítačem. Volný čas mohou zájemci strávit v kurzu keramiky. V průběhu roku organizujeme několik jednorázových kurzů rukodělných prací a mnoho dalších komunitních aktivit. Spolupracujeme s úřadem městyse, obecními úřady obcí obvodu základní školy, s výchovným ústavem, Rodinným centrem Čtyřlístek, se zájmovými sdruženími a organizacemi a dalšími subjekty např. DDM Miroslav. Za tyto aktivity získala organizace v roce 2010 ocenění Společnost přátelská rodině.

Bližší informace najde na internetových stránkách školy: www.zsvisnove.eu

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde