Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Okénko do historie ochotnického divadla ve Višňovém

 Ochotnické divadlo ve Višňovém zapustilo svoje kořeny již v období  první republiky a protektorátu.. Z vyprávění p. Ladislava Adámka  vyvíjela svoji ochotnickou činnost skupina „Orli „ – cca od roku1930.  Bohužel, žádné záznamy se v kronice obce nenašly . Významnou osobností kulturního života v této době byl páter Řezníček,  který byl organizátorem všech divadel a také velkým  muzikantem. Divadelní činnost  v této době vyvíjel také spolek „Sokol“ a  „Osvětová beseda „ . Zmínky z činností  těchto spolků se  v kronice již  vyskytují, ale velmi málo. Dle dochovaných záznamů sehrál spolek Sokol v roce 1950 historickou hru  Jana Vrchlického „Noc na Karlštejně“. Rovněž téhož roku se předvedl i spolek Beseda veselou hrou se zpěvy a tanci,  podle motivu z novely V.Hálka  „Muzikantská Liduška .Až do roku 1980 nebyly v kronice nalezeny další zmínky z činností uvedených ochotnických spolků. Dle doložené fotodokumentace  a přímé účasti ještě žijících ochotníků , byla sehraná cca v roce 1963  Osvětovou besedou divadelní hra V.Martínka a M.Hrynšta  pod názvem „Země duní „.To bylo již pod vedením manželů Jandových, kteří byli silnou pákou kulturního života při Osvětové besedě v  této době. V roce 1966  bylo sehráno velmi úspěšné drama „ Kamenný řád „, které se hrálo v širokém okolí naší obce. V roce 1981, na samém závěru  roku vznikl  „Sdružený klub pracujících „ ( dále jen SKP ) jako nově vzniklé zařízení tehdy  Místního  národního výboru ( MNV )  Osvětová  beseda  byla zrušena. V kronice již nezaznamenává žádnou činnost.

V roce 1982 nastudoval  ochotnický kroužek  při Sdruženém klubu  pracujících  několik  velmi úspěšných divadelních her , jako např. veselohru  Dragutina   Dobricanina ,  v překladu  Jaroslava  Urbana   „ Společný byt“.V roce 1983 zaznamenala velký úspěch divadelní hra Františka Frýda „Kořeny ve větu“. V dalším roce   hra „Nepožádáš o manželku bližního svého „. V roce 1986 drama Františka SokolaTůmy „ Gorali „  Ochotnický divadelní kroužek nastudoval také několik estrádních pořadů, scének i  písniček. V roce 1989 Sdružený klub pracujícíh zaniká. Jeho zánikem končí  činnost i ochotnický kroužek ve Višňovém. Do divadelního nebe odešli i oba protagonisté . Toto je krátká historie a malá tečka  za ochotnickými divadelními spolky  naší obce .

Je škoda, že není tato bohatá kulturní činnost  v kronikách vedena. Jsem přesvědčena, že někdo z nadšenců  tyto paměti vedl a má je  doma uložené. Žádáme proto všechny občany,  aby nám  zapůjčili  fotodokumentaci a poskytli i ostatní materiály, týkající se činností ochotnických divadelních spolků ve Višňovém.   Zpracujeme je do  kroniky obce. Věřím i v to,  že kroniky  jednotlivých  spolků  jsou  u  někoho  uložené.  Pomozte  nám  je  nalézt , abychom mohli  přenechat tuto bohatou kulturní tradici dalším generacím. Vzbudit ve všech hrdost, že naše mámy, otcové či dědové  dokázali rozdávat lidem radost .

Děkujeme Vám.

 

Ostatní foto z posledního představení zde

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde