Višňové – městys s vinařskou tradicí

Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Realizace výkopových prací způsobila 2x přerušení dodávky vody a to 6.8. 2012 v části obce Dědina a 8.8.2012 u hřbitova.

V loňském roce poprvé vznikla myšlenka obnovy letního kina ve Višňovém, pro nějž se stala mottem myšlenka: „Buďme šťastni, že obdobné strasti jsme nezažili. Nebuďme však lhostejní k tomu, co zažili a zažívají druzí.“ Ta odrážela situaci doby festivalu. Na jedné straně to byly záplavy, které silně potrápily obyvatele osad, které dohromady tvoří obec Višňovou na Frýdlantsku. Druhou stranu vystihovala problematika obyvatel Lidic festivalového filmu Lidice, kteří svými životy a svým žalářováním zaplatili za krutou odplatu fašistickému režimu tehdejšího rozpínajícího se Německa.

Příprava letošního ročníku byla vedena částečně odlišnou myšlenkou. Oslava léta jako takového s ideami současných a místních podpor umění, se sportovním spřáteleným zápolením, s prostorem pro kulturní a společenské pohodové prožívání letního času. Přitom však tento svátek léta nesl historický odkaz tradičních hodnot předaných minulými generacemi. Plánovaný výtěžek filmového festivalu při višňovském kulturním létu pomůže při dofinancování opravy sochy sv. Floriána, který je dominantní historickou památkou zdobící náměstí ve Višňovém.

Na těchto principech vznikal program Višňovského kulturního léta, jehož součástí byl i 2. letní filmový festival. Na programu, který byl sestaven z:

•             Filmového festivalu,

•             Řezbářského minisympozia,

•             Višňovských trhů,

•             Fotbalového turnaje Starých pánů,

•             Taneční zábavy se skupinou Artemis,

se podílela vedle pořadatele městyse Višňového celá řada organizací, partnerů, sponzorů. Vedle jejich zástupců nelze přehlédnout ani množství lidí, kteří mnohdy i svou nezištnou pomocí tento kulturní svátek podpořili.

Co všechno přinesl filmový festival? – Vedle možností zhlédnout kvalitní české filmy mohl každý z účastníků, jak již je uvedeno v úvodu, přispět na opravu historické památky sochy sv. Floriána. Měl však i možnost. Vlastní promítání probíhalo v okouzlujícím prostředí nádherného zámeckého parku. Tento vzácný kousek přírody spolu s promítáním vytvářelo nezapomenutelný a nenahraditelný zážitek diváka. Samozřejmostí byla možnost zakoupit si z nabídky občerstvení. Nechyběla ani vína z Adámkova vinařství. V průběhu promítacích dnů navštívili filmový festival i filmové osobnosti a další představitelé umění. Mezi nimi byli Miroslav Táborský a jeho žena Kateřina, Roman Luknár, Tomáš Vican. Svou omluvu z účasti a přání úspěchu filmovému festivalu ve Višňovém prostřednictvím plátna vyslovil Radim Fiala.

Zážitkem nejen pro návštěvníky filmového festivalu, ale i občanům a příznivcům práce se dřevem bylo vytváření uměleckých soch ze dřeva výtvarníky Reném Vlasákem a Martinem Lichevníkem. Příznivci měli možnost sledovat vývoj tvorby těchto děl v jednotlivých etapách. Dnes vstup do zámeckého parku zdobí dřevěné sochy Dinosaura a Tunelovaná moravská hlava MOA. Kmotrovství těchto skvostů na sebe převzali manželé Miroslav a Kateřina Táborští před pátečním filmovým vysíláním.

Samo kulturní léto bylo obohaceno o višňovské trhy, které jsou dnes již tradicí, dávají možnost nejen višňovským, ale i obyvatelům okolí možnost nákupu a společenského setkání na našem tržišti.

Neopomenuli jsme ani na příznivce sportu. Tým višňovských Starých pánů uspořádal v sobotu turnaj, který svou atmosférou, sportovním zaujetím a pohodovostí s patřičným nadhledem potěšil nejenom jeho návštěvníky, ale i sportovní fandy.

Program soboty uzavřela taneční zábava se skupinou Artemis. Ta oslovila především mládež ze široké veřejnosti. Promítání filmu Želary nepřálo počasí a projekce musela být po 30 minutách pro intenzivní déšť ukončena.

Nedělní program byl vyplněn projekcí české filmové komedie 20. století S tebou mě baví svět. Tento krásný zábavný večer byl důstojnou tečkou za programem Višňovského kulturního léta.

Dobrovolné vstupné filmového festivalu kulturního léta přineslo 14.871,– korun. Ty půjdou na dofinancování opravy sochy sv. Floriány. Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří přispěli, a to jak finančně, svou účastí a podporou, sponzorsky, přiložením ruky k dílu pro organizaci a zajištění vlastního průběhu.

Vladimír Korek

Velmi často se v době po skončení Višňovského kulturního léta setkávám s otázkami typu: „Proč jste to, co děláte dobře, nepublikovali?“, „Proč nenapíšete do novin?“, „Jinde vymýšlí kraviny a píše se o tom. Proč to nepíšou o nás?“

Na tyto otázky musím odpovědět širší rozkrytím tohoto tématu, bez závěru, který nechám na Vás. Sami víte, že pro propagaci jsme v přípravě udělali maximum. Psali jsme na našich webovkách, sdělili prostřednictvím facebooku, o podání informací čtenářům jsme požádali regionální tiskoviny – Znojemsko, Znojemský týden, Zrcadlo, Znojemský deník, 5 + 2 dny, Jihomoravské listy. Nevynechali jsme ani regionální zpravodajství v ČT, které o naší akci informovalo. Z rádiových stanic jsme požádali Blaník, Český rozhlas a Kiss rádio.

O vlastním průběhu kulturního léta stejně jako i o ostatním dění jsme pečlivě a okamžitě Vám předkládali informace na našich webových stránkách, prostřednictvím sociální sítě facebook. Novináře výše zmiňovaných tiskovin jsme rovněž informovali prostřednictvím našich stránek. Nabízeli jsme jim spolupráci při výstupu jejich novinářské práce, a to jak v oblasti textu, tak i fotografie.

Výsledek znáte sami. – Co Vy na to? Závěr si udělejte sami.

Je vcelku smutné, když čtete regionální tiskoviny, jak se plní zprávami, nad kterými jen můžete zavrtět hlavou a pousmát se. Musíme se smířit se skutečností, i když je to z pohledu vývoje a výchovy společnosti velmi zarážející, že o věcech správných, prospěšných, s dobrým humanitárním úmyslem se moc nepíše. Spíše se publikuje senzace něco výjimečného. Na zamyšlenou pak zůstává, co to v dalším sledu u naší společnosti produkuje. Jsem profesně dostatečně erudovaný, abych o těchto budoucích důsledcích mohl i diskutovat. Přesto však jen říkám: „Závěr a obrázek si udělejte sami.“

Vladimír Korek

V sobotu 28. července zajel fotbalový tým višňovských Starých pánů do Horních Kounic, kde proti shodně složenému týmu nastoupili k přátelskému utkání. O utkání rozhodla spousta neproměněných střeleckých příležitostí ze strany višňovských. Výsledek 5 : 1 pro Kounice dokládá naopak schopnost domácích ve zvládání rychlého přechodu do útoku s přečíslením obrany.

Přiložené fotografie jsou z utkání, ve kterém višňovští Staří páni se utkali dne 26. května s týmem Nemocnice ve Znojmě na hřišti v Dobšicích. Naši fotbalisté prohráli shodně 1 : 5. Charakteristika průběhu utkání byla velmi obdobná jako v utkání s Horními Kounicemi.

Naopak však velmi zdařilých výsledků dosáhli na turnaji v Trstěnicích na počátku července, kde obsadili první místo. V turnaji, jehož byli sami pořadatelé, 21. července obsadili třetí místo. Foto ze zápasu  zde

    

Zámecký park ve Višňovém je více než 15 hektarů parkových ploch se zámeckou zahradou. Ten dendrologicky svou skladbou a kvalitou dřevin v něm patří mezi nejvýznamnější na jihu Moravy. Svým zastoupením lze jej zařadit hned následně za Lednicko – valtický areál.

Je však velmi znepokojivé až zavrženíhodné chování nezvaných návštěvníků, kteří svým rozmarem způsobují záměrné škody na tomto skvostu. Tito vandalové zde záměrně zcela zničili již rodící oskeruši. A opodál dalším stromem, na kterém zanechali stopy svého řádění, je jasan, který je součástí hájové úpravy spodní části parku. Již rodící strom oskeruše zcela podťali sekerou či podobným nástrojem. Pětadvaceticentimetrový jasan v průměru obdobným nástrojem se stejně vandalským způsobem vedené výrazně poškodily.

Toto řádění těchto zlotřilců nelze přehlížet. Věc byla předána k šetření PČR.

a umístnil se na druhém místě v konkurenci 14- ti střelců. Z důležitých závodů ho čeká MISTROVSTVÍ ČR a finále Českého poháru v Písku. V Českém poháru se zatím umístnil 1 x na prvním (Hradec Králové) a 2 x na druhém místě (Plzeň a Brno). Tento závod již absolvoval se znakem Městyse Višňové.

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší obce.

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde

Městys Višňové

Višňové 212, 671 38

IČ 00293784

DIČ CZ00293784

datová schránka: w7mbaju

Formy komunikace, které v současné době upřednostňujte:

Úřad městyse Višňové              515339130                                          info@visnove.cz

 

Pokladna, úřad matriky

Ing. Ludmila Czudková                  739007848,515339017                   ludmila.czudkova@visnove.cz

 

Podatelna, pom. účetní

Bc. Michaela Lesniaková              739007848,515339130                  michaela.lesniakova@visnove.cz

 

Účetní

Jana Svobodová                               724541056,515339018                 jana.svobodova@visnove.cz

 

Starosta

Mgr. Vladimír Korek                       602640403,515339016                 vladimir.korek@visnove.cz

 

Místostarosta

Pavel Havelka               736531841,515339016                 pavel.havelka@visnove.cz

 

Vedoucí stavebního úřadu

Ing. Josef David                                515339108,736509522                 josef.david@visnove.cz

 

Platby

Pro platby poplatků: svoz odpadů, poplatky za psy, pronájmy bytů, pozemků, další platby – využívejte bezhotovostních plateb na účet:                 1581872329/0800.