Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Bilance kumunálního odpadu za rok 2021Odpadové hospodářství městyse Višňového

Občané městyse Višňového mají následující možnosti ukládání odpadu. Současně je žádáme o to, aby třídili odpad v těchto následujících komoditách. O tom, že tak občané činí vypovídají i objemy vytříděného odpadu.

 1. Směsný komunální odpad

Svoz směsného komunálního pro občany Višňového je zajišťován na základě smlouvy firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o Třebíč.

Svoz probíhá 1x za 14 dní v úterý. Každá odpadová nádoba je na úřadu městyse evidována. Občan nádobu označí štítkem, který obdrží na Úřadu městyse Višňové.

 1. Tříděný odpad

Na 9 stanovištích (sběrných hnízdech) jsou občanům k dispozici kontejnery na tříděný odpad. Odpad z kontejnerů je pravidelně odvážen výše uvedenou svozovou firmou.

Umístění kontejnerů – tříděný odpad    
  plast sklo barevné sklo bílé papír kov

240l

Oděvy – Charita
Ovčírna 4 1 3
U sociál. Bytů 3 1 1
Sokolovna 3 1 1
Škola 4 2 1 2 1
Žižkov 3 1 1
Dědina 3 1 1
Kino 3 2 1 1 1 1
Sběrné místo 3 2 1 1 1+ 1 k. 1
DPS 1
Celkem 27 11 3 11 3 2
1

4.Sběrné místo Višňové

 

Sběrné místo Višňové je v oploceném objektu za hřbitovem.

Provozní doba sběrného místa

pátek     15.00 – 17.00 hodin

V průběhu letního období od dubna do poloviny listopadu je provozní doba sběrného dvora každý pátek. V zimním období pak 1 x za 14 dnů v týdnu svozu směsného komunálního odpadu. Konkrétní termín naleznete v ročním pracovním kalendáři městyse Višňového, který dostávají občasné do svých domácností.

Velkoobjemový odpad

Velkoobjemný odpad mohou občané Višňového ukládat na Sběrném místě Višňové v průběhu celého roku v provozní době sběrného místa.

Do objemného odpadu patří:

Části vybavení bytu, části nábytku, koberce, židle, matrace, odpad větších rozměrů, který nelze uložit do běžně používaných nádob na směsný komunální odpad.

Do objemného odpadu nepatří:

Stavební suť, výkopová zemina, autovraky, předměty obsahující nebezpečné odpady, např.: autobaterie, barvy, jedy, zářivky, televizory, počítače, chladící zařízení a dále pneumatiky, kovové předměty, živnostenský odpad.

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad mohou občané Višňového ukládat na Sběrném místě Višňové v průběhu celého roku v provozní době sběrného místa.

Mezi nebezpečný odpad patří:

 • Televizory, rádia, ledničky, mrazničky
 • Olověné akumulátory včetně elektrolytu, zářivky, výbojky
 • Barvy v uzavřených nádobách
 • Plechovky a plasty od barev a jiných škodlivin, vyjeté oleje
 • Opotřebované pneumatiky (osobní, nákladní, traktorové)
 • Pračky, trouby, sporáky, vysavače
 • Žehličky, sušiče vlasů, šicí stroje
 • hodiny, el.  hudební nástroje, el. hračky
 • PC monitory, tiskárny, notebooky
 • Telefonní přístroje, faxy, kalkulačky
 • Ruční vrtačky, pily, pájky, brusky
 • Drobné el. domácí spotřebiče
 • Zářivkové trubice, žárovky, svítidla

BIOODPAD

Bioodpad mohou občané Višňového ukládat na Sběrném místě Višňové v průběhu celého roku v provozní době sběrného místa.

Na sběrném místě je k dispozici kontejner na bioodpad, do kterého mohou občané ukládat:

Mezi bioodpad patří

Tráva a plevel, zbytky pečiva a obilovin, košťály i celé rostliny, seno a sláma, zemina z květin, hnůj, slepičí trus, podestýlka z chovu drobných zvířat, hobliny a piliny, padané ovoce, zbytky zeleniny, listí a drcené větve, slupky z ovoce, kávový a čajový odpad včetně filtrů.

Mezi bioodpad nepatří

Pleny, odřezky masa, kosti, oleje, zbytky z kuchyně, uhelný popel, smetky.

Na sběrném místě mohou rovněž občané ukládat větve z prořezávky stromů apod. Tyto potom pracovníci seštěpkují do bioodpadu.

Železný šrot

Nebezpečný odpad mohou občané Višňového ukládat na Sběrném místě Višňové v průběhu celého roku v provozní době sběrného místa.

Drobný kovový odpad mohou občané ukládat ještě i do popelnic na kov, které jsou umístěny na třech kontejnerových hnízdech.

Vysmažený olej

Vysmažený olej přelitý nejlépe do plastových obalů mohou občané Višňového ukládat na Sběrném místě Višňové v průběhu celého roku v provozní době sběrného místa.

Elektrobaterie

Elektrobaterie mohou občané Višňového ukládat na Sběrném místě Višňové v průběhu celého roku v provozní době sběrného místa.

Sběrný box je i na úřadě městyse.

Sběrné boxy jsou určeny pro shromažďování těchto typů baterií:

 • Všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, MP3 přehrávačů, mobilních telefonů, apod.),
 • Velikost: knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché baterie i 9 V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než1 kg,
 • Baterie se musí svými rozměry vejít do otvoru ve sběrném boxu 9×5 cm

Do sběrných boxů zásadně nepatří:

 • Rezavé, rozbité nebo tekoucí/lepkavé baterie,
 • Autobaterie a jiné baterie s tekutým elektrolytem,
 • Baterie nebo akumulátory z průmyslových podniků (takové baterie nemají obvykle komerční nálepku, mohou z nich vyčnívat kontaktní drátky a podobně),
 • Plně nabité baterie,
 • Baterie těžší než1 kg.

Kuličkový polystyren

Kuličkový polystyren (obložky nového zboží, obkladový polystyren, stavební polystyren) mohou občané Višňového ukládat na Sběrném místě Višňové v průběhu celého roku v provozní době sběrného místa.

NÁPOJOVÉ KARTONY

Nápojové kartony – krabice splácané z fólie, hliníku a papíru mohou občané Višňového ukládat na Sběrném místě Višňové v průběhu celého roku v provozní době sběrného místa. Za jejich tříděním obdrží buď na sběrném místě nebo na úřadě oranžové igelitové pytle, do kterých v domácnosti sešlápnuté obaly ukládají.

Stavební suť

Stavební suť v drobném objemu mohou občané Višňového ukládat na Sběrném místě Višňové v průběhu celého roku v provozní době sběrného místa, a to za úplatu, kterou uhradí na Úřadě městyse Višňové.

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde