Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

V klidné části městyse Višňové, uprostřed zeleně mezi obytnými domy se nachází Dům s pečovatelskou službou. Byl slavnostně otevřen v roce 2003, kdy přivítal svého prvního obyvatele.

Dům slouží občanům, kteří vzhledem ke svému věku potřebují určitou pomoc, jsou omezeni zdravotním stavem či sociálními podmínkami. Pro zachování standardu svého života využívají služeb pečovatelské služby. Podmínkou nájemního bydlení v DPS je to, že pobírají starobní případně invalidní důchod.

Usilujeme především o to, aby uživatelé žijící v domě byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili běžným způsobem života.

Budova má 21 bytových jednotek. Z toho 2 bezbariérové byty, 2 byty a 17 garsoniér. Součástí 12 bytů a garsoniér je balkon. K výbavě patří kuchyňský kout s elektrickými spotřebiči, na chodbičce jsou skříně s úložným prostorem, koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a WC.

Třípodlažní budova je vybavena společenskou místností, kde se obyvatelé mohou scházet při různých kulturních akcích, nebo při schůzkách s vedením městyse Višňové. Součástí budovy je výtah pro potřeby seniorů. V budově najdeme i provozovny služeb, které poskytují činnost nejen pro potřeby obyvatel DPS, ale i pro veřejnost. Jedná se o kadeřnictví,  holičství a pedikúra. Před budovou DPS je parkoviště s kapacitou 10 vozů.

V pracovní dny jsou obyvatelům k dispozici pečovatelky z Centra sociálních služeb ze Znojma a zaměstnanci městyse Višňové, kteří zajišťují pomoc při každodenních potřebách.

Telefonický kontakt na paní pečovatelku:  515 330 045, mail: dps@visnove.cz

V České republice jsou staří lidé mnohdy opomíjeni a stavěni na pomyslný okraj společnosti, ale je důležité postarat se také o naše starší spoluobčany a umožnit jim, aby žili důstojně. A to je i našim cílem v Domě s pečovatelskou službou v městysi Višňové.

Zásady poskytované sociální služby

  • Individuální přístup – za samozřejmost pokládáme to, že ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Při poskytování služby přihlížíme ke schopnostem, možnostem a potřebám každého klienta.
  • Respektování důstojnosti a práv klientů – ve vztahu ke klientům vystupují zaměstnanci zdvořile, s projevy úcty. Snažíme se o vytváření laskavého, přátelského prostředí, které bude alespoň částečně nahrazovat přirozené sociální prostředí klienta.
  • Respektování svobodného rozhodnutí – při poskytování služeb i při pracovním procesu v rámci organizace respektujeme svobodné rozhodnutí klientů, zda chtějí či nechtějí služby využívat a rozsah služby poskytujeme formou nabídky. Podporujeme vzájemnou důvěru klientů mezi ostatními klienty a personálem. Vytváříme podmínky pro uplatnění vlastní vůle klientů.
  • Ochrana osobních a citlivých údajů – zachováváme v souladu se zákonem o sociálních službách a zákonem o ochraně osobních údajů mlčenlivost ve vztahu k osobním a citlivým údajům klientů.
  • Flexibilita – přizpůsobování služby potřebám klientů.

Žádost o přidělení bytu v sekci Dokumenty ke stažení

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde