Višňové – městys s vinařskou tradicí

Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Božek spolu s radním Pavlem Balíkem v pátek 22. června 2012 předali ceny vítězům 5. ročníku soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2011“.

Cílem soutěže je propagace památek, památkové péče, podpora vlastníků řádně pečujících o památky a seznámení široké veřejnosti s problematikou památkové péče. Soutěž byla vyhlášena ve třech kategoriích – velké stavby, díla výtvarného umění a drobné stavby. Během měsíce března 2012 proběhlo hlasování prostřednictvím SMS zpráv. Přidělení hlasů jednotlivým památkám je uvedeno ZDE (doc, 103 kB). Zámek Višňové se obsadil krásné 4 místo.

V pátek 8. června navštívili zastupitelé Višňového své kolegy z města Hrotovic, se kterými jsme po letech obnovili pracovní družbu. Toto setkání již navazovalo na návštěvu hrotovických zastupitelů z loňského roku ve Višňovém. 

Cílem těchto setkání je především vzájemné seznámení se s vybaveností jednotlivých obcí, s problematikou řízení městyse, města, rozdílnosti spolupráce s místními organizacemi, představení systému práce jednotlivých úřadů, vize jejich záměrů rozvoje, porovnání pracovních, společenských, kulturních, sportovních a rozvojových přístupů v obci, městě, představení práce zastupitelů města versus městyse.

Tyto setkání slouží především pro zastupitele k rozšíření obzoru jejich rozvoje, kreativnosti způsobu pohledu na konkrétní způsoby a možnosti řešení a alternativy nových směrů rozvoje.

Foto zde

9. červen 2012, 11:56 byl naší zásahové jednotce nahlášen požár v jednom bytě DPS. Jednalo se o požár, který zapříčinilo vzplanutí oleje na elektrickém sporáku. Jen díky pohotovému zásahu jednoho z občanů požár nenapáchal závažnější škody. Jednotka hasičů provedla odvětrání objektu a demontáž požárem poškozeného vybavení bytu. Kromě našich hasičů byla přizvána jednotka z požární stanice z Moravského Krumlova.

První červnový víkend byl pro Višňovou skutečně velmi pestrým a svou nabídkou kulturně společenskou bohatým.

V pátek prvního jsme měli možnost zúčastnit se Noci kostelů 2012 v kostele sv. Jana Křtitele ve Višňovém. V rámci bohatě připraveného programu v kostele jsme mohli nahlédnout i do hrobky hraběcí rodiny, která je pod kostelem. Zároveň byla zpřístupněna i zámecká kaple Neposkvrněného početí Panny Marie.

Vlastní program obsahoval po slavnostním zahájení varhanní koncert v podání paní Ivany Šumpelové, po kterém následovalo vystoupení rouchovanské scholy Paprsky. Velmi poutavým bylo povídání o historii kostela, po níž následovala komentovaná prohlídka kostela. Tento sváteční den byl zakončen modlitbou.

Sobota druhého byla ve znamení oslav Mezinárodního dne dětí. Sportovní odpoledne před hasičárnou probíhalo pod záštitou hasičů. Vlastní akce velmi bohatého a zábavného programu neopomněla na spoustu disciplín jako např. střelba ze vzduchovky, chůze po laně, hasičský sport, hod na cíl aj. Odpoledne bylo doplněno o ukázky z činnosti městské policie, vystoupení mažoretek ZŠ a MŠ Višňové, možnost projížďky na koních, představení požární techniky užívané při zásazích, ukázky myslivecké činnosti, z výcviku psů. To vše doprovázela hudba Silence.  Dobrá nálada se nesla do večerních hodin. Foto zde

V neděli třetího na Úřadě městyse byli přivítáni na tradičním Vítání občánků děti narozené v roce 2011. Foto zde

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde

Městys Višňové

Višňové 212, 671 38

IČ 00293784

DIČ CZ00293784

datová schránka: w7mbaju

Formy komunikace, které v současné době upřednostňujte:

Úřad městyse Višňové              515339130                                          info@visnove.cz

 

Pokladna, úřad matriky

Ing. Ludmila Czudková                  739007848,515339017                   ludmila.czudkova@visnove.cz

 

Podatelna, pom. účetní

Bc. Michaela Lesniaková              739007848,515339130                  michaela.lesniakova@visnove.cz

 

Účetní

Jana Svobodová                               724541056,515339018                 jana.svobodova@visnove.cz

 

Starosta

Mgr. Vladimír Korek                       602640403,515339016                 vladimir.korek@visnove.cz

 

Místostarosta

Pavel Havelka               736531841,515339016                 pavel.havelka@visnove.cz

 

Vedoucí stavebního úřadu

Ing. Josef David                                515339108,736509522                 josef.david@visnove.cz

 

Platby

Pro platby poplatků: svoz odpadů, poplatky za psy, pronájmy bytů, pozemků, další platby – využívejte bezhotovostních plateb na účet:                 1581872329/0800.