Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Týden od 17.10. do 24.10. 2021

Neděle 17.10.29. neděle v mezidobí8:00Za farnost
Úterý 19.10. 18:30Za Zdeňka Nováka, Marii Kudrnovou a za Filipa Bauera
Čtvrtek 21.10. 18:30Za zemřelé blízké s prosbou o smíření a Boží požehnání
Neděle 24.10.30. neděle v mezidobí9:30Za Miluši Konvalinkovou a za rodiče Nehybkovy
Za Františka Náhlíka a dvoje rodiče
Za Jana Jelínka, bratra Františka a rodiče

Na Višňovské posvícení v neděli 17. října bude mše svatá ráno v 8 hodin.

Rozcestník přes internet přenášených bohoslužeb

je na adrese: https://mseonline.cz/

Možnost kontaktovat faráře

Mše svaté jsou stále v omezeném režimu. V souvislosti s tím dávám jako farář na vědomí, že je možné se na mě obrátit, v případě žádosti o svátost nemocných: Pavel Klouček 603 103 053.

Mše svaté v okolních farnostech – pravidelné časy

Papež varoval před vir(tu)ální vírou

Apoštolové se vrátili k činnosti, kterou kdysi zvládali dobře: k rybolovu. Ale jejich svět už není takový, jaký býval. V jakém ohledu jsme na tom my dnes podobně?

Celý článek přečtete zde: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30951

Tak zlo ztrácí sílu a je blíž zániku.

Ježíš vítězí nad utrpením a nad smrtí. To je důvodem velikonočního slavení. A tedy nějaká ukázka Ježíšovy moci? Vypršela lhůta pro výskyt zla v našem světě? Papež František k tomu říká: “Každé lidské srdce očekává tuto dobrou zvěst. Je to nákaza naděje: „Kristus, má naděje, byl vzkříšen!“. Nejde o zaklínadlo, po němž se rozplynou problémy. Nikoli, to není Kristovo zmrtvýchvstání. Je to naopak vítězství lásky nad kořenem zla, vítězství, které „nepřeklenuje“ utrpení a smrt, nýbrž jimi prochází, razí cestu hlubinami a proměňuje zlo na dobro, což je ochranná známka Boží moci.”

Celý text je k dispozici zde: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30928

Promluva papeže Františka při požehnání městu a světu 27. března 2020

Plný text promluvy je zde: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30850

Modlitba arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera

Odkaz: https://www.ado.cz/2020/03/15/modlitba-arcibiskupa-olomouckeho-jana-graubnera/

Inspirativní návod pro lidi ve farnosti, podle plzeňského biskupa otce Tomáše Holuba

Text je k dispozici zde: https://www.bip.cz/cs/novinky/2020-03-mimoradny-pastyrsky-list-biskupa-tomase

Internet, virtuální prostor

Pokud máte možnost připojení k internetu, můžete některé bohoslužby v ČR sledovat online https://mseonline.cz/

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde