Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Elektronické podání lze podat:

  • datová schránka: w7mbaju
  • prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: info@visnove.cz

Dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, a v souladu s nařízením vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu, zřizuje Obec Němčovice elektronickou podatelnu.
Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání ostatní.
Podání došlé na podatelnu elektronickou poštou, které nejsou podepsané pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, jsou považovány za běžnou korespondenci.

  • na technickém nosiči dat (CD-ROM, DVD-ROM, FLASH DISK)

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
dokumentů MS Office, Open Office, dále .pdf, .htm, .html, .rtf, .txt, .gif, .jpg, .png, .wmf

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde