Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě
  BANER

cyklotrasa moraviaCyklookruh mikroregionem Moravia vede krajinou zařazenou do systému Natura 2000, krajinou vinic a sklepů, údolím dvou potoků Jevišovka a Křepička. Část trasy je totožná s Moravskou vinařskou stezkou. Trasa je atraktivní, jsou v ní zastoupeny všechny možné turisticky zajímavé cíle jako zámek ve Tvořihrázi, zřícenina tvrze v Žeroticích, vodní tvrz v Horních Dunajovicích nebo poutní místo v Rybnicích. V jinak polní krajině nevynechává ani dvě přírodně a krajinářsky atraktivní zákoutí, jimž jsou Výrovická a Dunajovická přehrada, vhodné v horkých měsících i k rekreaci. Na okruh lze najet kdekoli a rovněž je možné si jej zkrátit, trasa se kříží v Horních Dunajovicích a je vhodná pro trekingová a horská kola.

Parametry trasy:

Délka trasy: 43,2 km
Značení trasy: Dopravní s logem
Vhodný typ kola: Krosové
Maximální / minimální nadmořská výška: 375 m n.m. / 202 m n.m.
Celkové převýšení: 2125 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 1223 m

Zajímavosti na trase:

Horní Dunajovice: dochovala se část zámku ze 16. stol. změněná v 19. stol. na sýpku. Goticko renesanční kostel Nejsv. Trojice z r. 1540 s pozdějšími úpravami. Kaple sv. Jana Nepomuckého z období kolem r. 1800.

Trstěnice: gotický kostel Povýšení sv. Kříže ze 14. stol. Na návsi barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1722 a lidová kaplička z doby kolem r. 1850.

Višňové: na místě tvrze postaven na poč. 18. stol. barokní zámek r. 1796 rozšířený a r. 1836 klasicistně přestavěný. V parku s 95 druhy dřevin např. cedr libanonský s průměrem koruny 15 m nebo jerlín japonský v průčelí palouku, jeden z nejhezčích na jižní Moravě. Gotický kostel sv. Jana Křtitele z přelomu 13. a 14. stol. v romantické úpravě z l. 1894–1901. U kina pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého z pol. 18. stol., v obci další litinová socha téhož světce z r. 1847. V parčíku barokní socha sv. Floriána z 2. čtvrtiny 18. stol. V trati U Větřáku památkově chráněné větrné kolo větrákového typu z r. 1910 od fy. Herkules z Vídně.

Pod Šibeničním kopcem: přírodní památka  chránící teplé jižní svahy se stepní květenou, především koniklecem velkokvětým.

Želetice: tvrz přestavěna na barokní zámek v 17. stol. Ten byl po živelné pohromě r. 1862 zbourán. Na jeho místě postaveny hospodářské budovy. Kostel sv. Jakuba Většího ze 17. stol. Na návsi socha gen. Laudona z 18. stol.

Žerotice: ze zámku, který byl vybudován na místě hradu v 16. stol. a zničen Švédy r. 1643, zachován zbytek příkopu, obvodové zdivo paláce a zbytek věže. V jádru gotický kostel sv. Martina z 15. stol. Vedle památkově cenná fara.

Tvořihráz: býv. klášterní rezidence z doby kolem r. 1689, pozdější úpravy v r. 1732 a poslední kolem r. 1900. Pod ní rozsáhlé vinné sklepy.

Výrovice: západním směrem nedaleko obce byla na řece Jevišovce vybudovaná vodní nádrž Výrovice, využívaná k letní rekreaci a k závlahám. Na východním břehu vodní nádrže byl vybudován kemp s potřebným zazemím. Jihozápadně od obce tvoří tok řeky Jevišovky pěkné údolí, v tomto místě se nad tokem řeky zvedají zajímavé skalní útvary. V okolí obce Výrovice se rozprostírají pěkné lesy

Foto z Višňové na přehradu Horní Dunajovice

[nggallery id=5]

Višňovské kulturní léto 2019

Letošní již IX. ročník Višňovského kulturního léta byl připravován a uskutečnil se ve dnech 1. až 5. července. Svým pondělním začátkem tedy navazoval oslavy višňovské pouti. Očekávání tohoto kulturního několikadenního pásma je vždy očekáváno nejen občany Višňového, ale i celé regionální oblasti.

Program toho letošního ročníku obsahoval následující oblasti. Jako již tradičně v sobě zahrnoval čtyřdenní filmový festival v areálu zámeckého parku. Další oblastí je scénické čtení – LiStOVáNí Lukáše Hejlíka. Na letošním ročníku se podílel i višňovský divadelní spolek Návrat, které svoje představení zahrál tentokrát na zámeckém nádvoří.

Pro letošní rok zcela novou oblastí bylo Celodenní hraní a vystupování spojené s výstavou strašidel z Kočovného muzea Plzeň.

Pondělí 1. července začínal program letošního ročníku LiStOVáNím, které bylo plánováno na zámeckém nádvoří.

Díky nečitelnému počasí bylo toto scénické čtení knihou ČESKÝ RÁJ od autora Jaroslava Rudiše přesunuto do višňovského kinosálu. Toto rozhodnutí se ukázalo jako opodstatněné, neboť pondělní večer pustil, byť neveliké, své nebeské slzy. Diváci byli nadšeni poutavým humorným „listováním“ novelou o současných mužích, jejichž touhy a sny se soustředí na tajemný svět za vysokou zdí, který možná obývají ženy… Knihu představili herci Pavel Oubram, Tomáš Drápela, Alan Novotný.

V úterý 2. července začal filmový festival. Vlastní projekční produkci zajišťoval pojízdný Kinematograf bratří Čadíků, který dojel v dopoledních hodinách, aby své promítací plátno rozvinul v překrásném zákoutí zámeckého parku na louce mezi stromovím, ve kterém nalezneme spoustu zajímavých a vzácných stromů. Vedle

travnaté stráně s lavičkami nabízel park i bohaté občerstvení pro letní posezení včetně dobrého piva a výborného vína. Kolem dvacáté hodiny přišli první diváci. V době, než se začala promítat velmi úspěšná česká komedie „Ženy v běhu“ jich zde bylo téměř šest stovek. Ještě před začátkem promítání starosta všechny přítomné přivítal, připomenul včerejší zahájení IX. ročníku Višňovského kulturního léta, poděkoval všem sponzorům a organizátorům, a spolu s místostarostou vylosovali vstupenky dobrovolného vstupného těch, jež získali velmi potěšující ceny, které jsou odměnou za podporu dobrého úmyslu. Atmosféra filmu byla dokonalá.

Ve středu 3. července pokračovalo kulturní léto opět promítáním filmové pohádky „Čertí brko“. Účast čtyř set návštěvníků potvrdila, že festival ve

Višňovém a jeho zámeckém prostředí si za svá léta získal své příznivce ve všech věkových kategoriích.

Čtvrtek 4. července patřil úspěšné filmové komedii „Muži v naději“. Tento film přišlo zhlédnout téměř pět set diváků. Stejně jako ve středu bylo losováním několik diváků odměněno příjemnou cenou od sponzorů.

Pátek 5. července mělo Višňovské kulturní léto bohatý program. Od dopoledních hodin, od 11.11 do pozdního odpoledne, do 18.18, hojně návštěvníci navštěvovali „Celodenní hraní a vystupování s výstavou strašidel“ Kočovného muzea Plzeň v areálu budov obecního dvora. Poutavá výstava strašidel všeho druhu byla poutavá nejen pro malé, větší, ale i dospělé.

Od 17.00 hodin měli možnost hosté a návštěvníci na zámeckém nádvoří zhlédnout velmi úspěšně v letošním roce připravenou divadelní komedii „Pod borovičkou seděla“, kterou si připravil místní divadelní spolek Návrat. Příjemné počasí a zámecké nádvoří dotvářelo kulisy tohoto vystoupení.

Večer patřil opět filmovému promítání letního kina v zámeckém parku. Hudební film „Bohemian rhapsody“ byl poslední kulturní program připravený v rámci Višňovského kulturního léta roku 2019. Diváků se sešlo na polovinu šesté stovky. Dostavili se i lidé, kteří přijeli z dál než našeho okolí. Natolik byl film našeho léta pro ně poutavý. Po přivítání, slosování odměn podporovatelům dobré věci, starosta poděkoval všem přítomným za jejich přízeň a podporu IX. ročníku. Přírodní prostředí zámeckého parku se pak stalo neskutečnou a v žádném kamenném kině opakovatelnou kulisou písní v podání Freddieho Mercuryho.

Všem návštěvníkům, hostům, fandům, přispěvatelům chceme poděkovat, za to, že svým dobrovolným vstupným v průběhu celého kulturního léta 2019 přispěli na nové posezení na turisticky hojně navštěvovanou vyhlídku na Staré hoře. Výtěžek ze vstupného činí 64.420,- Kč.

Poděkování za podporu Višňovského kulturního léta 2019 patří Jihomoravskému kraji, NADACI ČEZ, SKUPINĚ ČEZ. Velmi si vážíme a děkujeme i dalším podporovatelům především z řad nejen višňovských podnikatelů a podniků, kteří svými dary, pomocí a další výpomocí pomohli program tohoto ročníku višňovského kulturního léta zorganizovat a uskutečnit.

Poděkování patří i Sboru dobrovolných hasičů ve Višňovém za jejich podporu a pomoc. Děkujeme Výchovnému ústavu ve Višňovém za to, že převážná část kulturního programu se mohla uskutečnit v prostředí zámeckého parku a nádvoří zámku. Za pomoc a spolupráci děkujeme i obci Tavíkovice. Za propagaci akce děkujeme všem obcím v širokém okolí, svazku vinařských obcí DANÍŽ, Svazku obcí MORAVIA a rádiu BLANÍK.

Ocenění, kterého se nám organizátorům za tuto kulturní akci dostává, nás naplňuje uspokojením, ale hlavně nám dává energii a impuls začít připravovat program pro jubilejní X. ročník Višňovského kulturního léta 2020.

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde