Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě
  BANER

OLYMPUS DIGITAL CAMERANa místě zámecké budovy, ve které je v současné době výchovný ústav mládeže, stávala tvrz majitele panství. Je zaznamenána celá řada majitelů tak, jak se na tvrzi i panství střídali. V polovině XVI. století páni Zahrádečtí dali přestavět tvrz na zámek. Přesto, že o zámeckém parku nemáme písemných zpráv, lze předpokládat, že i v této době byl park založen. V době baroka přibyla pozdně renesanční budově baňatá vížka, byly nově upraveny vjezdy a provedeny další stavební úpravy. O ukončení těchto stavebních prací svědčí letopočet nad hlavním vchodem na nádvoří: 1779. Ani v záznamu o těchto opravách a úpravách není zmínka o zámeckém parku.

Můžeme však usuzovat, že i park doznal určitých změn. Důkazem jsou nám barokní sochy instalované u budovy i jinde v areálu parku. V roce 1793 koupil zámek i panství Rudolf lord a hrabě Taff za 254.150 zlatých. K panství v té době patřilo: 273,53 ha polí, 1,03 ha luk, 13,09 ha zahrad, 19,30 ha pastvin, 312,6 ha lesů, 1,74 ha stavební plochy, 3,74 ha plochy neplodné, 4,78 ha plochy daně prosté. Výměra parku se uvádí v rozloze 10,5 ha. Dá se předpokládat, že právě Taffové nechali upravit.park podle anglického slohu a že park rozšířili na dnešní výměru. V roce 1831 Taffové budovu opět opravili a v roce 1836 prodali za 375.000 zlatých. Hrabě Kašpar Filip Spiegel-Diesenberg koupil višňovský zámek za výše uvedenou sumu v roce 1836, za tři roky jej daroval svému synu Ferdinandovi, aby se posléze stal majitelem hrabě Maria Ferdinand Spiegel-Diesenberg.

Panství v té době patřilo: 273,53 ha polí, 1,03 ha luk, 13,09 ha zahrad, 19,30 ha pastvin, 312,6 ha lesů, 1,74 ha stavební plochy, 3,74 ha plochy neplodné, 4,78 ha plochy daně prosté. Výměra parku se uvádí v rozloze 10,5 ha. Dá se předpokládat, že právě Taffové nechali upravit.

Rozsáhlý zámecký park (foto zde) (přes 15 hektarů), který je volně přístupný a jistě stojí za návštěvu, vzhledem ke své unikátnosti. Na začátku 19. století zde bylo vysázeno množství cizokrajných dřevin, které se dochovaly dodnes. Za zmínku určitě stojí ojedinělý mohutný exemplář cedru libanonského (průměr koruny 15,6 m). Z dalších dřevin je možné jmenovat např. jedli řeckou, kaštan jedlý, jinan dvoulaločný, svitel latnatý, jilm lysý, nahovětvec kanadský atd. Park je využíván i pro účely výchovného ústavu, takže se zde nachází i zahradnictví se skleníkem a chovatelský dvorek se zvířaty (ovce, kozy, různé druhy drůbeže).

Torzálně se dochovaly i některé drobné stavby a sochařská výzdoba parku.

Znovuobnovený rybník zámeckého parku

2013-03-20 14.09.06V samotném konci roku 2011 byla opravena hráz rybníka uprostřed zámeckého parku. V současné době se opět „leskne hladina rybníka“, přesně pod strání, kde se po velmi horkém odpoledni večer po 21. hodině zabouřilo a přes zámecký park se přehnalo tornádo, které způsobilo v parku rozsáhlé škody. S velkým štěstím zůstala tehdy uchráněná vesnice, protože směr tornáda se změnil nad zahradnictvím výchovného ústavu a vyhnul se vesnici, která díky tomu zůstala uchráněná.

 

 

 

 

 

Nové sochy panny Marie Lurdské v jeskyni a sv. Josefa v zákoutí

421341_10151652814674306_1197785295_n0d neděle 9. června 2013 odpoledne se opět nachází socha panny Marie Lurdské v jeskyni v zámeckém parku. Původní lurdskou jeskyni nechal v zámeckém parku postavit roku 1888 hrabě Ferdinand Spiegel. 7. října toho roku ji posvětil místní farář Tomáš Havlík za asistence farářů Františka Trnky z Horních Kounic a Josefa Spáčila z Trstěnic. Sochu současné panny Marie Lurdské vytvořil dřevořezbář a místní rodák Martin Lichevník a posvětil ji páter František Nechvátal.

Opodál této jeskyni je obnoveno zákoutí s výklenkem, kde je nově umístěna soška sv. Josefa. Ten je označován především za patrona manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže a sirotků; panenství; dělníků, řemeslníků, vychovatelů.

 

Višňovské kulturní léto 2019

Letošní již IX. ročník Višňovského kulturního léta byl připravován a uskutečnil se ve dnech 1. až 5. července. Svým pondělním začátkem tedy navazoval oslavy višňovské pouti. Očekávání tohoto kulturního několikadenního pásma je vždy očekáváno nejen občany Višňového, ale i celé regionální oblasti.

Program toho letošního ročníku obsahoval následující oblasti. Jako již tradičně v sobě zahrnoval čtyřdenní filmový festival v areálu zámeckého parku. Další oblastí je scénické čtení – LiStOVáNí Lukáše Hejlíka. Na letošním ročníku se podílel i višňovský divadelní spolek Návrat, které svoje představení zahrál tentokrát na zámeckém nádvoří.

Pro letošní rok zcela novou oblastí bylo Celodenní hraní a vystupování spojené s výstavou strašidel z Kočovného muzea Plzeň.

Pondělí 1. července začínal program letošního ročníku LiStOVáNím, které bylo plánováno na zámeckém nádvoří.

Díky nečitelnému počasí bylo toto scénické čtení knihou ČESKÝ RÁJ od autora Jaroslava Rudiše přesunuto do višňovského kinosálu. Toto rozhodnutí se ukázalo jako opodstatněné, neboť pondělní večer pustil, byť neveliké, své nebeské slzy. Diváci byli nadšeni poutavým humorným „listováním“ novelou o současných mužích, jejichž touhy a sny se soustředí na tajemný svět za vysokou zdí, který možná obývají ženy… Knihu představili herci Pavel Oubram, Tomáš Drápela, Alan Novotný.

V úterý 2. července začal filmový festival. Vlastní projekční produkci zajišťoval pojízdný Kinematograf bratří Čadíků, který dojel v dopoledních hodinách, aby své promítací plátno rozvinul v překrásném zákoutí zámeckého parku na louce mezi stromovím, ve kterém nalezneme spoustu zajímavých a vzácných stromů. Vedle

travnaté stráně s lavičkami nabízel park i bohaté občerstvení pro letní posezení včetně dobrého piva a výborného vína. Kolem dvacáté hodiny přišli první diváci. V době, než se začala promítat velmi úspěšná česká komedie „Ženy v běhu“ jich zde bylo téměř šest stovek. Ještě před začátkem promítání starosta všechny přítomné přivítal, připomenul včerejší zahájení IX. ročníku Višňovského kulturního léta, poděkoval všem sponzorům a organizátorům, a spolu s místostarostou vylosovali vstupenky dobrovolného vstupného těch, jež získali velmi potěšující ceny, které jsou odměnou za podporu dobrého úmyslu. Atmosféra filmu byla dokonalá.

Ve středu 3. července pokračovalo kulturní léto opět promítáním filmové pohádky „Čertí brko“. Účast čtyř set návštěvníků potvrdila, že festival ve

Višňovém a jeho zámeckém prostředí si za svá léta získal své příznivce ve všech věkových kategoriích.

Čtvrtek 4. července patřil úspěšné filmové komedii „Muži v naději“. Tento film přišlo zhlédnout téměř pět set diváků. Stejně jako ve středu bylo losováním několik diváků odměněno příjemnou cenou od sponzorů.

Pátek 5. července mělo Višňovské kulturní léto bohatý program. Od dopoledních hodin, od 11.11 do pozdního odpoledne, do 18.18, hojně návštěvníci navštěvovali „Celodenní hraní a vystupování s výstavou strašidel“ Kočovného muzea Plzeň v areálu budov obecního dvora. Poutavá výstava strašidel všeho druhu byla poutavá nejen pro malé, větší, ale i dospělé.

Od 17.00 hodin měli možnost hosté a návštěvníci na zámeckém nádvoří zhlédnout velmi úspěšně v letošním roce připravenou divadelní komedii „Pod borovičkou seděla“, kterou si připravil místní divadelní spolek Návrat. Příjemné počasí a zámecké nádvoří dotvářelo kulisy tohoto vystoupení.

Večer patřil opět filmovému promítání letního kina v zámeckém parku. Hudební film „Bohemian rhapsody“ byl poslední kulturní program připravený v rámci Višňovského kulturního léta roku 2019. Diváků se sešlo na polovinu šesté stovky. Dostavili se i lidé, kteří přijeli z dál než našeho okolí. Natolik byl film našeho léta pro ně poutavý. Po přivítání, slosování odměn podporovatelům dobré věci, starosta poděkoval všem přítomným za jejich přízeň a podporu IX. ročníku. Přírodní prostředí zámeckého parku se pak stalo neskutečnou a v žádném kamenném kině opakovatelnou kulisou písní v podání Freddieho Mercuryho.

Všem návštěvníkům, hostům, fandům, přispěvatelům chceme poděkovat, za to, že svým dobrovolným vstupným v průběhu celého kulturního léta 2019 přispěli na nové posezení na turisticky hojně navštěvovanou vyhlídku na Staré hoře. Výtěžek ze vstupného činí 64.420,- Kč.

Poděkování za podporu Višňovského kulturního léta 2019 patří Jihomoravskému kraji, NADACI ČEZ, SKUPINĚ ČEZ. Velmi si vážíme a děkujeme i dalším podporovatelům především z řad nejen višňovských podnikatelů a podniků, kteří svými dary, pomocí a další výpomocí pomohli program tohoto ročníku višňovského kulturního léta zorganizovat a uskutečnit.

Poděkování patří i Sboru dobrovolných hasičů ve Višňovém za jejich podporu a pomoc. Děkujeme Výchovnému ústavu ve Višňovém za to, že převážná část kulturního programu se mohla uskutečnit v prostředí zámeckého parku a nádvoří zámku. Za pomoc a spolupráci děkujeme i obci Tavíkovice. Za propagaci akce děkujeme všem obcím v širokém okolí, svazku vinařských obcí DANÍŽ, Svazku obcí MORAVIA a rádiu BLANÍK.

Ocenění, kterého se nám organizátorům za tuto kulturní akci dostává, nás naplňuje uspokojením, ale hlavně nám dává energii a impuls začít připravovat program pro jubilejní X. ročník Višňovského kulturního léta 2020.

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde