Višňové – městys s vinařskou tradicí

Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Milí rodiče, žáci a přátelé naší školy,

rádi bychom Vás pozvali na další, jubilejní 15. ročník Višňovské patnáctky. Letos bude trochu netradiční. Vzhledem k přetrvávajícím nařízením vlády, jsme se rozhodli pro následující řešení, a to formou výzvy:

  • sami si vyberte trasu, kterou absolvujete (pěšky, na kole, …) v termínu – 16. 5. 2021 (výběr je naprosto libovolný, výlet můžete absolvovat kdekoliv),
  • budeme rádi, když svůj výlet zdokumentujete (fotografie + záznam trasy pomocí mobilní aplikace),
  • informace nasdílejte pomocí formuláře ZDE do 23. 5. 2021, nebo zašlete e-mailem na patnactka@zsvisnove.eu

Výstupem celé výzvy bude inspiromat turistických a cyklistických výletů. Ten bude zveřejněn na webových stránkách školy (www.zsvisnove.eu), odkaz obdržíte zároveň s diplomem.

Akce se koná na podporu rodinného života a zdravého životního stylu u příležitost Mezinárodního dne rodiny (15. 5.).

Těšíme se, že se s námi do výzvy zapojíte.

Všichni z višňovské školy

Pozn.: V případě, že se rozhodnete zaslat nám informace e-mailem, sdělte nám: název výletu, počet osob, délku trasy, způsob jejího absolvování, odkud kam jste šli, upozornění na zajímavosti a pokud máte, přiložte i fotografie a záznam trasy z mobilní aplikace nebo z navigace (stopař, záznam trasy, …).

Nový pomocník pro údržbu městyse. Hravě si poradí s bodláky, maliním a náletovými dřevinami nejen v prostorech biocentra. Jeho nákup je financován za příspěvku na komunální techniku ENERGOREGIONEM 2020

Kriminalisté řeší desítky případů se škodami v řádu milionů korun. 

Policie České republiky v posledních týdnech zaznamenala vzrůstající aktivitu skupiny osob, které využívají jednu z metod sociálního inženýrství a to takzvaný Vishing. Jedná se o princip, který je založený na telefonních hovorech, kdy se v tomto případě osoby volajících zpravidla představují jako pracovníci banky, kteří zjistili napadení bankovního účtu. Tito domnělí pracovníci banky svými tvrzeními vystraší osobu, které volají, přičemž jejich hlavním cílem je získat její peníze. Sdělí, že je nutné, aby finanční prostředky byly z vlastního účtu okamžitě převedeny na jiný účet s tím, že budou po vyřešení celé věci následně vráceny, což se samozřejmě nestane. Uvedené osoby tímto způsobem mohou vylákat i další citlivé údaje, které následně zneužijí. Tento typ podvodného jednání je nebezpečný zejména v tom, že falešní pracovníci bank mohou již před hovorem nejenom znát různé informace o osobách, které kontaktují, ale hlavně při hovorech užívají tak zvaný spoofing telefonního čísla, při kterém dokážou napodobit jakékoliv telefonní číslo, včetně infolinek bank. Rovněž bylo zaznamenáno několik případů, při kterých telefonicky kontaktují další osoby, které vystupují jako policisté, s cílem ujistit o pravdivosti tvrzení ohledně napadení bankovního účtu a nutnosti převodu peněz na „bezpečný“ bankovní účet dle předchozích instrukcí domnělých pracovníků bank.

Celý příspěvek

Dnes v úterý 27. 4. 2021 bylo vysazeno prvních devět ovocných stromků do aleje na cestě k lesu s jeho novým turistickým posezením. Těmito stromky začala I. etapa dosazování historické aleje. Vedle pracovníků městyse se na výsadbě podílela i višňovská firma https://adamera.cz/. K uvedené realizaci uvedl pan Radomír Adámek: „Jsem potěšen, že se tento záměr obnovy ovocné aleje realizuje. Dnešní výkon pracovníků včetně technické pomoci poskytuji sponzorsky tomuto dobrému počinu.“

Milí žáci, rodiče, spoluobčané a přátelé školy,

my žáci 7. třídy jsme se zapojili do projektu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se školícím střediskem Lipka v Brně. Chceme Vám představit námi vytvořené projekty, které se zaměřily na zkrášlení okolí školy. Budeme rádi, když se na naše prezentace podíváte a poté zhodnotíte v anketě, jejíž odkaz naleznete pod prezentacemi. Hlasovat bude možné do 25.4.2021. Vybírat můžete z projektů Levandulový památník a Venkovní koutek. Děkujeme.

Odkaz na web naší školy

Zajímá Vás, jak je náš městys na tom s hodnotami dávkového příkonu záření gama v microSv/h? Potom se můžete podívat na mapu ČR kde je nově Višňové:

 https://www.suro.cz/aplikace/ramesis/#/safecast

Měřič příkonu záření gama pro stacionární měření je kompaktní zařízení určené pro kontinuální měření s automatickým ukládáním dat do vnitřní paměti a jejich předáváním do centrální databáze RAMESIS, výsledky měření jsou rovněž zobrazovány na displeji měřiče. Měřicí rozsah příkonu je od hodnot příkonu na úrovni běžného přírodního pozadí v ČR do cca desítek mSv/h. Měřič je primárně určen pro fixní montáž uvnitř budov (např. škol apod.) pro práci v kontinuálním režimu měření s automatickým předáváním dat vyžaduje připojení k el. napájení (standardní napájecí adaptér do zásuvky) a přístup k internetu pro předávání dat.

Jak již bylo uvedeno dříve v článku Cesta k lesu, je tento úsek oblíbeným pro trávení volného času za účelem pohodových vycházek, turistických výšlapů po turistické trase, cykloturistice po značených stezkách.

Nejen toto všechno nás vedlo k vybudování odpočívky na kraji lesa. V současných dnech zde již vyrostla její konstrukce. Již dnes můžete ocenit její umístění, neboť je z tohoto místa krom ostatních pohledů velmi dobře vidět i na vyhlídku na Staré hoře. Naopak při návštěvě vyhlídky na Staré hoře velmi dobře vidíte i toto místo odpočívky u lesa.

Odpočívka je budovaná z prostředků Svazku obcí Moravia za podpory finančních prostředků z Nadace ČEZ.

Dne 27. února 2021 opustila tento náš svět paní Marie Svoradová. Její velkou zálibou byla historie. Bylo velmi přínosné naslouchat jejímu vyprávění, které se vždy opíralo o historické fakty a mezníky. Roky byla i velkým přispěvatelem Višňovského zpravodaje. Velký ohlas nejen pro příznivce historie Višňového byla její beseda, kterou s ní zorganizoval městys dne 22. ledna loňského roku. První část záznamu z této besedy můžeme shlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=t8Y8Ln2zkk8.

Náš svět tak opustila žena, která vedle toho, že byla maminkou, babičkou, prababičkou, tchýní, tetou, byla višňovskou občankou a sousedkou nás všech. Byla i velmi významnou historičkou. Neskutečné množství historických informací a faktů dokázala přiblížit současné populaci. Spolupracovala s mnoha příznivci historie, významnými historiky, navždy nám zůstane v srdcích na ni památka. Vzpomínat na ni můžeme nejen v myšlenkách, ale výše uvedenou besedou nebo si ji můžeme připomenout například i pořadem Toulavá kamera. 

Velmi oblíbenou destinací k příjemným vycházkám do lesa a k lesu, na přehradu v Krétech, na samotu Mlýnek, je námi všemi nazývaná „cesta k lesu“ za obcí, která je součástí i cyklotras a turistické trasy po červené. Jedná se o komunikaci na pozemku p. č. 3325/32. Stará asfaltová cesta, která je po obou stranách lemovaná travnatým příkopem mezi posledními polnosti před lesem. Dnes jsou v těchto příkopech již pouze zbytky aleje ovocných stromů. Už je jich jen několik. Část z nich je velmi starých švestek. Zbylé stromy jsou ty, které byly za starosty pana Daniela zde dosázeny. Z nespočtu nových, ale zbylo několik.
Tato zchátralá stromová alej ovocných stromů při takto oblíbené cestě si zaslouží oživit. Jedním z mnoha podnětů je i skutečnost, že na kraji lese během několika příštích dnů za přispění dotací na rozvoj cykloturistiky, zde prostřednictvím Svazku obcí Moravia, jemuž Višňové předsedá, vyroste obdobná odpočívka, která se nachází na Staré hoře. Ano, i zde najdete vyhlídku shodného typu. Není náhodou, že bude z místa této nově osazené odpočívky u lesa vidět i na tu nacházející se na Staré hoře. Samozřejmostí bude i nádherný odpočinkový pohled, byť přes dráty vysokého napětí, na Višňovou.
A stromová alej. Tu chceme obnovit. V současné době je vyčištěná od podrůstajících keřů a kadlačí. Příkopy jsou posečeny od trav. Samozřejmě, že dojde i na odfrézování starých pařezů, aby se následně mohly stromořadí po obou stranou silnice dosadit ovocnými stromy na krásné ovocné stromořadí lemující tuto historickou cestu.

Celý příspěvek

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde