Višňové – městys s vinařskou tradicí

Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

V Kutné Hoře je naplánována návštěva chrámu sv. Barbory, prohlídka města a Vlašského Dvoru s návštěvou Královského paláce a mincovny. Cena zájezdu je cca 550,- plus oběd.

Odjezd autobusu v 7:15 od budovy školy. Předpokládaný návrat v 19:30. Přihlásit se můžete v ředitelně školy, telefonicky na 515 339 120 nebo e-mailem na info@zsvisnove.eu

Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové – příspěvková organizace

Na přelomu měsíců dubna a května provedeme odečty stavů vodoměrů za zimní odečtové období.
V rámci odečtů bude měněna část vodoměrů. Majitelé nemovitostí a firem, kde budou vodoměry měněny, budou o tomto informováni.

Před provedením odečtů prosím zpřístupněte a nachystejte svoje vodoměrné šachty.

Rozesílání faktur za vodné a stočné proběhne postupně začátkem měsíce června.

Na fakturách najdete následující ceny vč. DPH (platné od 1. 5. 2018):

  • vodné 21Kč/m3
  • stočné pro nemovitosti připojené na kanalizaci 26Kč/m3
  • stočné stanovené pro vyvážení septiků 45Kč/m3.

Tyto ceny zůstávají v platnosti i pro následující odečtové období.

Celý příspěvek

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde