Višňové – městys s vinařskou tradicí

Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Jednorázový příspěvek na pomoc rodinám s dětmi přichází na začátku školního roku. Tato stránka vám poskytne veškeré informace o tom, jak o příspěvek požádat a komu je určen. Inflaci a růst životních nákladů v současné situaci asi pociťuje každý. Jednou z nejzranitelnějších skupin jsou právě domácnosti, ve kterých žijí děti. Naším cílem je pomoci co největšímu počtu z nich, proto rodinám se středními a nízkými příjmy vyplatíme jednorázový příspěvek 5 000 Kč na každé dítě. Nárok na příspěvek mají děti narozené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022. Čekáte dítě? Požádat můžete i po jeho narození, nejpozději však do 1. 7. 2023. Příjmy domácnosti nemusíte dokládat, jen potvrdíte, že v roce 2021 nepřesáhly milion. Ověříme si to sami.

Peníze vám přijdou do 30 dnů od podání žádosti. Pomohou vám s náklady na vybavení pro školáky nebo na kroužky.

JAK ZÍSKAT PŘÍSPĚVEK

Nepobírám přídavek na dítě

Podat žádost bude možné od 15. srpna na této stránce v jednoduchém formuláři. Budete potřebovat jen elektronickou identitu občana (bank ID, NIA ID apod.) Druhou možností je přijít osobně na vybrané pracoviště Czech POINT (na krajském, městském nebo obecním úřadu). Nezáleží na tom, zda jste zaměstnáni nebo na mateřské či rodičovské, případně bez práce nebo podnikáte. Příspěvek je určen pro všechny děti do 18 let, které žijí v rodině, jejíž příjem v minulém roce nepřesáhl 1 000 000 Kč hrubého. O příspěvek mohou žádat rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni dítěte.

Celý příspěvek

Višňovské kulturní léto pokračovala svou II. částí ve dnech 5. až 7. srpna 2022, a to filmovým festivalem. Tentokráte čekalo natažené filmové plátno v areálu obecního dvora. Prostředí včetně sociálního zázemí připravovali pracovníci údržby několik dnů předem. Občerstvení zde zajišťoval svou pestrou nabídkou Zmolský pivovar. Kvalitní vína byla z nabídky Adámkova vinařství.  

V pátek za krásného teplého počasí léta diváci na lavičkách a vlastních židlích zhlédli český film o legendě českého sportu Zátopek.

Po nočním dešti se v sobotu poměrně ochladilo, a tak na večerní český film Prezidentka byla slabší účast diváků, než pořadatelé čekali.

Nedělní odpolední program animované pohádky Myši patří do nebe byl promítán v kinosále místního kina. Účast potvrdila, že i naši nejmenší diváci se chtějí filmového festivalu účastnit, že jsou jeho podporavateli. Večer pak za účasti, pozdravu a slov ocenění senátora Tomáše Třetiny, starosty Moravského Krumlova, nás všechny čekala česká komedie Deníček moderního fotra.

Celý příspěvek

Letošní již XII. ročník Višňovského kulturního léta jsme přeci jenom oproti loňskému a předloňskému ročníku připravovali s větším klidem. Kulturnímu létu s týdenním předstihem předcházely pouťové oslavy, které organizačně zaštiťovali sportovci TJ Višňové. 

Višňovské kulturní léto 2022 bylo zahájeno starostou v areálu zámku, na jeho krásném nádvoří. Na neděli 3. 7. v 17.00 hod. zde bylo totiž programem připraveno loutkové divadlo Kateřiny a Miroslava Táborského velice populárního herce české scény a českého filmu, které patřilo nejen dětem, ale i dospělým. Představení s názvem Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky přišel shlédnout nespočetný dav malých dětských diváků v doprovodu svých rodičů. Ano, bylo to velmi důstojné zahájení letošního ročníku. Dětský smích je tou nejlepší a nejupřímnější odměnou 

Celý příspěvek

Pouťové oslavy se vždy pojí se svátkem patrona kostela. Nikterak jinak je tomu ve Višňovém, kde je to sv. Jan Křtitel, jemuž patří v kalendáři 24. červen. Oslavy té letošní pouti tak připadly víkendu od pátku 24. po neděli 26. června.
Přípravy oslav spojených s veřejným veselím a oslavami mají v režii sportovci Tělovýchovné jednoty Višňové. Je nutné plno záležitostí nejen zorganizovat, ale i zajistit a připravit. Páteční taneční zábavu vzhledem k nejistému počasí tak připravili fotbalisté ve sportovní hale. Ještě předtím však chlapci chasy přivezli tradiční máj, kterou vztyčili na tanečním place před sportovní halou.

Celý příspěvek

Den se probudil do nádherného slunečného rána. Všude, kam se podíváte, uvidíte poničená zeleň, plno listí větví, splavená hlína, písek, poškozené střechy a fasády, rozbitá okna a další škody. Po večerním řádění přírodního živlu v podobě neskutečně velkých a intenzivně likvidujících kroupách mapovali občané jen poškozené střechy, fasády, okna domů, poškozené automobily, zničenou zeleň zahrad, zahrádek a veřejných prostranství. Do některých domů a jejich půd zateklo. Hasiči museli vyrazit k odčerpání a odklizení sklepních prostor. Po prvotním bilancování škod bylo nutné začít plánovat úklid. Svou pomoc nabídli starostové Znojmo, Miroslavi, Morašic. Starosta Moravského Krumlova a senátor Tomáš Třetina nasměroval kompletní údržbu města na další ráno pro městys Višňové. Velice děkujeme i Jiřímu Čemerkovi, který druhý den ráno sám osobně přijel, aby představil pracovní skupinu a její vybavení zametacím vozem, zametací motorovou technikou, fukary a samozřejmě i dostatečným počtem pracovníků, kteří se okamžitě pustili do práce. Velice děkujeme za den jejich práce, kdy dokázali vyčistit a uklidit nejkritičtější části obce. Úklidy chodníků, místních komunikací i ploch veřejné zeleně tak po prvním dnu tak dostávaly
zpět svou ztracenou tvář. Děkujeme i za flexibilitu SÚS, neboť i ta čistila státní komunikace čistícím zametacím vozem. Byť škody jsou velké, musíme konstatovat, že nedošlo k žádné újmě na zdraví, že byť jsou poškozené, rodinné domy občanů stojí, že největší obětí živlu, byly zahrady, veřejná prostranství, polnosti.

Celý příspěvek

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde

Městys Višňové

Višňové 212, 671 38

IČ 00293784

DIČ CZ00293784

datová schránka: w7mbaju

Formy komunikace, které v současné době upřednostňujte:

Úřad městyse Višňové              515339130                                          info@visnove.cz

 

Pokladna, úřad matriky

Ing. Ludmila Czudková                  739007848,515339017                   ludmila.czudkova@visnove.cz

 

Podatelna, pom. účetní

Bc. Michaela Lesniaková              739007848,515339130                  michaela.lesniakova@visnove.cz

 

Účetní

Jana Svobodová                               724541056,515339018                 jana.svobodova@visnove.cz

 

Starosta

Mgr. Vladimír Korek                       602640403,515339016                 vladimir.korek@visnove.cz

 

Místostarosta

Pavel Havelka               736531841,515339016                 pavel.havelka@visnove.cz

 

Vedoucí stavebního úřadu

Ing. Josef David                                515339108,736509522                 josef.david@visnove.cz

 

Platby

Pro platby poplatků: svoz odpadů, poplatky za psy, pronájmy bytů, pozemků, další platby – využívejte bezhotovostních plateb na účet:                 1581872329/0800.