Višňové – městys s vinařskou tradicí

Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Vážení odběratelé,
v souladu s ustanovením § 9 odstavec 6 písmeno a) zákona č. 274/ 2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích, v platném znění vám oznamujeme, že z důvodu
realizace přeložky vodovodního řadu, bude přerušena dodávka pitné vody
v následujících částech městyse Višňové:
od budovy ZŠ k budově Agroservisu, kolem bytovek 292 a 301, Rajčula
včetně DPS, ke křižovatce u obchodu se smíšeným zbožím, od této
křižovatky pod Sokolovnu a od křižovatky za nákupní středisko Jednota až
k VÚM.

Přerušení bude dne: 28. září 2023 od 7:00 do 15:00 hod.

Náhradní zásobování bude zajištěno dle našich technických možností.

V rámci manipulací na síti může dojít k dočasnému zabarvení nebo zákalu vody,
který bude našimi pracovníky odstraněn odkalením sítě.

Klub seniorů Hostěradice ve spolupráci s Obcí Hostěradice připravuje na pátek odpoledne 6. října 2023 Setkání seniorů v sále kulturního domu v Hostěradicích. Pokud máte zájem se tohoto setkání, pak se nahlaste na úřadě městyse ve Višňovém buď osobně nebo telefonicky na čísle 515339130, a to v termínu do 30. 9. 2023.Předpokládaný poplatek za účastníka je 200 Kč.
Město Jevišovice a Městys Višňové opět připravuje společnou dopravu autobusem tam i zpět.

Dnes 4. 9. 2023 zahájila firma Eurovia Praha, divize Brno stavbu II/400 průtah Višňové. Tuto akci budou doprovázet poměrně závažná dopravní omezení v dopravě po silnici II/400. Omezení se však ponejvíce dotknou místně bydlících občanů. Již 5. září začne firma s frézováním současného povrchu. O tom, jak se bude technologicky pokračovat ukáží sondy skladby silnice, které bude následně firma provádět. Prvním kontrolním dnem této stavby bude čtvrtek 7. 9. Místně bydlící občané již dnes musí přeparkovat svá vozidla za vymezené staveniště, neboť aby je mohly v čase stavby využívat, musí je zaparkovat na nejbližších parkovištích v obci. Složitosti tak pro místní nastanou v souvislosti s nákupy, přístupem k nemovitostem, apod., ale i svozy odpadů budou vyžadovat asistenci firmy provádějící stavbu.Dle plánu je termínem dokončení stavby 10. prosinec 2023.

V pondělí 28. 8. 2023 bude zahájena rekonstrukce silničního mostu 398-002 v Trstěnicích (křižovatka směr Horní Kounice a Višňové), která potrvá do začátku prosince. Jedná se o stavbu nového mostu z důvodu špatného stavu stávajícího mostu. Z tohoto důvodu dojde k úplné uzavírce silnice III/398 (směr Višňové),

 Dne 23. 8. proběhlo předání staveniště akce „II/400 Višňové průtah“. Stavby, kterou realizuje Eurovia pro investora SÚS. Společným investorem je i Městys Višňové, neboť stavba zahrnuje i objekty v majetku a hospodaření městyse či Vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod v městysi Višňové.Stavební činnosti musí zajistit přístup k místním nemovitostem, tj. i k rodinným domům místně bydlících občanů. Není možné a není povinností stavební firmy zajistit příjezd do nemovitostí. Pro pochopení. Některé fáze rekonstrukce vozovky budou znamenat výkopy až 91 cm v hloubce. Při těchto situacích nelze příjezd k nemovitostem zajistit.Přesto realizační firma se bude snažit zachovat v reálném čase příjezd k nemovitostem, s místně bydlícími občany komunikovat o nově nastalých skutečnostech stavby.

Parkování vozidel je možné na nejbližších parkovištích např. u hasičárny, na náměstí, u školy a na Rajčuli.

Na první srpnový víkend jsme připravovali promítání II. části Višňovského kulturního léta 2023. Vše probíhalo podle plánu. Jen počasí, které je tolik potřebné, nebylo dvakrát tomuto záměru nakloněno. Poměrně chladné počasí ronící své nebeské slzy nebylo tím nejlepším pro letní večerní promítání. Na páteční promítání venku v obecním dvoře filmu Top gun: Maverick se dostavili věrní diváci našeho festivalu. Na sobotní promítání rovněž ve venkovním areálu se dostavili především ti skalní fandové – film Známí neznámí. Super Mario Bros. ve filmu v neděli odpoledne především pro dětské diváky ve višňovském kinosále mělo velký úspěch. Kino bylo z větší části zaplněno diváky, kteří jsou nejmladšími příznivci této iniciativy a také snad nejvděčnější. Na to, aby se mohlo v neděli večer opět promítat venku se počasí umoudřilo až v samotném závěru dne. A ono nám dalo ten prostor. Po celou dobu těchto promítacích dnů zde bylo bohaté občerstvení, které zde zajišťoval Zmolský pivovar a jeho restaurace. Nechybělo ani víno z Adámkova vinařství. Téměř 500 diváků mělo možnost s námi zažívat filmy letošního kulturního léta ve Višňovém.

Celý příspěvek

Druhá červencová dekáda byla teplotně nadprůměrná s několika tropickými dny a minimálními dešťovými srážkami. Dešťové srážky byly malé a nerovnoměrně rozložené. Celkem spadlo od 10 do 20 mm, ojediněle, lokálně až 40 mm. Stále na vydatnější srážky již delší dobu čekáme a projevuje se v půdě velký nedostatek vláhy, který silně omezuje růst ovocných dřevin a révě na většině typů půd. V důsledku toho u ovocných dřevin pokračuje žloutnutí listů a postupný opad listů na zem. Na povrchu
jablek je z jižní strany výskyt slunečního úpalu, podobně jsou poškozeny i listy. Díky velmi teplému období je stále velký výskyt mšic, především u švestek a slivoní, částečně u jabloní a broskvoní. Ve feromonových lapácích byl zaznamenána letový vrchol druhé vlny letu obaleče jablečného a východního. Dozrávají broskve odrůdy Dixired a jablka odrůd Discowery.
Meruňky, pokud byly v chráněných lokalitách, tak jsou mimo pozdní odrůdy již sklizené. Letorosty révy vinné mají nyní nižší přírůstky, na lehčích půdách je značný výskyt žlutých listů suchem, které opadávají. Většina odrůd révy má velikost bobulí hrášku a začíná fáze počátku uzavírání hroznů. U citlivých odrůd se objevily ve více lokalitách příznaky padlí na hroznech. Kadeřavost a plstnatost listů se znovu objevuje na vrcholcích letorostů, případně na zálistcích. Také se vyskytují příznaky ochoření kmínků révy – Esca i na dalších keřích.
U stromů jabloní a hrušní aplikujeme postřik proti obaleči jablečnému. K tomu použijeme Mospilan 20 SE 0,03% nebo Decis Mega 0,02% a pokud máme výskyt padlí tak přidáme Zato 0,02%. Samozřejmě přidáme listovou výživu Wuxal Calcium nebo Envi Star či jinou výživu. U ovocných
stromů napadených mšicemi, aplikujeme selektivní přípravek Pirimor 50 WG 0,05% nebo universální přípravky Decis Mega 0,02% či Karate Zeon 0,01%. Postřik po cca 5 dnech opakujeme proti nově vylíhlým jedincům.
U révy aplikujeme postřik v tomto stále ještě velmi citlivým období pro mladé bobulky, především na padlí, přípravky Melody Combi 0,2% nebo Folpan 0,2% či Momentum 0,2% a proti padlí přidáme Pronto (dříve Prosper) 0,05% nebo Topas 100 EC 0,05% nebo Sercadis 0,02% či Kumulus WG 0,3%, který omezuje i výskyt hálčivců a vlnovníků.

Celý příspěvek

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde

Městys Višňové

Višňové 212, 671 38

IČ 00293784

DIČ CZ00293784

datová schránka: w7mbaju

Formy komunikace, které v současné době upřednostňujte:

Úřad městyse Višňové              515339130                                          info@visnove.cz

 

Pokladna, úřad matriky

Ing. Ludmila Czudková                  739007848,515339017                   ludmila.czudkova@visnove.cz

 

Podatelna, pom. účetní

Bc. Michaela Lesniaková              739007848,515339130                  michaela.lesniakova@visnove.cz

 

Účetní

Jana Svobodová                               724541056,515339018                 jana.svobodova@visnove.cz

 

Starosta

Mgr. Vladimír Korek                       602640403,515339016                 vladimir.korek@visnove.cz

 

Místostarosta

Pavel Havelka               736531841,515339016                 pavel.havelka@visnove.cz

 

Vedoucí stavebního úřadu

Ing. Josef David                                515339108,736509522                 josef.david@visnove.cz

 

Platby

Pro platby poplatků: svoz odpadů, poplatky za psy, pronájmy bytů, pozemků, další platby – využívejte bezhotovostních plateb na účet:                 1581872329/0800.