Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Povinné údaje podle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Oficiální název                                                 městys Višňové
 2. Důvod a způsob založení                            zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 3. Organizační struktura:
 • Starosta městyse                           Mgr. Vladimír Korek
 • Místostarosta                                  Pavel Havelka
 • Zastupitelé: Václav Adámek, Ing. Josef David, Ing. Vladimír Vališ, Karel Adámek, Jan Šnábl, Miroslav Svoboda, Jakub Buchta, Tomáš Jelínek, Martin Chládek
 • Finanční výbor:  Miroslav Svoboda, Tomáš Jelínek, Martin Chládek
 • Kontrolní výbor:  Vladimír Vališ, Karel Adámek, Jan Šnábl
 • Stavební výbor: Josef David, Vladimír Korek, Pavel Havelka

Úřad městyse Višňové :

Jana Svobodová – účetní

Ing. Ludmila Czudková – pokladní

Michaela Lesniaková – pomocná účetní

Petr Březina – údržba, správa městyse

Lenka Šubová – pracovnice ubytovny Cyklopenzionu

Anna Krchňavá – uklízečka, správa budovy DPS

Jarmila Šnáblová – knihovnice Obecní knihovny Višňové

 • Stavební úřad Višňové                                 Ing. Josef David – vedoucí stavebního úřadu
 • Matriční úřad Višňové
 • Sídlo úřadu                                                        Višňové 212, 671 38 Višňové
 • Telefon               úřadu                                    515 339 130 / 724 541 056
 • Starosta                                                              515 339 130 / 602 640 403
 • E-mail                                                                 info@visnove.cz
 • Web                                                                     www.visnove.cz
 1. Kontaktní spojení

Úřední hodiny úřadu městyse:

Pro veřejnost

PO, ST                                                                7-12; 12:30-15:30

 1. Číslo účtu:                                                         1581872329/0800
 2. IČ                                                                          00293784
 3. DIČ                                                                       CZ 00293784
 4. Rozpočet obce                                                www.visnove.cz/urednideska
 5. Žádosti o informace
 • Žádosti o poskytnutí informace se podávají přímo na úřadu městyse
 • Žádost lze podat ústně
 • telefonicky nebo osobně na úřadě městyse
 • písemně – poštou nebo předáním přímo na úřadě
 • elektronicky – na adrese: info@visnove.cz
 1. Opravné prostředky
Lhůty pro vyřízení žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.:
poskytnutí informací 15 dnů od přijetí žádosti (§14 odst. 3 písm.c)
prodloužení lhůty o 10 dnů ( § 14 odst. 5 )
rozhodnutí o odepření informací 15 dnů od přijetí žádosti
lhůta, ve které povinný subjekt odkáže na zveřejněnou informaci nejpozději do 7 dnů ( § 6 odst. 1 )
odložení žádosti, tj. žádost se nevztahuje k působnosti úřadu 3 dny (§ 14 odst. 3 písm. b)
výzva žadateli, aby žádost upřesnil 7 dnů od podání žádosti (§ 14 odst. 3 písm. a)
lhůta, v jaké musí být žádost upřesněna 30 dnů ( § 14 odst. 3 písm. a)
lhůta pro podání odvolání 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí ( §16 odst. 1 )
odvolání proti fiktivnímu, negativnímu rozhodnutí 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti ( §15 odst. 4 )
lhůta pro vyřízení odvolání 15 dnů od předložení odvolání prvoinstančním orgánem ( § 16 odst.3)
 1. Formuláře                                         jsou k dispozici na úřadě městyse nebo o webových stránkách
 2. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

–          V případě složité životní situace, v době živelných katastrof se lze obrátit na úřad městyse, kde lze věc projednat se starostou, místostarostou nebo hledat řešení na webových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz.

 1. Předpisy městyse                          webové stránky, úřední deska, úřad městyse
 2. Sazebník úhrad za poskytování informací

–             informace jsou poskytovány bezplatně, sazebník oceňuje pouze služby spojené s faxováním, kopírováním, obecním hlášením

 1. Výroční zprávy                                                www.visnove.cz/urednideska
 2. Seznam organizací
 • Základní škola a Mateřská škola Višňové, okres Znojmo příspěvková organizace
 • Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové příspěvková organizace
 • Sbor dobrovolných hasičů Višňové
 • Tělovýchovná jednota Višňové
 • Myslivecké sdružení Stará hora
 • Český zahrádkářský svaz Višňové
 • Divadelní spolek Návrat
  • Počet obyvatel k 1. 1. 2016                       1084
  • Rozloha                                                              1530 ha
  • škola, školka                                                     ano
  • zdravotnické zařízení                                   ano
  • policie                                                                 ne
  • pošta                                                                   ano
  • stavební úřad                                                  ano
  • matriční úřad                                                  ano
  • obecní knihovna                                            ano
  • vodovod                                                            ano
  • plynovod                                                           ano
  • kanalizace (ČOV)                                            ano
 1. Nepovinné údaje
Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde

Městys Višňové

Višňové 212, 671 38

IČ 00293784

DIČ CZ00293784

datová schránka: w7mbaju

Formy komunikace, které v současné době upřednostňujte:

Úřad městyse Višňové              515339130                                          info@visnove.cz

 

Pokladna, úřad matriky

Ing. Ludmila Czudková                  739007848,515339017                   ludmila.czudkova@visnove.cz

 

Podatelna, pom. účetní

Bc. Michaela Lesniaková              739007848,515339130                  michaela.lesniakova@visnove.cz

 

Účetní

Jana Svobodová                               724541056,515339018                 jana.svobodova@visnove.cz

 

Starosta

Mgr. Vladimír Korek                       602640403,515339016                 vladimir.korek@visnove.cz

 

Místostarosta

Pavel Havelka               736531841,515339016                 pavel.havelka@visnove.cz

 

Vedoucí stavebního úřadu

Ing. Josef David                                515339108,736509522                 josef.david@visnove.cz

 

Platby

Pro platby poplatků: svoz odpadů, poplatky za psy, pronájmy bytů, pozemků, další platby – využívejte bezhotovostních plateb na účet:                 1581872329/0800.