Višňové – městys s vinařskou tradicí

Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Již se stalo tradicí, že Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmopřispívá na ZŠ v Turyčkách na Ukrajině. Nejinak tomu bylo i letos, kdy vedení školy předalo našemu p. řediteli úctyhodnou částku 15 000 Kč, které žáci a učitelé školy získali z koncertu a prodejem svých výrobků. Velmi si této spolupráce se školou ve Višňové vážíme a děkujeme, jmenovitě p. řediteli Jiřímu Beranovi, který celou akci nejen zaštiťuje, ale i sám se na ní aktivně podílí. Ve středu 13. března proběhlo předání symbolického šeku přímo ve škole, kde ředitel Charity Znojmo Evžen Adámek představil video a fotografie ze života na Ukrajině a života školy.
Ještě jednou moc ZŠ a MŠ Višňové, žákům, učitelům a vedení školy moc děkujeme.

ZRUŠENO !!!!!!!!!!!

Vážení přátelé,
právě jsme obdrželi zprávu, že se dnešní přednáška Dr. Pekařové z důvodu onemocnění lektorky neuskuteční.
Omlouváme se a prosíme o šíření této informace.
Děkujeme.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Jedná se o krajinnou zeleň s funkcí biocentra, které je součástí místního územního systému ekologické stability (ÚSES). Biocentrum má za cíl zvýšení biodiverzity a tím přispěje ke zvýšení ekologické stability území, ke zvýšení retence vody i k posílení estetické a rekreační hodnoty krajiny. Prvky ÚSES plní také významné půdo ochranné protierozní funkce.

Navrhované řešení obsahuje založení biocentra a to vysazením stromů a keřů, a to 50 stromů, 1165 odrostků, 1801 keřů. Celý příspěvek

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde