Višňové – městys s vinařskou tradicí

Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Vážení čtenáři,
katastr nemovitostí slouží nejen potřebám státu, ale především vlastníkům nemovitostí. Bohužel stále obsahuje
řadu chyb, které v drtivé většině vznikly v dobách minulého režimu. Kvůli tomu dnes existuje mnoho
nemovitostí, u nichž buď není zapsaný žádný vlastník, nebo u něj některý z podstatných údajů chybí.
Velkou většinu těchto nemovitostí tvoří pozemky. Největší podíl v současné době zaujímá orná půda a lesní
pozemky, nejnižší pak chmelnice. V seznamech lze nalézt i rodinné nebo bytové domy, chaty a garáže.
Na pozemcích s nejasným vlastníkem je obtížné stavět vodovody, kanalizaci, cyklostezky a další podobné
veřejně prospěšné stavby.
Navzdory časově i odborně náročné práci jsme mimořádně úspěšní v čištění katastru nemovitostí od nemovitostí
s nedostatečně identifikovanými vlastníky. Úzce spolupracujeme se subjekty místní samosprávy, zejména
na úseku evidence obyvatel a správy matrik, i státní správy, například se státními okresními archivy. Celkově
jsme ke konci roku 2021 zahájili šetření u 79 367 nemovitostí zapsaných na nedostatečně identifikované
vlastníky, z z toho se již 43 782 podařilo úspěšně vyřešit. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu
k obnovení dědického řízení. Pomáháme tak nejen občanům dohledat majetek, o kterém vůbec nevěděli,
ale také například obcím, které mohou na převedených nemovitostech rozvíjet potřebnou infrastrukturu
či budovat volnočasové areály pro své občany.
ÚZSVM ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dvakrát ročně zveřejňuje seznam
těchto nedostatečně identifikovaných vlastníků na svých webových stránkách www.uzsvm.cz. Doporučuji
Vám proto, abyste se do tohoto seznamu podívali, zda náhodou Vám nebo Vašim předkům nepatří nějaká
nemovitost.
Kateřina Arajmu
generální ředitelka ÚZSVM

V uplynulých dnech byla provedena oprava cesty za stodolami u Dílce. V minulém čase se jednalo o mlatovou cestu. Byť tato cesta byla několikrát v určitých úsecích opravována, její stav byl neuspokojivý, často předmětem vzájemných stížností. Místně bydlící občané především traktory a jinou obdobnou těžkou technikou, kterou vlastní a využívají, cestu poškozovali.

Mlatová cesta především v časech po dešti nemůže dlouhodobě odolávat tonážím dnešní techniky.  O způsobu opravy rozhodovalo několik faktorů a skutečností.

Z pohledu kategorizace komunikací se jedná pouze o účelovou cestu. V lokalitě okraje intravilánu prozatím nejsou vedeny v zemi žádné inženýrské sítě pro budoucí rozvoj této části. Toto je velmi stručný výčet okolností rozhodující o možnostech opravy a nákladech na opravu.

Není vůbec myslitelné v této části obce a na kategorii cesty této úrovně dělat asfaltovou cestu se štěrkovým ložem. I s tímto vyjádřením k opravě jsem se setkal. Jenom z pohledu finanční náročnosti by tato cesta tímto způsobem budovaná přišla na několik milionů korun. Odhadem řádově na pět milionů. A jak je uvedeno výše, žádná inženýrská síť zde není doposud vedena. Natož v zemi.

Proto se přistoupilo k opravě, kdy byl odbagrována vrchní vrstva stávající cesty. Nový povrch dnes tvoří 15 – 20 cm zhutněného asfaltového recyklátu.

Opravou zde vznikla pro úroveň této komunikace odpovídající velmi kvalitní cesta. A její budoucnost?

Mnoho záleží na všech těch, kdo tuto cestu využívají. Pokud se k ní budou chovat uctivě tak, aby cestu užívali. Nebo ji budou nemilosrdně nešetrně poškozovat.

Pro asfaltový recyklát je pro jeho zpevnění pak nejlepším efektem letní horké slunce, které provede „spečení asfaltu“ v recyklátu.

Obdobným způsobem, ale ve vrstvě kolem 10 cm byla v těchto dnech provedena oprava cesty před rodinnými domy Na Kopečku.

Jedná se o opravy a údržby cest, které rozhodně přispívají k vyššímu standartu a možnostem využívání cest, zpřístupnění daných lokalit. Současně zvyšují i standart bydlení a všeobecný přístup a dostupnost.

Ve čtvrtek 23. února se od 18 hodin opět naplnila galerie Zmolského pivovaru ve Višňovém. Vedení městyse ve spolupráci s členy kulturního výboru zde opět připravilo prostor pro cestovatelskou přednášku znojemského cestovatele Bronislav Mikuláška. Tentokrát tématem bylo V zemi Sandokana – Malajsie.
Pro většinu přítomných již přednášejícího nebylo třeba představovat. Téma tohoto večera bylo oproti Sibiři jinak laděné. Zatímco přednáška o Sibiři byla spojená s náročností, s obtížnou přístupností v přírodě, o námaze, vyčerpání, únavě a neskutečné radosti z dosaženého cíle, téma tohoto večera bylo jinak laděné. Jednalo o představení země Jihovýchodní Asie, krajiny a lidí této části světa. Přednášející nám posluchačům představil Malajsii, jak ji chtěl poznat a co chtěl sám v zemi poznat. Poutavé přednášení, videoprojekce a vyprávění nebylo laděno tak, jak by je asi představila komerční televize v dokumentu. Bylo plné zajímavostí a filosofie tamních hodnot a způsobu života nejen v plně civilizovaných částech země.
Velmi nás pořadatele těší to, že oblíbenost přednášek je velká. Když přítomní se zajímají o další možná setkání, o další témata cestovatelských přednášek

Na čtvrtek 16. února nahlásil kontrolní tým Státního zemědělského intervenčního fondu Brno kontrolu stavební akce Zpevněná plocha u pomníku. Změření kontroly se členilo na několik oblastí. Prvním předmětným bodem byla  kontrola na místě rozměrová a výměrová realizace stavby. Druhou částí kontroly byly doklady týkající se  fakturace, zaúčtování a vedení majetku. Třetí oblastí byla požadovaná publicita. Zbývajícím předmětem kontroly jsou cenové rozpočtové položky díla. Kontrolní tým SZIF Brno pro akci Zpevněná plocha u pomníku vyhodnotil kompletní akci za řádně provedenou a zaúčtovanou, neshledal závad ani pochybení.  

Ve čtvrtek 12. ledna byl od 18. hodiny plný horní sál Zmolského pivovaru ve Višňovém, neboť zde začala přednáška znojemského cestovatele Bronislav Mikuláška Sibiř – Divočinou k nejkrásnějšímu vodopádu Asie.

Po slovech starosty, kterými představil a uvítal přednášejícího začala cestovatelská projekce a přednáška. Autentické vyprávění, které bylo střídáno s fotografiemi z Východních Sajan. Na to navazovala videoprojekce putování Národním parkem Tofalaria k vodopádu Kinzelyuk. Tyto filmové sekvence vypovídaly o skutečných zážitcích, o únavě, vysílení při cestě necestě krajinou bez cest a bez lidí, o radosti a pocitu naplněnosti při dosažení očekávaného cíle skupinky cestovatelských dobrodruhů. Obdobně se posluchači mohli vžít při návratu divokou řekou Kizir v loďce. Ano, takto proběhla beseda s cestovatelem Sibiří Bronislavem Mikuláškem. 

Vánočních dnů využívali i všichni višňovští se sportovním duchem, kteří měli zájem trávit tento čas sportem a pohybem.

V průběhu závěrečných dnů roku odehráli višňovští hokejisté celkem tři hokejová utkání. V pátek 23. prosince a následně 30. prosince na Zimním stadionu Znojmu bojovala na obou stranách kluziště višňovská hokejová mužstva. Tyto sportovní souboje mají svou pravidelnost. Patří k pravidelným sportovním aktivitám višňovských mužů.

O silvestrovském dopoledni se pak utkalo višňovské hokejové družstvo v tradičních červených dresech s mužstvem tvořeným i legendami z týmu bývalého znojemského Agropodniku. Tohoto předchůdce HC Orlů Znojmo. Očekávaný souboj se naplnil. V tom posledním dni roku 2022 byl ve velmi krásném a velmi vyrovnaném souboji na branky úspěšnější tým z Višňové. Ale nepolevující zápal, sportovní nasazení, hokejová hra a především kolektiv přátel obou mužstev, to jsou domény těchto hokejových utkání.

Halové kopané patřil Štěpán. Tradiční štěpánský turnaj v halové kopané připravili zástupci Tělovýchovné jednoty Višňové. Turnaje se vedle družstev višňovských hráčů zúčastnili i tradiční hosté z Moravského Krumlova. Své zástupce zde měly i Želetice. I zde je hlavní doménou vedlo sportu i radost ze hry a pohybu.

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde

Městys Višňové

Višňové 212, 671 38

IČ 00293784

DIČ CZ00293784

datová schránka: w7mbaju

Formy komunikace, které v současné době upřednostňujte:

Úřad městyse Višňové              515339130                                          info@visnove.cz

 

Pokladna, úřad matriky

Ing. Ludmila Czudková                  739007848,515339017                   ludmila.czudkova@visnove.cz

 

Podatelna, pom. účetní

Bc. Michaela Lesniaková              739007848,515339130                  michaela.lesniakova@visnove.cz

 

Účetní

Jana Svobodová                               724541056,515339018                 jana.svobodova@visnove.cz

 

Starosta

Mgr. Vladimír Korek                       602640403,515339016                 vladimir.korek@visnove.cz

 

Místostarosta

Pavel Havelka               736531841,515339016                 pavel.havelka@visnove.cz

 

Vedoucí stavebního úřadu

Ing. Josef David                                515339108,736509522                 josef.david@visnove.cz

 

Platby

Pro platby poplatků: svoz odpadů, poplatky za psy, pronájmy bytů, pozemků, další platby – využívejte bezhotovostních plateb na účet:                 1581872329/0800.