Višňové – městys s vinařskou tradicí

Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Od roku 2011 je každoročně opravována část vodoteče tzv. Višňovské řeky. V průběhu těchto let byly provedeny opravy mnoha etap – úseků této historické vodoteče.

V současné době se připravuje oprava úseku před rodinným domem č. p. 284. Vlastní opravu bude provádět na základě provedeného výběrového řízení firma VALDASTAV s.r.o. V této části se bude jednat kamennou úpravu dna teče a břehů. Jedná se o část v délce 22 metrů.

I v letošním roce probíhá oprava za pomoci a finanční podpory Nadací ČEZ.

O přípravách a realizaci XI. ročník Višňovského kulturního léta se rozhodovalo vzhledem k problematice covidových opatření až v úvodu červnového času. Přesto všechno se i tento ročník podařilo připravit a zdárně jeho první částí realizovat. Samotnému létu z pohledu kulturních akcí předcházela višňovská pouť, kterou na poslední červnový víkend připravili sportovci višňovské tělovýchovného jednoty.

LiStOVáNí a filmový festival jako každý rok pořádáme pro Vás návštěvníky a diváky za dobrovolné vstupné. Výtěžek jsme plánovali věnovat na vytvoření vycházkových okruhů kolem Višňového. Tornádo, které se přehnalo nad východní Moravou rozhodlo o jiném a daleko významnějším účelu. Chceme pomoci lidem, co přišli o své domovy.

Program Višňovského kulturního léta byl zahájen LiStOVáNím Lukáše Hejlíka, které se stalo velmi populární v celé republice. Toto scénické čtení bylo připraveno na neděli 4. července.

LiStOVáNí se uskutečnilo za přízně počasí na nádvoří višňovského zámku, a to knihou ŠVEJK v podání herců Alana Novotného a Jiřího Resslera. Jejich vystoupení bylo famózní. Spousta zaktualizovaných momentů knihy do současné doby v podání těchto kumštýřů bylo opravdu vynikající. Byť uplynulo 100 let od vydání této knihy Jaroslava Haška, témata z ní mají vypovídající hodnotu i pro tu dobu dnešní.

Celý příspěvek

Na pile máme potvrzenou objednávku na střešní latě za cca 110.000,-Kč bez DPH. Nachystané na odvoz budou ve čtvrtek, už se rýsuje i bezplatná doprava😉. Na nákupu se budou podílet jednotlivé obce svazku obcí Moravia👍

Pouťová neděle 27. 6. 2021 začala mší svatou v kostele sv. Jana Křtitele za účasti višňovské zavádějící chasy. Poté chlapci v doprovodu dechovky Dúbravanky vyrazili pozvat všechny višňovské, ale i hosty a návštěvníky na odpolední zavádění. Občerstvení u stárka ve včerejším horkém počasí přišlo k duhu. Vlastní odpolední zavádění se uskutečnilo ve velmi pěkném prostředí sportovním areálu u víceúčelové haly. Podpořeno bylo velmi příjemnou návštěvou. Pro děti městys Višňové zajistil skákací hrady. Tyto nafukovací hrady si děti rychle velmi oblíbily. Co říci závěrem? Pouť se vydařila. Za nosnou část programu višňovské pouti patří poděkování višňovské chase, sportovcům s předsedou Václavem Adámkem.

Aneb ani višňovská chasa nechtěla zůstat pozadu a zapojila se do výběru peněz pro obce postižené nedávným tornádem. Při příležitosti konání nedělní poutě se višňovské chase podařilo vybrat nádherných 8 832 Kč. Návštěvníci mohli přispívat do kasičky, která byla vystavena při venkovním šenku. Přispěním si lidé mohli odnést vlastnoručně vyráběné kytičky od děvčat z místní chasy. K již zmíněné částce se připočte ještě dalších 5 000 Kč od spolku TJ Višňové a také 5 000 Kč od Adámkova vinařství. Dohromady tedy bude posláno krásných 18 832 Kč. Obou zmíněným sponzorům také děkujeme za příspěvek, a doufáme že peníze námi vybrané pomohou tam, kde je to nejvíce potřeba. Nakonec děkujeme Všem návštěvníkům za bohaté příspěvky, byli jsme velmi příjemně překvapeni, kolik peněz se nám podařilo vybrat. Také děkujeme našim stárkům, za super organizaci, moc jsme si to všichni užili. ❤️

Právě hned po 7. hodině jsme telefonicky hovořili (Vladimír Korek a Pavel Havelka) se starostkou zasažené obce Hrušky paní Filipovičovou. Tématem rozhovoru byla nabídka pomoci obci a občanům. Od starostky jsme zjišťovali, jakou formu pomoci v současnosti potřebují. Z jejich slov vyplynulo, že teprve odpoledne po prohlídkách postižené části obce statiky a dalšími odborníku bude znát skutečnosti, na které chceme navázat pomocí.

O možnostech pomoci Vás budeme informovat. Se žádostí občanů z Hrušek se budeme obracet i na Vás občany Višňového.

V případě potřebnosti dobrovolnické pomoci, bude městys Višňové zajišťovat dopravu apod.  

Z prvotních informací starostky obce Hrušky vyplývá, že již teď potřebují pokrývače pro opravu střech po celé obci.

edit. 25. 6. 2021 13.30 hod.

Před chvílí jsme opět hovořili se starostkou obce Hrušky paní Filipovičovou. Velmi nám poděkovala za nabízenou pomoc. Současně nám sdělila, že v současné době mají dostatek lidí pro odstraňování následků katastrofy. Materiální pomoc zatím nepožadují.

Jakmile se toto změní, slíbila nás paní starostka informovat.

K naší nabídce se připojily i ostatní obce Svazku obcí Moravia. I toto jsme paní starostce tlumočili.

edit 25. 6. 2021 14.30

Po konzultaci se starostkou obce Hrušky připravujeme spolu s obcemi Svazku obcí Moravia nákup 6500 metrů střešních latí, které bychom zavezli v příštím týdnu do obce Hrušky pro potřeby jejich občanů.

Při všech omezeních plynoucích z opatření v době, kterou způsobil Covid, vyhlásil Okresní fotbalový svaz Znojmo pro sezónu 2020/2021 soutěž s názvem Okresní pohár mužů. Této soutěže se zúčastnilo celkem 32 fotbalových mužstev okresu.

Naši fotbalisté před včerejším finálových utkáním, které se hrálo na trávě stadionu ve znojemských Husových sadech, po postupu ze skupiny vyřadili favorizované týmy Hostěradic a Suchohrdel u Znojma. Ve včerejším finálovém utkání před zraky přibližně 300 diváků podlehli týmu z Přímětic.

Druhé místo v tomto poháru je velkým úspěchem višňovského fotbalu. Součástí tohoto finále bylo i předání ocenění za podporu fotbalu městysem Višňové v obci, které z rukou předsedy OFS Znojmo Milana Večeři převzal starosta Vladimír Korek.

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde