Višňové – městys s vinařskou tradicí

Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

V pondělí 28. 8. 2023 bude zahájena rekonstrukce silničního mostu 398-002 v Trstěnicích (křižovatka směr Horní Kounice a Višňové), která potrvá do začátku prosince. Jedná se o stavbu nového mostu z důvodu špatného stavu stávajícího mostu. Z tohoto důvodu dojde k úplné uzavírce silnice III/398 (směr Višňové),

 Dne 23. 8. proběhlo předání staveniště akce „II/400 Višňové průtah“. Stavby, kterou realizuje Eurovia pro investora SÚS. Společným investorem je i Městys Višňové, neboť stavba zahrnuje i objekty v majetku a hospodaření městyse či Vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod v městysi Višňové.Stavební činnosti musí zajistit přístup k místním nemovitostem, tj. i k rodinným domům místně bydlících občanů. Není možné a není povinností stavební firmy zajistit příjezd do nemovitostí. Pro pochopení. Některé fáze rekonstrukce vozovky budou znamenat výkopy až 91 cm v hloubce. Při těchto situacích nelze příjezd k nemovitostem zajistit.Přesto realizační firma se bude snažit zachovat v reálném čase příjezd k nemovitostem, s místně bydlícími občany komunikovat o nově nastalých skutečnostech stavby.

Parkování vozidel je možné na nejbližších parkovištích např. u hasičárny, na náměstí, u školy a na Rajčuli.

Na první srpnový víkend jsme připravovali promítání II. části Višňovského kulturního léta 2023. Vše probíhalo podle plánu. Jen počasí, které je tolik potřebné, nebylo dvakrát tomuto záměru nakloněno. Poměrně chladné počasí ronící své nebeské slzy nebylo tím nejlepším pro letní večerní promítání. Na páteční promítání venku v obecním dvoře filmu Top gun: Maverick se dostavili věrní diváci našeho festivalu. Na sobotní promítání rovněž ve venkovním areálu se dostavili především ti skalní fandové – film Známí neznámí. Super Mario Bros. ve filmu v neděli odpoledne především pro dětské diváky ve višňovském kinosále mělo velký úspěch. Kino bylo z větší části zaplněno diváky, kteří jsou nejmladšími příznivci této iniciativy a také snad nejvděčnější. Na to, aby se mohlo v neděli večer opět promítat venku se počasí umoudřilo až v samotném závěru dne. A ono nám dalo ten prostor. Po celou dobu těchto promítacích dnů zde bylo bohaté občerstvení, které zde zajišťoval Zmolský pivovar a jeho restaurace. Nechybělo ani víno z Adámkova vinařství. Téměř 500 diváků mělo možnost s námi zažívat filmy letošního kulturního léta ve Višňovém.

Celý příspěvek

Druhá červencová dekáda byla teplotně nadprůměrná s několika tropickými dny a minimálními dešťovými srážkami. Dešťové srážky byly malé a nerovnoměrně rozložené. Celkem spadlo od 10 do 20 mm, ojediněle, lokálně až 40 mm. Stále na vydatnější srážky již delší dobu čekáme a projevuje se v půdě velký nedostatek vláhy, který silně omezuje růst ovocných dřevin a révě na většině typů půd. V důsledku toho u ovocných dřevin pokračuje žloutnutí listů a postupný opad listů na zem. Na povrchu
jablek je z jižní strany výskyt slunečního úpalu, podobně jsou poškozeny i listy. Díky velmi teplému období je stále velký výskyt mšic, především u švestek a slivoní, částečně u jabloní a broskvoní. Ve feromonových lapácích byl zaznamenána letový vrchol druhé vlny letu obaleče jablečného a východního. Dozrávají broskve odrůdy Dixired a jablka odrůd Discowery.
Meruňky, pokud byly v chráněných lokalitách, tak jsou mimo pozdní odrůdy již sklizené. Letorosty révy vinné mají nyní nižší přírůstky, na lehčích půdách je značný výskyt žlutých listů suchem, které opadávají. Většina odrůd révy má velikost bobulí hrášku a začíná fáze počátku uzavírání hroznů. U citlivých odrůd se objevily ve více lokalitách příznaky padlí na hroznech. Kadeřavost a plstnatost listů se znovu objevuje na vrcholcích letorostů, případně na zálistcích. Také se vyskytují příznaky ochoření kmínků révy – Esca i na dalších keřích.
U stromů jabloní a hrušní aplikujeme postřik proti obaleči jablečnému. K tomu použijeme Mospilan 20 SE 0,03% nebo Decis Mega 0,02% a pokud máme výskyt padlí tak přidáme Zato 0,02%. Samozřejmě přidáme listovou výživu Wuxal Calcium nebo Envi Star či jinou výživu. U ovocných
stromů napadených mšicemi, aplikujeme selektivní přípravek Pirimor 50 WG 0,05% nebo universální přípravky Decis Mega 0,02% či Karate Zeon 0,01%. Postřik po cca 5 dnech opakujeme proti nově vylíhlým jedincům.
U révy aplikujeme postřik v tomto stále ještě velmi citlivým období pro mladé bobulky, především na padlí, přípravky Melody Combi 0,2% nebo Folpan 0,2% či Momentum 0,2% a proti padlí přidáme Pronto (dříve Prosper) 0,05% nebo Topas 100 EC 0,05% nebo Sercadis 0,02% či Kumulus WG 0,3%, který omezuje i výskyt hálčivců a vlnovníků.

Celý příspěvek

Ve dnech 16. až 20. července 2023 se stalo Višňové uspořadatelem mezinárodního setkání v rámci programu TURN UP.
Vlastní program mítinku se uskutečnil v úterý v zasedací místnosti hasičské zbrojnice ve Višňovém. Hosty pro mítink, který zahájil starosta Višňového Vladimír Korek byli i farář višňovské farnosti Pavel Klouček a senátor Znojemska Tomáš Třetina. O historii a vývoji Moravy přednášel nejen zahraničním delegacím historik Jiří Kacetl. Jeho velmi přínosné informace se tak staly základem získávání dalších informací a zkušeností v poznávání regionu pro všechny zúčastněné delegace, které byly z těchto zemí: Itálie, Malta, Maďarsko, Kypr, Slovensko. Česká republika byla zastoupena delegací z Višňového.
Záměrem mítinku je i poznání pořadatelského místa a jeho regionu v dalších oblastech. Vedle seznámení se s přírodními krásami se jedná i poznání jeho obyvatelstva, již výše uvedené historie, ale i historického dědictví v podobě památek, architektury, urbanismu, jeho současného života a životní úrovně, sociálních zvyklostí a hodnot. V neposlední řadě je s tímto spojena i naše gastronomie.
Velice nás těší velmi kladné hodnocení všech zúčastněných zemí, které se tak stává tou nejlepší reklamou pro náš kraj.
Celý mezinárodní program těchto mezinárodních mítinků je realizován z dotační podpory Evropské unie, která podporuje tyto programy zaměřené na vzájemné tematické poznávání jednotlivých jejich částí.

Druhý den Višňovského kulturního léta 2023 byl ve znamení filmového festivalu. Po dni
prvním, který se odehrával na zámeckém nádvoří a byl určen nejen dětem svým loutkovým
divadlem Miroslavem a Kateřinou Táborskými, přišel den druhý, který nás zavedl více do
přírody zámeckého parku. V přírodním zákoutí zámeckého parku pod korunami stromů,
kterými jsou duby, buky, javory a taky cedr libanonský či jinan dvojlaločný, vedle krásného
zámeckého rybníčku na východně orientovaném svahu bylo připraveno vše pro filmovou
projekci.
Na pondělí 3. července byl připraven film Ostrov. Tři stovky diváků sledovalo lehkou letní
komedii z dobrodružného prostředí a romantickou vztahovou zápletkou.
Před zahájením projekce poděkoval starosta všem, kteří se na přípravě filmového festivalu
podíleli a na jeho vlastním průběhu podílí. Ocenil práci těch, bez nichž by to prostě nešlo.
Poděkování bylo určeno i všech podporovatelům za sponzoring a všem divákům, kteří svou
účastí tuto již tradiční akci podporují. Po vylosování šťastlivců, kteří obdrželi drobné dárky či
poukazy začalo promítání.
Počasí přálo, a tak po skončení se rozcházeli spokojení návštěvníci do svých domovů, aby,
v což pevně věříme, podpořili svou účastní, další promítací dny nejen v červenci v zámeckém
parku, ale i v srpnu v obecním dvoře.

Višňovské kulturní léto 2023
V letošním roce se uskutečňuje již XIII. ročník Višňovského kulturního léta. Plán jeho
programu vznikal v průběhu času, již od minulého ročníku. Jeho zahájení v úvodní den
tedy mělo ten nejskvělejší program. Ano, pro děti bylo na neděli 2. července připraveno
představení loutkového divadla v podání herců Miroslava a Kateřiny Táborských Kde
přespávají pohádky.
V neděli tým kulturního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového spolu s místostarostou
připravovali pódium a zázemí pro diváky, aby odpoledne ve 14.00 hod. začít vystoupení
loutkové scény série pohádkových příběhů, které se dotýkaly divadla a divadelní scény jako
takové. Nejen potlesk na konci, ale i živé reakce dětí v průběhu představení byly tou nejlepší
odměnou pro herce.
Představení předcházela slova starosty, který zahájil XIII. ročník Višňovského kulturního léta.
Pak následovalo losování drobných cen pro zúčastněné diváky, neboť vstupné dobrovolné
tohoto ročníku bude použito na spolufinancování plastiky symbolu k výročí 790 let
Višňového od první písemné zmínky, které budeme slavit v příštím roce.
Po představení měli možnost rodičové se se svými ratolestmi vyfotit spolu s herci či s nimi
promluvit, pozdravit. Ano manželé Táborští se tak stali uměleckými osobnostmi letošního
ročníku.
Radost těch nejmenších byla tou nejlepší odměnou za připravený úvodní den letošního léta.

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde

Městys Višňové

Višňové 212, 671 38

IČ 00293784

DIČ CZ00293784

datová schránka: w7mbaju

Formy komunikace, které v současné době upřednostňujte:

Úřad městyse Višňové              515339130                                          info@visnove.cz

 

Pokladna, úřad matriky

Ing. Ludmila Czudková                  739007848,515339017                   ludmila.czudkova@visnove.cz

 

Podatelna, pom. účetní

Bc. Michaela Lesniaková              739007848,515339130                  michaela.lesniakova@visnove.cz

 

Účetní

Jana Svobodová                               724541056,515339018                 jana.svobodova@visnove.cz

 

Starosta

Mgr. Vladimír Korek                       602640403,515339016                 vladimir.korek@visnove.cz

 

Místostarosta

Pavel Havelka               736531841,515339016                 pavel.havelka@visnove.cz

 

Vedoucí stavebního úřadu

Ing. Josef David                                515339108,736509522                 josef.david@visnove.cz

 

Platby

Pro platby poplatků: svoz odpadů, poplatky za psy, pronájmy bytů, pozemků, další platby – využívejte bezhotovostních plateb na účet:                 1581872329/0800.