Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Vážení čtenáři,
katastr nemovitostí slouží nejen potřebám státu, ale především vlastníkům nemovitostí. Bohužel stále obsahuje
řadu chyb, které v drtivé většině vznikly v dobách minulého režimu. Kvůli tomu dnes existuje mnoho
nemovitostí, u nichž buď není zapsaný žádný vlastník, nebo u něj některý z podstatných údajů chybí.
Velkou většinu těchto nemovitostí tvoří pozemky. Největší podíl v současné době zaujímá orná půda a lesní
pozemky, nejnižší pak chmelnice. V seznamech lze nalézt i rodinné nebo bytové domy, chaty a garáže.
Na pozemcích s nejasným vlastníkem je obtížné stavět vodovody, kanalizaci, cyklostezky a další podobné
veřejně prospěšné stavby.
Navzdory časově i odborně náročné práci jsme mimořádně úspěšní v čištění katastru nemovitostí od nemovitostí
s nedostatečně identifikovanými vlastníky. Úzce spolupracujeme se subjekty místní samosprávy, zejména
na úseku evidence obyvatel a správy matrik, i státní správy, například se státními okresními archivy. Celkově
jsme ke konci roku 2021 zahájili šetření u 79 367 nemovitostí zapsaných na nedostatečně identifikované
vlastníky, z z toho se již 43 782 podařilo úspěšně vyřešit. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu
k obnovení dědického řízení. Pomáháme tak nejen občanům dohledat majetek, o kterém vůbec nevěděli,
ale také například obcím, které mohou na převedených nemovitostech rozvíjet potřebnou infrastrukturu
či budovat volnočasové areály pro své občany.
ÚZSVM ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dvakrát ročně zveřejňuje seznam
těchto nedostatečně identifikovaných vlastníků na svých webových stránkách www.uzsvm.cz. Doporučuji
Vám proto, abyste se do tohoto seznamu podívali, zda náhodou Vám nebo Vašim předkům nepatří nějaká
nemovitost.
Kateřina Arajmu
generální ředitelka ÚZSVM

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde