Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

V uplynulých dnech byla provedena oprava cesty za stodolami u Dílce. V minulém čase se jednalo o mlatovou cestu. Byť tato cesta byla několikrát v určitých úsecích opravována, její stav byl neuspokojivý, často předmětem vzájemných stížností. Místně bydlící občané především traktory a jinou obdobnou těžkou technikou, kterou vlastní a využívají, cestu poškozovali.

Mlatová cesta především v časech po dešti nemůže dlouhodobě odolávat tonážím dnešní techniky.  O způsobu opravy rozhodovalo několik faktorů a skutečností.

Z pohledu kategorizace komunikací se jedná pouze o účelovou cestu. V lokalitě okraje intravilánu prozatím nejsou vedeny v zemi žádné inženýrské sítě pro budoucí rozvoj této části. Toto je velmi stručný výčet okolností rozhodující o možnostech opravy a nákladech na opravu.

Není vůbec myslitelné v této části obce a na kategorii cesty této úrovně dělat asfaltovou cestu se štěrkovým ložem. I s tímto vyjádřením k opravě jsem se setkal. Jenom z pohledu finanční náročnosti by tato cesta tímto způsobem budovaná přišla na několik milionů korun. Odhadem řádově na pět milionů. A jak je uvedeno výše, žádná inženýrská síť zde není doposud vedena. Natož v zemi.

Proto se přistoupilo k opravě, kdy byl odbagrována vrchní vrstva stávající cesty. Nový povrch dnes tvoří 15 – 20 cm zhutněného asfaltového recyklátu.

Opravou zde vznikla pro úroveň této komunikace odpovídající velmi kvalitní cesta. A její budoucnost?

Mnoho záleží na všech těch, kdo tuto cestu využívají. Pokud se k ní budou chovat uctivě tak, aby cestu užívali. Nebo ji budou nemilosrdně nešetrně poškozovat.

Pro asfaltový recyklát je pro jeho zpevnění pak nejlepším efektem letní horké slunce, které provede „spečení asfaltu“ v recyklátu.

Obdobným způsobem, ale ve vrstvě kolem 10 cm byla v těchto dnech provedena oprava cesty před rodinnými domy Na Kopečku.

Jedná se o opravy a údržby cest, které rozhodně přispívají k vyššímu standartu a možnostem využívání cest, zpřístupnění daných lokalit. Současně zvyšují i standart bydlení a všeobecný přístup a dostupnost.

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde

Městys Višňové

Višňové 212, 671 38

IČ 00293784

DIČ CZ00293784

datová schránka: w7mbaju

Formy komunikace, které v současné době upřednostňujte:

Úřad městyse Višňové              515339130                                          info@visnove.cz

 

Pokladna, úřad matriky

Ing. Ludmila Czudková                  739007848,515339017                   ludmila.czudkova@visnove.cz

 

Podatelna, pom. účetní

Bc. Michaela Lesniaková              739007848,515339130                  michaela.lesniakova@visnove.cz

 

Účetní

Jana Svobodová                               724541056,515339018                 jana.svobodova@visnove.cz

 

Starosta

Mgr. Vladimír Korek                       602640403,515339016                 vladimir.korek@visnove.cz

 

Místostarosta

Pavel Havelka               736531841,515339016                 pavel.havelka@visnove.cz

 

Vedoucí stavebního úřadu

Ing. Josef David                                515339108,736509522                 josef.david@visnove.cz

 

Platby

Pro platby poplatků: svoz odpadů, poplatky za psy, pronájmy bytů, pozemků, další platby – využívejte bezhotovostních plateb na účet:                 1581872329/0800.