Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě


Většina z nás musí občas řešit, co se žárovkou, která najednou dosvítila.
Vysloužilé žárovky, zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný
odpad, kde z některých z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
V průměrné domácnosti se nachází přibližně 14 světelných zdrojů. V posledních
letech postupně přecházíme na ekonomicky a ekologicky šetrnější druhy. Podle
místnosti a svých preferencí volíme kompaktní a lineární zářivky nebo čím dál častěji
LED žárovky. Vybíráme různou intenzitu a charakter světla – výběr moderních
světelných zdrojů je opravdu pestrý.
Má to ale jeden háček: pokud taková žárovka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši.
Důvodem jsou druhotné suroviny, které lze díky recyklaci znovu využít. Navíc zářivky
(trubicové i kompaktní) obsahují malé množství jedovaté rtuti, kterou je třeba odborně
zpracovat. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může
rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít jakoukoliv
vysloužilou žárovku a odevzdat ji v obchodě při nákupu nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkčním světelným zdrojem, je odevzdat ho
ve sběrném dvoře. Obsluha sběrného dvora ho od Vás zdarma převezme a uloží do
speciální sběrné nádoby, aby nedošlo k jeho rozbití. Zpětný odběr veškerých
světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro náš městys Višňové zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP, který dodává sběrné nádoby a plně hradí také veškeré
náklady na přepravu a recyklaci odevzdaného elektroodpadu. Díky EKOLAMPu
ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na
ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací žárovky, fénu, vysavače či jiného
elektrozařízení nám vynahradí vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního
prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními elektrozařízeními a dalších aktivitách společnosti
EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde