Višňové – městys s vinařskou tradicí

Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

čtvrtá svíce na našem věnci se rozsvítila. Zimní kino a pohádka S čerty nejsou žerty. Zima byla veliká, ale teplého dobrého svařáku bylo dost a i na fotbal došlo.

V pondělí 5. prosince měli možnost děti i dospělí, malí i velcí, višňovští i mimovišňovští navštívit a projít se peklem plným čertů. V závěru této exkurze pak přišli návštěvníci do nebe, kde se setkali se svatým Mikulášem, který v andělském doprovodu naděloval dítkám balíčky se sladkostmi.

Ano, obecní dvůr ve Višňovém se v tento den takto proměnil. Při příchodu do dvora dostávaly děti od hasičů, kteří celou akci zaštitovali, reflexní náramek. V prostorách pod přístřeškem bylo připraveno bohaté občerstvení. Voněl zde svařák, párky i gulášek. Naproti měl dílnu velice šikovný kovář, jehož práce upoutávala velké pozornosti nejen dětí, ale i dospělých. Podkovičky z jeho rukou, které se zrodily pod údery jeho kladiva, šly doslova nadračku. Zde měl místo i fotokoutek. Odsud jste měli možnost se přesunout k pohádkově pekelné váze. Jazýček rovnoramenné váhy byl neomylný. Jasně Vám ukázal, komu patříte, zda nebi či peklu. Zatímco velký vytápěný stan sloužil k posezení občerstvujících se návštěvníků, ten druhý patřil výtvarné dílně, kde děti s rodiči za asistence andělů tvořily vánoční kouzelné hůlky. Celý večer se pak obecním dvorem nesla vánočně laděná hudba. Pak přišla ta chvíle. Roj ďáblů, čertů a rarachů se přesouval přes prostor obecního dvora do svého pekla. Vstup do těchto prostor jste si museli vystát a vyčkat, než na vás dojde řada. Ale o tom je i život. Po vstupu do samotného pekla jste se setkali se samotnými strašnými pekelníky. Jejich činnosti byly velmi rozličné. Zatímco jeden hlídal kámen, který nebylo jen tak snadné zvednout, druzí ve své skupince hráli za stolem pekelný mariáš. Projít jste museli kolem jiného samotáře, který celý prostor pekla sledoval, abyste následně byli svědky toho, jak další hlídá vroucí pekelný kotel. S následující skupinkou pekelníků, pokud Vám to věk a okolnosti dovolily, museli návštěvníci užít i ohnivou pekelnou vodu. Jak byl každý z návštěvníků šťasten, když jeho pouť strašným peklem končila a vítala ho rozevřená zástěna samotného krásného nebe. Zde už čekal Mikuláš s anděly. Každá dětská dušička byla šťastná, když je tento svatý muž odměnil sladkostmi za její dobré skutky. Byl to skutečný zážitek, a to nejen pro děti.

Celý příspěvek

Druhá adventní neděle, druhá svíce na věnci svítí. A krásná akce ve škole – Barborková vánoční dílna

Advent u nás začál parádní akcí. Při krásném vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ se rozsvítil vánoční strom a první adventní svíce. To vše za opravdu početné účasti návštěvníků

Na základě požadavku koncepčního rozvoje výsadeb nejen návsi ve Višňovém zpracoval autorizovaný projektant a krajinář Ing. Jaroslav Krejčí. Projektovou dokumentaci s názvem Návrh výsadeb návsi městyse Višňového dokončil v únoru letošního roku.

Za účelem výsadby stromoví v rámci předložené dokumentace jsme požádali Nadaci ČEZ v rámci její vyhlášené dotační výzvy. Náš projekt uspěl a městys Višňové obdržel prostředků této nadace na výsadbu stromů více jak sto třicet tisíc korun.

K vlastní realizaci výsadeb stromů tak mohlo dojít ještě v letošním roce, a to za finanční podpory Nadace ČEZ. Vlastní realizace výsadeb proběhla ve středu 30. listopadu firmou Kavyl Mohelno, která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku.

Celý příspěvek

V letošním roce bylo opraveno prostranství kolem památníku obětí světových válek pod sochou svatého Václava. Kámen nese jména 41 višňovských mužů, kteří naší dnešní svobodě přinesli oběť největší. Položili své životy v průběhu 1. světové války. Památník je doplněn třemi deskami, na nichž jsou jména těch, kteří stejnou oběť položili v druhé světové válce. Pokud si chceme vážit současných chvil, pak nikdy nesmíme zapomenout obětí těch, jejichž jména jsou zde vytesaná. A současně nesmíme zapomenout na strádání těch, pro něž byli tito součástí rodin.  

Po mši svaté v neděli 13. listopadu občané Višňového uctili památku a nesli si vzpomínku na ty, kteří přinesli oběti v podobě svých životů v průběhu světových válek. Za přítomnosti kněze otce Pavla Kloučka, jeho slov a žehnání, byl položen starostou věnec ku vzpomínce na ty, kteří se podíleli na naší dnešní svobodě, na tom, že generace jim následující žijí v míru. Položení věnce doprovázel zpěv žalmu.

Celý příspěvek

Na pátek 4. listopadu připravila paní Lucie Lichevníková akci nejen pro děti – Lampionový průvod. Plačtivé počasí pátku žádalo o přeložení akce na neděli 6. listopadu na 17. hodinu. V neděli v podvečer bylo náměstí zcela zaplněné rodiči a jejich dětmi, které ve svých rukou svíraly tyčky, na kterých se houpaly do podvečera svítící lampionky. Nechyběli ani svítící dýňoví strašáci.

Po pokynu paní Lucie Lichevníkové se zformoval osvětlený lampionový průvod rodičů a dětí, který vyrazil přes přechod u pošty ke škole. Vedle velkého počtu lampionků dětí svítilo veřejné osvětlení. To doplňoval při jasném počasí i zářící měsíc, jehož úplněk se má naplnit v úterý 8. listopadu ve 12 hodin. Potom průvod prošel celou Novou ulicí, aby se u bytovek opět stočil zpět na náměstí. Když průvod dorazil zpět do prostor v současné době se obrubujícího veřejného prostranství kolem památníku světových válek, byl zde připraven pro děti v chladném počasí podvečera čaj a pro dospělé voňavé svařené víno. Děti dostaly drobný pamlsek. Jejich skotačivá zábava v daném prostranství a svítících strašáků z tykví ještě hodnou chvíli ještě pokračovala.   

Celý příspěvek

Na sobotní podvečer 5. listopadu připravila paní Petra Pleskotová program plný radosti, zábavy a masek pro všechny děti.

Sportovní hala ve Višňovém byla velmi pestře a bohatě vyzdobena tematicky halloweeensky k radosti nejen dětí, ale i jejich rodičů. Teprve pak mohla začít show halloweenské disko-párty. O veškerou výzdobu se postarala paní Petra Pleskotová. Ta rovněž připravila i velké množství soutěží pro děti nejen v maskách.  Velké množství dětí v doprovodu svých rodičů dorazilo na program plný zábavy, her pro děti a tanečních a tematických písniček. Celý tento program započal 15. hodinou. Až do počátku večera roztančila hudba všechny děti oblečené do jejich kostýmů a masek včetně jejich rodičů. Zábavné soutěže plné dynamiky děti nesmírně přitahovaly. Nechyběla ani drobná sladká odměna pro ně.

Celý příspěvek

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde

Městys Višňové

Višňové 212, 671 38

IČ 00293784

DIČ CZ00293784

datová schránka: w7mbaju

Formy komunikace, které v současné době upřednostňujte:

Úřad městyse Višňové              515339130                                          info@visnove.cz

 

Pokladna, úřad matriky

Ing. Ludmila Czudková                  739007848,515339017                   ludmila.czudkova@visnove.cz

 

Podatelna, pom. účetní

Bc. Michaela Lesniaková              739007848,515339130                  michaela.lesniakova@visnove.cz

 

Účetní

Jana Svobodová                               724541056,515339018                 jana.svobodova@visnove.cz

 

Starosta

Mgr. Vladimír Korek                       602640403,515339016                 vladimir.korek@visnove.cz

 

Místostarosta

Pavel Havelka               736531841,515339016                 pavel.havelka@visnove.cz

 

Vedoucí stavebního úřadu

Ing. Josef David                                515339108,736509522                 josef.david@visnove.cz

 

Platby

Pro platby poplatků: svoz odpadů, poplatky za psy, pronájmy bytů, pozemků, další platby – využívejte bezhotovostních plateb na účet:                 1581872329/0800.