Višňové – městys s vinařskou tradicí

Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Škola pro udržitelný život

Projekt Škola pro udržitelný život se i v letošním roce zaměřil na zkrášlení obce. Žáci druhého stupně z původních pěti projektů vybrali tři, které se jim nejvíce líbily. A protože mohou zrealizovat pouze jeden projekt, obrací se na všechny občany a příznivce ZŠ Višňové o pomoc s výběrem projektu, který pomůže obec Višňové o trochu víc zútulnit. Videa s prezentací vytvořili, aby mohli sdělit své myšlenky co nejširší veřejnosti. Doufáme, že se Vám  nápady a návrhy budou líbit. Prosíme, abyste hlasovali pro jeden z projektů, který Vás nejvíce zaujal. Pokud budete mít po zhlédnutí videa nějaké dotazy, můžete je zaslat na skolaprouz@gmail.comRádi na ně odpovíme.

Hlasovat můžete zde:

Video s prezentací

Zastávka před školou

Památník před školou

Zastávka na náměstí

24. března proběhlo setkání seniorů v kulturním domě v Hostěradicích. Ve spoupráci s městem Jevišovice byl vypraven autobus. Věříme, že se našim seniorům setkání líbilo a na spolupráci našich obcí dále navážeme.

Celý příspěvek

25. března „Bouřliváci naší vesnice aneb dokonalé námluvy“ Excelentní výkon divadelního spolku NÁVRAT v divadelní komedii o třech jednáních z vesnického prostředí. Kdo nebyl má možnost ještě dnes – v neděli 26. března v 15.00 hodin, v sobotu 1. dubna v 17.00 hod. a v neděli 2. dubna v 15.00 hod. Vstupné je 100 Kč. Opravdu to stojí za to vidět

Vážení rodiče,srdečně Vás zveme na tradiční Den otevřených dveří, který se v naší škole uskuteční v pondělí 3. dubna 2023. Bližší informace následují.Těšíme se na setkání.

Vážení přátelé srdečně Vás zveme na “velikonoční dílnu”, kterou jsme pro Vás a děti připravili na středu 5. dubna 2023 od 16.00.Bližší informace následují, těšíme se na setkání.

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na zápis dětí do 1. ročníku Základní školy Višňové pro školní rok 2023/2024, který proběhne v sobotu 15. dubna 2023 v době od 8.30 do 11.00 hodin v budově Základní školy ve Višňovém.

Jedná se o zápis dětí narozených do 1. září 2017, u dětí narozených v období 1. 9. 2017 – 30. 6. 2018 je rozhodující jejich tělesná a duševní vyspělost.
Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi.

Více informací najdete zde: https://www.zsvisnove.eu/?p=9563


Většina z nás musí občas řešit, co se žárovkou, která najednou dosvítila.
Vysloužilé žárovky, zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný
odpad, kde z některých z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
V průměrné domácnosti se nachází přibližně 14 světelných zdrojů. V posledních
letech postupně přecházíme na ekonomicky a ekologicky šetrnější druhy. Podle
místnosti a svých preferencí volíme kompaktní a lineární zářivky nebo čím dál častěji
LED žárovky. Vybíráme různou intenzitu a charakter světla – výběr moderních
světelných zdrojů je opravdu pestrý.
Má to ale jeden háček: pokud taková žárovka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši.
Důvodem jsou druhotné suroviny, které lze díky recyklaci znovu využít. Navíc zářivky
(trubicové i kompaktní) obsahují malé množství jedovaté rtuti, kterou je třeba odborně
zpracovat. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může
rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít jakoukoliv
vysloužilou žárovku a odevzdat ji v obchodě při nákupu nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkčním světelným zdrojem, je odevzdat ho
ve sběrném dvoře. Obsluha sběrného dvora ho od Vás zdarma převezme a uloží do
speciální sběrné nádoby, aby nedošlo k jeho rozbití. Zpětný odběr veškerých
světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro náš městys Višňové zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP, který dodává sběrné nádoby a plně hradí také veškeré
náklady na přepravu a recyklaci odevzdaného elektroodpadu. Díky EKOLAMPu
ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na
ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací žárovky, fénu, vysavače či jiného
elektrozařízení nám vynahradí vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního
prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními elektrozařízeními a dalších aktivitách společnosti
EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde

Městys Višňové

Višňové 212, 671 38

IČ 00293784

DIČ CZ00293784

datová schránka: w7mbaju

Formy komunikace, které v současné době upřednostňujte:

Úřad městyse Višňové              515339130                                          info@visnove.cz

 

Pokladna, úřad matriky

Ing. Ludmila Czudková                  739007848,515339017                   ludmila.czudkova@visnove.cz

 

Podatelna, pom. účetní

Bc. Michaela Lesniaková              739007848,515339130                  michaela.lesniakova@visnove.cz

 

Účetní

Jana Svobodová                               724541056,515339018                 jana.svobodova@visnove.cz

 

Starosta

Mgr. Vladimír Korek                       602640403,515339016                 vladimir.korek@visnove.cz

 

Místostarosta

Pavel Havelka               736531841,515339016                 pavel.havelka@visnove.cz

 

Vedoucí stavebního úřadu

Ing. Josef David                                515339108,736509522                 josef.david@visnove.cz

 

Platby

Pro platby poplatků: svoz odpadů, poplatky za psy, pronájmy bytů, pozemků, další platby – využívejte bezhotovostních plateb na účet:                 1581872329/0800.