Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Fotogalerie zde

Višňovská pouť je spojená se svátkem sv. Jana Křtitele, kterému je zasvěcen místní kostel. S tradičními pouťovými oslavami byly letos spojeny i oslavy 790 let od první písemné zmínky o Višňové. Přípravy těchto dnů byly dlouhodobě plánovány a připravovány.

V sobotu v rámci pouti vztyčili chlapci višňovské chasy krásně a bohatě nazdobenou máj. O nazdobení tohoto velmi krásného stromu se postarala děvčata. Upravené bylo i celé venkovní prostředí areálu.

Večer patřil rockové zábavě se skupinou Reset. Tato grupa zahrála ve Višňovém poprvé, ale již víme, že nikoliv naposledy, neboť její hudební produkce sklidila velký úspěch nejen všech přítomných, ale i těch, kteří hudbu nesoucí se obcí poslouchali.

Sobotní oslavy 790 let byly zahájeny před základní školou slavnostní fanfárou. Přítomno bylo i několik představitelů okolních obcí, náměstek hejtmana JMK, ředitel školy a místní farář. Po úvodních uvítacích a zahajovacích slovech se přítomní dozvěděli informace o významu osoby Jana z Višňové. Tato persona včetně rodiny byla ve své době 13. století za vlády Přemysla Otakara II. velmi významnou nejen regionální osobností. Součástí zahájení bylo i předání ocenění ve formě kovového kohouta s pamětním listem několika významným osobnostem, které se buď přímo podíleli na rozvoji obce nebo zastupovali takovouto instituci.

Požehnání restaurované sochy sv. Floriána u hasičské zbrojnice započalo v 15 hodin. Vedle slov jednotlivých zástupců včetně hasičů požehnal otec Pavel Klouček jak opravené soše svatého Floriána, která bude k vidění v hasičské zbrojnici, tak i zmenšené replice, která bude nově umístěna v nice na budově. To se již k hostům přidali další zástupci obcí a okolních měst, stejně jako senátor Znojemska. A počty přítomných občanů se také podstatně rozrostly.  

Pozdějším programem připraveným s patřičnou propagací ve sportovní hale bylo zábavné a poutavé vyprávění nejen o hereckém životě a cestování v podání herců Radima Fialy, Jana Čenského a cestovatele Lukáše Sochy. Před vlastním vystoupením, které se těšilo velkému zájmu ze strany diváků, proběhlo ocenění starostů měst Znojemského Podhorácka, kteří velmi úzce spolupracují s Višňovým na jeho rozvoji a rozvoji nejen regionu.

Večer pokračoval ve sportovním areálu s hudbou Dúbravankou za příjemného občerstvení. Pozdní večer pokryly písničky z podání sboru Zmolského pivovaru.

Nedělní ráno bylo spojeno se mši svatou, která započala v 8 hodin. Sloužena byla Pavlem Kloučkem s úmyslem „za všechny rodáky, za živé a zemřelé obyvatele Višňového“.  Mši byla přítomná i krojovaná višňovská chasa se svými stárky a mládky. Po jejím skončení již začala venku vyhrávat dechová hudba Dúbravanka. Následně krojovaní nastoupili před památníkem obětí světových válek, kde za hymny položili vzpomínkovou kytici k uctění památky těm, co ztratili své životy ve válkách za naši současnou svobodu. Poté vyrazila chasa s kapelou zvát všechny občany a jejich hosty v obci na krojované zavádění. Dechovky z jejího podání se tak nesly celou vesnicí.  

Jako součást zvaní bylo i předání gratulace současných, bývalých fotbalistů a činovníků dlouholetému hráči, trenéru a správci hřiště místních fotbalistů panu Jindřichu Jedličkovi k jeho 80. narozeninám.

V ten čas již byla po sobotní premiéře znovu otevřena výstava Historie Višňového nejen v materiálech paní Marie Svoradové, jejíž součástí byla i výstava prací dětí a žáků MŠ a ZŠ Višňové. Nejen pro tuto výstavu byl opraven sál bývalé restaurace v obecním dvoře. Tato výstava si velkým zájmem ze strany občanů vyžaduje pokračování.

Nedělní odpoledne však patřilo také žehnání nově umístěnému symbolu obce, kterým se stala kovová socha kohouta stojícího na třech pahorcích umístěná uprostřed ostrova kruhového objezdu na višňovském náměstí.  Kohout je součást znaku obce již téměř 500 let. Kolem jeho vrcholků je kamenné pole, za nímž v celé šíři celého kruhu najdeme tři pole různých kultivarů dřišťálů. Projektově návrh pro realizaci z pera krajináře pana Jaroslava Krejčího. Autorem sochy je umělecký kovář Jan Šerák z Bílovic nad Svitavou. Po požehnání symbolu otcem Pavlem Kloučkem došlo i na ocenění dalších významných osobností.

V následujícím čase již dorazila višňovská chasa se svými stárky a mládky v doprovodu kapely do sportovního areálu tělovýchovné jednoty, aby zde tradičním zaváděním oslavili višňovskou pouť. Začínající déšť je i všechny přihlížející zahnal z venkovního prostoru do sportovní haly. A tak zavádění višňovské chasy a pak navazující zavádění ženáčů a vdaných se uskutečnilo v prostředí sportovní haly.

Letošní oslavy poutě spojené s oslavami 790 let od první písemné zmínky o obci měly při svém bohatém a důstojném programu hodnotu hodnou této významnosti. Občané, rodáci tak mohou být hrdi na své předky, kteří budovali základy současné obce. Rovněž ocenili i veškerou občanskou vybavenost a výstavbu vesnice zaměřenou nejen k těmto událostem uplynulých volebních období. 

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde