Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci na dotazníkovém šetření, které je realizováno v rámci zpracování „Socioekonomické analýzy Dukovany“. Cílem této analýzy je zhodnotit předpokládané dopady dostavby a následného provozu Jaderné elektrárny Dukovany také ve Vaší obci.

Zadavatelem této analýzy je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj a jejím zpracovatelem společnost KPMG Česká republika, s.r.o.

Toto dotazníkové šetření je určeno pro obyvatele (rezidenty) Vaší obce nebo občany, kteří u Vás mají obvyklé místo pobytu.  Dotazníkové šetření by mělo probíhat primárně elektronicky nebo s možností papírového vyplnění dotazníku.  

Rádi bychom Vás požádali o distribuci dotazníku k Vašim občanům. Za tím účelem můžete využít elektronický odkaz

 https://www.surveymonkey.com/r/dukovany_rezidenti, případně QR kód, který najdete v pokladech v příloze.

Pro papírový sběr dat je připraven dotazník v souboru PDF, který si můžete vytisknout a vybraným občanům nabídnout k ručnímu vyplnění.  Podrobné instrukce jsou rovněž dostupné v zaslaných podkladech (návod na sběr dat, leták pro obyvatele).

Dotazníkové šetření bude probíhat nejdéle do 14. července 2024. Pokud budete mít k výzkumu jakékoliv otázky, můžete se obrátit na pracovníka Jihomoravského kraje Pavla Fišera, email: fiser.pavel@jmk.cz  nebo zaměstnankyni společnosti KPMG paní Kristínu Boudovou, email: kristinaboudova@kpmg.cz.    

Rovněž bychom Vás chtěli informovat, že během krátké doby obdržíte ještě dotazník, který bude určen Vám jako obci a Vašim zřizovaným/zakládaným organizacím.

Děkujeme Vám za vstřícnou spolupráci, které si vážíme.

S pozdravem

Ing. Ivo Minařík, MPA

odbor regionálního rozvoje

vedoucí odboru

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde