Višňové – městys s vinařskou tradicí

Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Termín: 15. září, předběžný čas odjezdu je 6:00, návrat v pozdních nočních hodinách. Kapacita autobusu je 45 míst. Cena zájezdu je 550,- Kč nečlen, 450,-  dítě do 15 let věku nebo student s platným studijním průkazem.

Plán zájezdu:

 

–          06.00 hod. odjezd autobusu (autobusová zastávka na náměstí)

–          09.00 hod. příjezd do Prahy

–          10.00 – 12.30 hod. prohlídka Národního technického muzea

–          12.45 hod. odjezd autobusu směr letiště Praha

–          13.30 hod. příjezd na letiště Praha – Terminál 3

–          13.45 hod. prezentace a bezpečnostní prohlídka před exkurzí

–          14.00 – 15.00 hod. exkurze Záchranné požární stanice Letiště Praha  (cca 60 min)

–          15.30 hod. – odjezd autobusu směr Jihlava

–          17.30 – 18.30 hod. exkurze Pivovaru Jihlava

–          19.00 hod. rezervovaná Pivovarská restaurace s možností individuálních večeří

–          Po večerním posezení návrat do Višňové

Na co se můžeme těšit:

Jednotka HZSP Letiště Praha (ARFF Airport Prague) je zařazena v plošném pokrytí kraje do kategorie JPO IV. Jednotku tvoří dvě stanice a to Centrální stanice a Pobočná stanice Sever, která je umístěna nedaleko RWY 24/06 a 31/13. Na každé ze čtyř dvanáctihodinových směn se střídá devatenáct hasičů (plný početní stav), tento počet udává Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), která stanovuje minimální početní stav na letecký provoz 1+5 a 1+5, mimo letecký provoz (objekty) početní stav 1+3. Předpis ICAO také stanovuje kategorii letiště. Kategorie Letiště Praha je stanovena na 9 z 10. Z toho důvodu musí být jednotka vybavena minimálně třemi zásahovými vozy, zásobou hasební vody 24300l a výtokové množství pěny účinnosti B musí být 9000l/min. Nezvyklá je doba výjezdu, která činní 45 vteřin od vyhlášení poplachu a splnění zásahové času 3 minuty od nahlášení události na letecký provoz, mimo letecký provoz je tato doba stanovena na 4 minuty. Na Centrální stanici je mimo jiné umístěno operační středisko, tělocvična s posilovnou. V suterénu se nachází požární nádrž o objemu 50000l, výcvikový polygon s centrem fyzické zátěže, který se absolvuje jednou za 3 měsíce. Více zde 

zdroj: http://firepatch.blog.cz/1103/hzsp-letiste-praha

Cena zahrnuje:

cesta autobusem, vstupné do Národního technického muzea Praha, vstupné na exkurzi Záchranné požární stanice Letiště Praha, vstupné na exkurzi Pivovaru Jihlava

 S sebou:

Platný průkaz totožnosti (kterým se uvádíte na přihlášce na zájezd), studenti – studijní průkaz

Uzávěrka přihlášení na zájezd je 28.08.2012

Při přihlášení zájemce o zájezd je nutno:

–          zaplacení celé částky za zájezd

–          jméno a příjmení účastníka

–          datum narození

–          číslo osobního dokladu (OP, pas)

V případě neuskutečnění zájezdu bude vrácena zaplacená částka zpět.

Kontaktní osoba:     Jakub Indra,     tel: 602 122 455     email: j.indra@vuvisnove.cz

Zbývá posledních 10 míst do plného obsazení

Obec Horní Dunajovice pořádá dne 26.8.2012 již 12. ročník Prázdninového loučení s festivalem gulášů.  Soutěže se zúčastní víc jak 15 obcí, městysů a menších měst z blízkého okolí.  Guláše hodnotí 20-ti členná gurmánská komise.  Začátek je ve 14.00 hodin v areálu za kulturním domem vyhlášením výsledků a po té mohou návštěvníci ochutnat všechny soutěžní guláše. V nabídce budou ještě další lákadla jako například uzené maso a grilovaná kýta. V programu vystoupí dechová hudba Dubňanka, hudební skupina Merllin a mažoretky.

Realizace výkopových prací způsobila 2x přerušení dodávky vody a to 6.8. 2012 v části obce Dědina a 8.8.2012 u hřbitova.

V loňském roce poprvé vznikla myšlenka obnovy letního kina ve Višňovém, pro nějž se stala mottem myšlenka: „Buďme šťastni, že obdobné strasti jsme nezažili. Nebuďme však lhostejní k tomu, co zažili a zažívají druzí.“ Ta odrážela situaci doby festivalu. Na jedné straně to byly záplavy, které silně potrápily obyvatele osad, které dohromady tvoří obec Višňovou na Frýdlantsku. Druhou stranu vystihovala problematika obyvatel Lidic festivalového filmu Lidice, kteří svými životy a svým žalářováním zaplatili za krutou odplatu fašistickému režimu tehdejšího rozpínajícího se Německa.

Příprava letošního ročníku byla vedena částečně odlišnou myšlenkou. Oslava léta jako takového s ideami současných a místních podpor umění, se sportovním spřáteleným zápolením, s prostorem pro kulturní a společenské pohodové prožívání letního času. Přitom však tento svátek léta nesl historický odkaz tradičních hodnot předaných minulými generacemi. Plánovaný výtěžek filmového festivalu při višňovském kulturním létu pomůže při dofinancování opravy sochy sv. Floriána, který je dominantní historickou památkou zdobící náměstí ve Višňovém.

Na těchto principech vznikal program Višňovského kulturního léta, jehož součástí byl i 2. letní filmový festival. Na programu, který byl sestaven z:

•             Filmového festivalu,

•             Řezbářského minisympozia,

•             Višňovských trhů,

•             Fotbalového turnaje Starých pánů,

•             Taneční zábavy se skupinou Artemis,

se podílela vedle pořadatele městyse Višňového celá řada organizací, partnerů, sponzorů. Vedle jejich zástupců nelze přehlédnout ani množství lidí, kteří mnohdy i svou nezištnou pomocí tento kulturní svátek podpořili.

Co všechno přinesl filmový festival? – Vedle možností zhlédnout kvalitní české filmy mohl každý z účastníků, jak již je uvedeno v úvodu, přispět na opravu historické památky sochy sv. Floriána. Měl však i možnost. Vlastní promítání probíhalo v okouzlujícím prostředí nádherného zámeckého parku. Tento vzácný kousek přírody spolu s promítáním vytvářelo nezapomenutelný a nenahraditelný zážitek diváka. Samozřejmostí byla možnost zakoupit si z nabídky občerstvení. Nechyběla ani vína z Adámkova vinařství. V průběhu promítacích dnů navštívili filmový festival i filmové osobnosti a další představitelé umění. Mezi nimi byli Miroslav Táborský a jeho žena Kateřina, Roman Luknár, Tomáš Vican. Svou omluvu z účasti a přání úspěchu filmovému festivalu ve Višňovém prostřednictvím plátna vyslovil Radim Fiala.

Zážitkem nejen pro návštěvníky filmového festivalu, ale i občanům a příznivcům práce se dřevem bylo vytváření uměleckých soch ze dřeva výtvarníky Reném Vlasákem a Martinem Lichevníkem. Příznivci měli možnost sledovat vývoj tvorby těchto děl v jednotlivých etapách. Dnes vstup do zámeckého parku zdobí dřevěné sochy Dinosaura a Tunelovaná moravská hlava MOA. Kmotrovství těchto skvostů na sebe převzali manželé Miroslav a Kateřina Táborští před pátečním filmovým vysíláním.

Samo kulturní léto bylo obohaceno o višňovské trhy, které jsou dnes již tradicí, dávají možnost nejen višňovským, ale i obyvatelům okolí možnost nákupu a společenského setkání na našem tržišti.

Neopomenuli jsme ani na příznivce sportu. Tým višňovských Starých pánů uspořádal v sobotu turnaj, který svou atmosférou, sportovním zaujetím a pohodovostí s patřičným nadhledem potěšil nejenom jeho návštěvníky, ale i sportovní fandy.

Program soboty uzavřela taneční zábava se skupinou Artemis. Ta oslovila především mládež ze široké veřejnosti. Promítání filmu Želary nepřálo počasí a projekce musela být po 30 minutách pro intenzivní déšť ukončena.

Nedělní program byl vyplněn projekcí české filmové komedie 20. století S tebou mě baví svět. Tento krásný zábavný večer byl důstojnou tečkou za programem Višňovského kulturního léta.

Dobrovolné vstupné filmového festivalu kulturního léta přineslo 14.871,– korun. Ty půjdou na dofinancování opravy sochy sv. Floriány. Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří přispěli, a to jak finančně, svou účastí a podporou, sponzorsky, přiložením ruky k dílu pro organizaci a zajištění vlastního průběhu.

Vladimír Korek

Velmi často se v době po skončení Višňovského kulturního léta setkávám s otázkami typu: „Proč jste to, co děláte dobře, nepublikovali?“, „Proč nenapíšete do novin?“, „Jinde vymýšlí kraviny a píše se o tom. Proč to nepíšou o nás?“

Na tyto otázky musím odpovědět širší rozkrytím tohoto tématu, bez závěru, který nechám na Vás. Sami víte, že pro propagaci jsme v přípravě udělali maximum. Psali jsme na našich webovkách, sdělili prostřednictvím facebooku, o podání informací čtenářům jsme požádali regionální tiskoviny – Znojemsko, Znojemský týden, Zrcadlo, Znojemský deník, 5 + 2 dny, Jihomoravské listy. Nevynechali jsme ani regionální zpravodajství v ČT, které o naší akci informovalo. Z rádiových stanic jsme požádali Blaník, Český rozhlas a Kiss rádio.

O vlastním průběhu kulturního léta stejně jako i o ostatním dění jsme pečlivě a okamžitě Vám předkládali informace na našich webových stránkách, prostřednictvím sociální sítě facebook. Novináře výše zmiňovaných tiskovin jsme rovněž informovali prostřednictvím našich stránek. Nabízeli jsme jim spolupráci při výstupu jejich novinářské práce, a to jak v oblasti textu, tak i fotografie.

Výsledek znáte sami. – Co Vy na to? Závěr si udělejte sami.

Je vcelku smutné, když čtete regionální tiskoviny, jak se plní zprávami, nad kterými jen můžete zavrtět hlavou a pousmát se. Musíme se smířit se skutečností, i když je to z pohledu vývoje a výchovy společnosti velmi zarážející, že o věcech správných, prospěšných, s dobrým humanitárním úmyslem se moc nepíše. Spíše se publikuje senzace něco výjimečného. Na zamyšlenou pak zůstává, co to v dalším sledu u naší společnosti produkuje. Jsem profesně dostatečně erudovaný, abych o těchto budoucích důsledcích mohl i diskutovat. Přesto však jen říkám: „Závěr a obrázek si udělejte sami.“

Vladimír Korek

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info@visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 724 267 358

všechny kontakty zde