Višňové – městys s vinařskou tradicí

Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Řezbářské minisympozium

Po celý den pilně pracovali řezbáři Martin Lichevník a René Vlasák na svých dílech, která vytváří v rámci Řezbářského minisympozia v prostředí zámeckého parku pod jírovcovou alejí mezi krásně se rozrůstajícími dřezovci.

Umělecké nadání, šikovnost jejich rukou, tvůrčí představivost, schopnost dokonalé práce s motorovou pilou obdivovali v průběhu prvního dne nejen místní občané, ale i návštěvníci parku, zámku a obce.  Někteří vnikající dílo obhlédli, jiní fotografovali, dokonce se i opakovaně vraceli, aby viděli jednotlivé fáze vzniku těchto dřevěných soch.

Nad vznikajícími díly se pozastavovali i přicházející návštěvníci večerního filmu Pelíšky 2. filmového festivalu, kteří měli i možnost před vlastní projekcí s výtvarníky pohovořit.

2. letní filmový festival Višňovského kulturního léta 

V průběhu již probíhajícího řezbářského minisympozia u vstupu do zámeckého parku probíhaly v jeho „srdci“ na čerstvě posekané louce mezi významnými stromovými solitéry veškeré nutné přípravy spojené s pětidenní projekcí 2. filmového festivalu, jež pro Višňovou zajišťuje Kinematograf Pavla Čadíka.

Večer přicházející návštěvníci měli možnost ocenit umělecké schopnosti a manuální dovednosti dřevořezbářů, jejichž díla vznikají v rámci již zmíněného řezbářského minisympozia.

Vlastnímu promítání předcházelo zahájení Višňovského kulturního léta s jeho 2. letním filmovým festivalem starostou Vladimírem Korkem. Ve svém slovu přivítal všech 350 diváků, kteří přišli. Poděkoval všem sponzorům, kteří se na tomto projektu podílejí, připomněl význam a důležitost loňské podpory výtěžkem získaných peněz pro zaplavenou obec Višňovou na Frýdlantsku. Přednesl i ideu letošního festivalu, kdy dobrovolné vstupné bude použito na dofinancování opravy sochy sv. Floriánu na višňovském náměstí.

Na závěr úvodních slov dal prostor i hostu včerejšího představení Radimu Fialovi, který z rodinných důvodů nemohl osobně zúčastnit. Jeho zdravici divákům a višňovskému festivalu prostřednictvím videonahrávky návštěvníci srdečně přijali.

Film Pelíšky svým tématem přes humorné zpracování se dotýká doby, která významně zasáhla naše dějiny. Snímek jako takový otevírá v každém z nás v zážitku a dojmu určitou osobnostní schránku. Jeho přijetí diváky, návštěvníky filmového festivalu si z pohledu pořadatele nesmírně vážíme.

Události v regionech plus – 8:25 upoutávka na náš Filmový festival v TV zde

Pozdrav od Radima Fialy, který bohužel z vážných rodinných důvodů nemohl přijet

[flashvideo file=“video/fiala.wmv.FLV“ /]

 

18. července – minisympozium začalo. René Vlasák a Martin Lichevník tvoří – přijďte se podívat. Zámecký park Višňové

Ve dnech 14. – 15. 7. 2012 proběhl závod o Brněnský pohár, kde náš občan Dan Havlíček zopakoval loňský výsledek a opět získal titul přeborníka Jm kraje v disciplíně olympijský skeet v kategorii dorost. S výsledkem 114 terčů ze 125 možných.
Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů do dalších závodů.

 

Městys Višňové pořádá II. LETNÍ FILMOVÝ FESTIVAL v zámeckém parku a to od 18. – 22.7. 20012

Projekce proběhne v našem zámeckém parku, vždy v 21.00 hod., za nepřízně počasí potom v místním kině. Nachystány budou lavičky a občerstvení. Pro větší pohodlí si můžete vzít deky, židličky nebo křesílka.

Vstupné dobrovolné – výtěžek bude věnován

 na dofinancování opravy sochy sv. Floriána na náměstí

http://letnikino.visnove.cz/

Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj, označováni někdy jednoduše jako bratři ze Soluně, jsou známí jako Apoštolové Slovanů nebo také Slovanští věrozvěstové. V rámci své misie na Velké Moravě vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk. zdroj

Jejich svátek se slaví 5. července, neboť na tento den připadá katolický svátek Cyrila a Metoděje, který zavedl papež roku 1880.

Vlajka Moravy je odvozena ze zemských barev schválených moravským zemským sněmem v roce 1848 – zlaté a červené. Ačkoli nebyla vlajka jako taková nikdy uzákoněna, zpravidla se za ni považuje vlajka se dvěma vodorovnými pruhy: zlatý nahoře, červený dole. Kvůli možné záměně používá v současnosti řada příslušníků moravského hnutí variantu vlajky se zlatočerveně šachovanou orlicí, moravským zemským znakem. zdroj

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info@visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 724 267 358

všechny kontakty zde