Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

 Višňové – převzato z webu: https://mapy.muznojmo.cz/app/upd/detail_obce.php?id=595071#

Kód:595071
Výměra:1530.93 ha

 Platná dokumentace

 Platná dokumentace Územní plán se všemi změnami – úplné znění

PopisDatum účinnosti
Úplné znění ÚP Višňové po změně č. 13.1.2019
Textová část:Textová část
Grafická část:    Hlavní výkresVýkres základního členěníHlavní výkresVýkres koncepce dopravní infrastrukturyVýkres koncepce technické infrastruktury – energetika, spojeVýkres koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářstvíVýkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanacíKoordinační výkres

 Územní plán

NázevZpracovatelDatum vydání/schváleníDatum účinnosti
Územní plán Višňové   Ing.arch, Miloslav Sohr, Brno25.6.200911.7.2009
Poznámka: Zpráva o uplatňování ÚP za uplynulé období schválena Zastupitelstvem obce 28. 3. 2019.
Textová část:text ÚP Višňové včetně odůvodněnítext ÚP Višňové – přílohaodůvodnění ÚP Višňové – přílohazpráva o uplatňování ÚP za období 2013 – 2019
Grafická část:    Úplné znění po změně č.1    hlavní výkres    koordinační výkresúzemni plán Višňové-výkres základního členěníúzemni plán Višňové-hlavní výkresúzemni plán Višňové-koncepce dopravyúzemni plán Višňové-koncepce technické infrastruktury-energetika, spojeúzemni plán Višňové-koncepce technické infrastruktury-voda, kanalizaceúzemni plán Višňové-veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, asanaceúzemni plán Višňové-odůvodnění- koordinační výkresúzemni plán Višňové-odůvodnění- předpokládaný zábor zpf, pupflÚP Višňové-odůvodnění -výkres širších vztahů

 Změny

NázevZpracovatelDatum vydání/schváleníDatum účinnosti
Změna č. 1Ing. Arch. Miloslav Sohr, Ph.D., Brno3.1.2019
Textová část:Změna č.1 – textová částZměna č. 1 – textová část odůvodněníZměna č. 1 ÚP – příloha textové části odůvodnění – Plán místního ÚSESVyhodnocení vlivů změny č.1 ÚP na udržitelný rozvoj území-část AVyhodnocení vlivů změny č.1 ÚP na udržitelný rozvoj území-části B,C,D,F
Grafická část:Změna č. 1 – výkres základního členěníZměna č. 1 – hlavní výkresZměna č. 1 – koncepce dopravní infrastrukturyZměna č. 1 – koncepce technické infrastruktury – energetikaZměna č. 1 – koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářstvíZměna č. 1 – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanacíZměna č. 1 – odůvodnění – koordinační výkresZměna č. 1 – odůvodnění – koordinační výkres výřezZměna č. 1 – odůvodnění – výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL

 Územní studieÚzemní studie krajiny ORP Znojmo

PopisDatum evidence
Textová část: – není k dispozici
Grafická část: – není k dispozici
Územní studie veřejného prostranství Višňové “U školy” a “U obecního cyklopenzionu”   3.12.2018
Textová část:Textová část
Grafická část:Širší vztahyStávající stav v území – lokalita U školyStávající stav v území – lokalita U obecního cyklopenzionuArchitektonicko-urbanistické řešení – lokalita U školyArchitektonicko-urbanistické řešení – lokalita U obecního cyklopenzionuKoordinační výkres – lokalita U školyKoordinační výkres – lokalita U obecního cyklopenzionu

 Rozpracovaná dokumentace– není k dispozici

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde