Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

OLYMPUS DIGITAL CAMERANa místě zámecké budovy, ve které je v současné době výchovný ústav mládeže, stávala tvrz majitele panství. Je zaznamenána celá řada majitelů tak, jak se na tvrzi i panství střídali. V polovině XVI. století páni Zahrádečtí dali přestavět tvrz na zámek. Přesto, že o zámeckém parku nemáme písemných zpráv, lze předpokládat, že i v této době byl park založen. V době baroka přibyla pozdně renesanční budově baňatá vížka, byly nově upraveny vjezdy a provedeny další stavební úpravy. O ukončení těchto stavebních prací svědčí letopočet nad hlavním vchodem na nádvoří: 1779. Ani v záznamu o těchto opravách a úpravách není zmínka o zámeckém parku.

Můžeme však usuzovat, že i park doznal určitých změn. Důkazem jsou nám barokní sochy instalované u budovy i jinde v areálu parku. V roce 1793 koupil zámek i panství Rudolf lord a hrabě Taff za 254.150 zlatých. K panství v té době patřilo: 273,53 ha polí, 1,03 ha luk, 13,09 ha zahrad, 19,30 ha pastvin, 312,6 ha lesů, 1,74 ha stavební plochy, 3,74 ha plochy neplodné, 4,78 ha plochy daně prosté. Výměra parku se uvádí v rozloze 10,5 ha. Dá se předpokládat, že právě Taffové nechali upravit.park podle anglického slohu a že park rozšířili na dnešní výměru. V roce 1831 Taffové budovu opět opravili a v roce 1836 prodali za 375.000 zlatých. Hrabě Kašpar Filip Spiegel-Diesenberg koupil višňovský zámek za výše uvedenou sumu v roce 1836, za tři roky jej daroval svému synu Ferdinandovi, aby se posléze stal majitelem hrabě Maria Ferdinand Spiegel-Diesenberg.

Panství v té době patřilo: 273,53 ha polí, 1,03 ha luk, 13,09 ha zahrad, 19,30 ha pastvin, 312,6 ha lesů, 1,74 ha stavební plochy, 3,74 ha plochy neplodné, 4,78 ha plochy daně prosté. Výměra parku se uvádí v rozloze 10,5 ha. Dá se předpokládat, že právě Taffové nechali upravit.

Rozsáhlý zámecký park (foto zde) (přes 15 hektarů), který je volně přístupný a jistě stojí za návštěvu, vzhledem ke své unikátnosti. Na začátku 19. století zde bylo vysázeno množství cizokrajných dřevin, které se dochovaly dodnes. Za zmínku určitě stojí ojedinělý mohutný exemplář cedru libanonského (průměr koruny 15,6 m). Z dalších dřevin je možné jmenovat např. jedli řeckou, kaštan jedlý, jinan dvoulaločný, svitel latnatý, jilm lysý, nahovětvec kanadský atd. Park je využíván i pro účely výchovného ústavu, takže se zde nachází i zahradnictví se skleníkem a chovatelský dvorek se zvířaty (ovce, kozy, různé druhy drůbeže).

Torzálně se dochovaly i některé drobné stavby a sochařská výzdoba parku.

Znovuobnovený rybník zámeckého parku

2013-03-20 14.09.06V samotném konci roku 2011 byla opravena hráz rybníka uprostřed zámeckého parku. V současné době se opět „leskne hladina rybníka“, přesně pod strání, kde se po velmi horkém odpoledni večer po 21. hodině zabouřilo a přes zámecký park se přehnalo tornádo, které způsobilo v parku rozsáhlé škody. S velkým štěstím zůstala tehdy uchráněná vesnice, protože směr tornáda se změnil nad zahradnictvím výchovného ústavu a vyhnul se vesnici, která díky tomu zůstala uchráněná.

 

 

 

 

 

Nové sochy panny Marie Lurdské v jeskyni a sv. Josefa v zákoutí

421341_10151652814674306_1197785295_n0d neděle 9. června 2013 odpoledne se opět nachází socha panny Marie Lurdské v jeskyni v zámeckém parku. Původní lurdskou jeskyni nechal v zámeckém parku postavit roku 1888 hrabě Ferdinand Spiegel. 7. října toho roku ji posvětil místní farář Tomáš Havlík za asistence farářů Františka Trnky z Horních Kounic a Josefa Spáčila z Trstěnic. Sochu současné panny Marie Lurdské vytvořil dřevořezbář a místní rodák Martin Lichevník a posvětil ji páter František Nechvátal.

Opodál této jeskyni je obnoveno zákoutí s výklenkem, kde je nově umístěna soška sv. Josefa. Ten je označován především za patrona manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže a sirotků; panenství; dělníků, řemeslníků, vychovatelů.

 

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde

Městys Višňové

Višňové 212, 671 38

IČ 00293784

DIČ CZ00293784

datová schránka: w7mbaju

Formy komunikace, které v současné době upřednostňujte:

Úřad městyse Višňové              515339130                                          info@visnove.cz

 

Pokladna, úřad matriky

Ing. Ludmila Czudková                  739007848,515339017                   ludmila.czudkova@visnove.cz

 

Podatelna, pom. účetní

Bc. Michaela Lesniaková              739007848,515339130                  michaela.lesniakova@visnove.cz

 

Účetní

Jana Svobodová                               724541056,515339018                 jana.svobodova@visnove.cz

 

Starosta

Mgr. Vladimír Korek                       602640403,515339016                 vladimir.korek@visnove.cz

 

Místostarosta

Pavel Havelka               736531841,515339016                 pavel.havelka@visnove.cz

 

Vedoucí stavebního úřadu

Ing. Josef David                                515339108,736509522                 josef.david@visnove.cz

 

Platby

Pro platby poplatků: svoz odpadů, poplatky za psy, pronájmy bytů, pozemků, další platby – využívejte bezhotovostních plateb na účet:                 1581872329/0800.