Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě
  BANER

Historie farního kostela sv. Jana Křtitele ve  Višňovém

Nejstarší písemná zpráva o Višňovém je z roku 1234. Dá se předpokládat, že v té době již existoval kostel ve Višňovém.

Dnešní farní kostel svatého Jana Křtitele má poměrně složitou stavební historii. Kostel je v jádru raně gotický z druhé poloviny 13. století. Přestavován byl počátkem 16. století, pak roku 1696 a poslední velká generální oprava a přístavba sakristie je z let 1896 – 1901. Jedná se o volně stojící orientovanou jednolodní stavbu kostela s kněžištěm zakončeným pěti stranami osmiúhelníka. Po obou stranách presbytáře jsou sakristie – na severní straně je stará, na jižní straně nová sakristie a nad ní je panská oratoř. V kostele se zachovalo dvojdílné gotické sedilie s kružbami a gotické sanktuárium. V podvěží je renezanční portál z roku 1596 s českým nápisem: „Léta páně 1596 wizdwižen a obnowen gest tento chrám Páně ke cti a chvále Boží nákladem urozeného a stateczného ritirze Jana Zahradezkého ze zahrádek na Wissnowem a Trstěnicích a urozené paní Barbori Wischnowské z Petrowcze manželky geho.“

Presbytář kostela je zaklenut jedním polem křížové žebrové klenby se svorníkem na středu a závěrem, rovněž se svorníkem na středu, od lodi je oddělen zalomeným vítězným obloukem. Loď je zaklenuta třemi poli křížové klenby, žebra jsou štuková s renesanční ornamentikou.

Současná podoba fasády je z roku 1901 a má historizující ráz. Je tvořena v celé ploše jemnou bosáží ve tvaru obdélníků.

Velká úprava interiéru kostela proběhla v letech 1952 – 1955. Oba boční pseudogotické oltáře byly nahrazeny novými, upraven byl i hlavní oltář a kazatelna. Také byl rozšířen kůr a zhotoveno na něm nové zábradlí. V roce 1901 bylo odstraněno schodiště na kůr, které bylo uvnitř kostela a zvenku vedle  věže bylo postaveno schodiště nové.

V kostele pod kůrem je umístěn soubor 8 renesančních náhrobků z 16. – 17. století. Další 3 náhrobní kameny jsou instalovány na chodbě a schodišti zdejšího zámku.

Na prostranství kolem kostela byl hřbitov, na který se pohřbívalo do roku 1826. Pod presbytářem kostela se nachází hraběcí hrobka.

Kostel je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek.


Věž kostela

Věž měří po horní římsu 21,5 metru. V roce 1973 byly pořízeny nové věžní hodiny. V roce 1989 byla na věži kostela nahrazena pálená taška „bobrovka“ měděným plechem.

Historie zvonů

Nejstarší zaznamenaný zvon je z roku 1284 s nápisem: „Me facit Magister Georgius de Bruna“. V roce 1699 byl posvěcen zvon sv. Michael, vážící 26 kg. Další zvon byl pořízen v roce 1767 s nápisem: „A fulgare et tempestate libera nos Domine“. Při požáru v roce 1825 byly dva zvony (z roku 1284 a 1767) poškozeny a roztaveny. V témž roce byly pořízeny nové zvony k poctě sv. Jana Křtitele (298 kg) a druhý, menší k poctě sv. Floriána.

V roce 1885 byly pořízeny další dva zvony.

V roce 1917 byly rakouskými vojenskými úřady zabaveny o váze 811, 485, 229, 96 kg.

V roce 1939 byly slavnostně posvěceny nové zvony, vážily 750, 420 a 300 kg.

Podruhé byly zvony rekvírovány za 2. světové války 19.3.1942, zůstal pouze umíráček.

Zvony na věži:

  1. Panna Maria Královna Míru, r. 1959, 380 kg
  2. sv. Cyril a Metoděj, r. 1949, 230 kg
  3. Zvon z roku 1943, 60 kg
  4. Sv. Michael, r. 1699, 26 kg

Fara ve Višňovém

První písemná zmínka o faře ve Višňovém je v roce 1253.

Od r. 1669 do r. 1869 bylo Višňové přifařeno do Trstěnic. Po společném úsilí patrona kostela a majitele panství Ferdinanda hr. Spiegla a obce Višňové se podařilo obnovit samostatnou farnost.

Kronika byla založena po znovu obnovení samostatnosti farnosti v roce 1869, je psaná v latině, němčině a češtině.

Višňovské kulturní léto 2019

Letošní již IX. ročník Višňovského kulturního léta byl připravován a uskutečnil se ve dnech 1. až 5. července. Svým pondělním začátkem tedy navazoval oslavy višňovské pouti. Očekávání tohoto kulturního několikadenního pásma je vždy očekáváno nejen občany Višňového, ale i celé regionální oblasti.

Program toho letošního ročníku obsahoval následující oblasti. Jako již tradičně v sobě zahrnoval čtyřdenní filmový festival v areálu zámeckého parku. Další oblastí je scénické čtení – LiStOVáNí Lukáše Hejlíka. Na letošním ročníku se podílel i višňovský divadelní spolek Návrat, které svoje představení zahrál tentokrát na zámeckém nádvoří.

Pro letošní rok zcela novou oblastí bylo Celodenní hraní a vystupování spojené s výstavou strašidel z Kočovného muzea Plzeň.

Pondělí 1. července začínal program letošního ročníku LiStOVáNím, které bylo plánováno na zámeckém nádvoří.

Díky nečitelnému počasí bylo toto scénické čtení knihou ČESKÝ RÁJ od autora Jaroslava Rudiše přesunuto do višňovského kinosálu. Toto rozhodnutí se ukázalo jako opodstatněné, neboť pondělní večer pustil, byť neveliké, své nebeské slzy. Diváci byli nadšeni poutavým humorným „listováním“ novelou o současných mužích, jejichž touhy a sny se soustředí na tajemný svět za vysokou zdí, který možná obývají ženy… Knihu představili herci Pavel Oubram, Tomáš Drápela, Alan Novotný.

V úterý 2. července začal filmový festival. Vlastní projekční produkci zajišťoval pojízdný Kinematograf bratří Čadíků, který dojel v dopoledních hodinách, aby své promítací plátno rozvinul v překrásném zákoutí zámeckého parku na louce mezi stromovím, ve kterém nalezneme spoustu zajímavých a vzácných stromů. Vedle

travnaté stráně s lavičkami nabízel park i bohaté občerstvení pro letní posezení včetně dobrého piva a výborného vína. Kolem dvacáté hodiny přišli první diváci. V době, než se začala promítat velmi úspěšná česká komedie „Ženy v běhu“ jich zde bylo téměř šest stovek. Ještě před začátkem promítání starosta všechny přítomné přivítal, připomenul včerejší zahájení IX. ročníku Višňovského kulturního léta, poděkoval všem sponzorům a organizátorům, a spolu s místostarostou vylosovali vstupenky dobrovolného vstupného těch, jež získali velmi potěšující ceny, které jsou odměnou za podporu dobrého úmyslu. Atmosféra filmu byla dokonalá.

Ve středu 3. července pokračovalo kulturní léto opět promítáním filmové pohádky „Čertí brko“. Účast čtyř set návštěvníků potvrdila, že festival ve

Višňovém a jeho zámeckém prostředí si za svá léta získal své příznivce ve všech věkových kategoriích.

Čtvrtek 4. července patřil úspěšné filmové komedii „Muži v naději“. Tento film přišlo zhlédnout téměř pět set diváků. Stejně jako ve středu bylo losováním několik diváků odměněno příjemnou cenou od sponzorů.

Pátek 5. července mělo Višňovské kulturní léto bohatý program. Od dopoledních hodin, od 11.11 do pozdního odpoledne, do 18.18, hojně návštěvníci navštěvovali „Celodenní hraní a vystupování s výstavou strašidel“ Kočovného muzea Plzeň v areálu budov obecního dvora. Poutavá výstava strašidel všeho druhu byla poutavá nejen pro malé, větší, ale i dospělé.

Od 17.00 hodin měli možnost hosté a návštěvníci na zámeckém nádvoří zhlédnout velmi úspěšně v letošním roce připravenou divadelní komedii „Pod borovičkou seděla“, kterou si připravil místní divadelní spolek Návrat. Příjemné počasí a zámecké nádvoří dotvářelo kulisy tohoto vystoupení.

Večer patřil opět filmovému promítání letního kina v zámeckém parku. Hudební film „Bohemian rhapsody“ byl poslední kulturní program připravený v rámci Višňovského kulturního léta roku 2019. Diváků se sešlo na polovinu šesté stovky. Dostavili se i lidé, kteří přijeli z dál než našeho okolí. Natolik byl film našeho léta pro ně poutavý. Po přivítání, slosování odměn podporovatelům dobré věci, starosta poděkoval všem přítomným za jejich přízeň a podporu IX. ročníku. Přírodní prostředí zámeckého parku se pak stalo neskutečnou a v žádném kamenném kině opakovatelnou kulisou písní v podání Freddieho Mercuryho.

Všem návštěvníkům, hostům, fandům, přispěvatelům chceme poděkovat, za to, že svým dobrovolným vstupným v průběhu celého kulturního léta 2019 přispěli na nové posezení na turisticky hojně navštěvovanou vyhlídku na Staré hoře. Výtěžek ze vstupného činí 64.420,- Kč.

Poděkování za podporu Višňovského kulturního léta 2019 patří Jihomoravskému kraji, NADACI ČEZ, SKUPINĚ ČEZ. Velmi si vážíme a děkujeme i dalším podporovatelům především z řad nejen višňovských podnikatelů a podniků, kteří svými dary, pomocí a další výpomocí pomohli program tohoto ročníku višňovského kulturního léta zorganizovat a uskutečnit.

Poděkování patří i Sboru dobrovolných hasičů ve Višňovém za jejich podporu a pomoc. Děkujeme Výchovnému ústavu ve Višňovém za to, že převážná část kulturního programu se mohla uskutečnit v prostředí zámeckého parku a nádvoří zámku. Za pomoc a spolupráci děkujeme i obci Tavíkovice. Za propagaci akce děkujeme všem obcím v širokém okolí, svazku vinařských obcí DANÍŽ, Svazku obcí MORAVIA a rádiu BLANÍK.

Ocenění, kterého se nám organizátorům za tuto kulturní akci dostává, nás naplňuje uspokojením, ale hlavně nám dává energii a impuls začít připravovat program pro jubilejní X. ročník Višňovského kulturního léta 2020.

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde