Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Pořad bohoslužeb 21.4.-28.4.2019

Přednáška a beseda o vlakové pouti do Lurd se bude konat na faře ve Vémyslicích v neděli za 14 dní 5. května od 15 hodin

Dny a úmysly na mši svatou

Neděle 21.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 9:30 Za farnost
Pondělí 22.4. Pondělí Velikonoční 9:30 Za Antonii Pavelkovou,
rodiče a sourozence
Úterý 23.4.   18:30 Za Marii Adámkovou, manžela, syny a vnuka
Čtvrtek 25.4.   18:30 Za Antonii a Marii Březinovy
Neděle 28.4. 2. neděle velikonoční 9:30 Za Marii a Václava Dobiášovy
a za rodiče a sourozence
  1. Modlitba a žehnání kříže u cesty od budovy Agrosevisu do Trstěnic bude v neděli 28. dubna ve 14 hodin.
  2. Děkujeme za pomoc při úklidu a přípravě Velikonoc.
  3. Farní rada proběhne nadvakrát: v neděli 28.4. po mši svaté a v pondělí 29.4. v 19 hodin na faře. Je možné si připravit podněty k plánované výmalbě kostela.
Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde