Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě
  BANER

P6289608Poslední červnový víkend je pro Višňováky spojený s poutí, která navazuje na zasvěcení kostela sv. Janu Křtitelovi. Ta letošní byla ještě obohacena o oslavy, které se vázaly na 780 let od první písemné zmínky o Višňovém. Již v roce 1234 je zapsán první záznam o existenci Višňového.

Dlouho připravovaný program začal již v pátek tradiční pouťovou taneční zábavou se skupinou Vicomt, která díky přízni počasí se uskutečnila v letní části sportovního areálu tělovýchovné jednoty u sokolovny. V tomto pátečním čase se již na náměstí honosila vztyčená pouťová máje. Děvčaty nazdobená a chlapci postavená.

Sobota byla ve znamení oslav 780 let od první písemné zmínky. Ty byly zahájeny v 13 hod. setkáním u školy, kde po slavnostním zahájení starostou došlo k požehnání symbolů městyse. Novou vlajku městyse Višňové spolu s jeho znakem požehnal Páter Jaromír Gargoš. Po vystoupení folklórního kroužku při základní škole byla představena nová kniha o Višňovém, která k tomuto výročí byla vydána. Jak uvedl ve svém slově starosta Vladimír Korek, poděkování za zrod této knihy patří především Marii Svoradové, Marcele Jelínkové a Pavla Havelkovi. Dík samozřejmě patří i těm, kteří poskytli materiály pro její tvorbu. Tato kvalitní kniha obsahuje vedle textů i spoustu fotografií. Historicky je pak orientována od počátku 20. století po současnost.

Všichni přítomní občané, rodáci i hosté měli možnost si prohlédnout současné prostředí višňovské školy, kde je provázel její ředitel Jiří Beran.

Od 14 hodin měli všichni přítomní možnost nahlédnout do nově opravené hasičské zbrojnice, ke které v průběhu roku místní hasiči svépomocí přistavili novou garáž, oplotili dvorek. Dostala i nový vzhled nátěrem fasády. Prohlédnout si mohli návštěvníci vybavení a materiální připravenost zásahové jednotky hasičů. Svou osobní a morální připravenost nám oni již mnohokrát prokázali při zásazích. V témže čase měli návštěvníci možnost nahlédnout, navštívit, vzpomínat a rozjímat v prostorách pouťově krásně vyzdobeného kostela sv. Jana Křtitele.

Zájemci o knihu měli tuto možnost nejen v prostorách školy, ale i později v obecní knihovně, která distribuci této knihy zajišťuje i nadále.

P6289654Od 15 hodin se občané, rodáci a hosté účastnili požehnání nově zrestaurované sochy Panny Marie, která je znovu umístěna na své původní místo, a to nad vstupní portál do budovy zámku. Sochu, která byla za minulého režimu stržena a nahrazena rudou hvězdou, restauroval a nad portál umístil sochař René Vlasák, který zúčastněným přiblížil a zhodnotil průběh restaurátorských prací. Přítomné pozdravila i dcera hraběte Spiegel Diesenberg paní Edina Swarovski. Přítomen byl i její syn pan Alexander Swarovski. Slovem toto žehnání moderoval ředitel výchovného ústavu sídlícího v budově zámku s parkem pan Zdenek Vichta.

Od 15.30 se mohli všichni pokochat krásou a uměním mažoretek při ZŠ, které vystoupily na náměstí před Restaurací U Brázdů. Po jejich vystoupení zde až do večera vyhrávala dechová kapela Venkovanka.

Mezi 18.00 a 19.00 hodinou byl program obohacen o vystoupení Základní umělecké školy z Letovic, která svůj hudební a taneční program předvedla v akusticky velmi dobře zvučně laděném nádvoří zámku. Tento koncert si odnesl velmi výraznou pozitivní odezvu.

Oslavy proběhly s bohatým programem. Přálo jim i nádherné letní počasí, které samo o sobě dodávalo spoustu radostné atmosféry.

Pouťová neděle začala účastí krojované zavádějící chasy na mši svaté v 8 hodin v kostele sv. Jana Křtitele. Po jejím skončení chlapci spolu s dechovkou Petrovankou vyrazili po vsi, aby všechny domy obešli a všechny pozvali na jejich odpolední tradiční zavádění pod májí. Před vlastním krojovaným zaváděním vzdali při tónech hymny čest obětem světových válek před jejich památníkem pod sochou sv. Václava u kostela.

Tradičního višňovského zavádění se účastnilo dva a půl desítky párů. Po oslavách chasy, kterou vedl stárek se stárkovou, stejně jako uzavíral mládek s mládkovou, následovalo obvyklé zavádění ženáčů a vdaných.

Partnerem akcí byla Skupina ČEZ.

Foto zde

Višňovské kulturní léto 2019

Letošní již IX. ročník Višňovského kulturního léta byl připravován a uskutečnil se ve dnech 1. až 5. července. Svým pondělním začátkem tedy navazoval oslavy višňovské pouti. Očekávání tohoto kulturního několikadenního pásma je vždy očekáváno nejen občany Višňového, ale i celé regionální oblasti.

Program toho letošního ročníku obsahoval následující oblasti. Jako již tradičně v sobě zahrnoval čtyřdenní filmový festival v areálu zámeckého parku. Další oblastí je scénické čtení – LiStOVáNí Lukáše Hejlíka. Na letošním ročníku se podílel i višňovský divadelní spolek Návrat, které svoje představení zahrál tentokrát na zámeckém nádvoří.

Pro letošní rok zcela novou oblastí bylo Celodenní hraní a vystupování spojené s výstavou strašidel z Kočovného muzea Plzeň.

Pondělí 1. července začínal program letošního ročníku LiStOVáNím, které bylo plánováno na zámeckém nádvoří.

Díky nečitelnému počasí bylo toto scénické čtení knihou ČESKÝ RÁJ od autora Jaroslava Rudiše přesunuto do višňovského kinosálu. Toto rozhodnutí se ukázalo jako opodstatněné, neboť pondělní večer pustil, byť neveliké, své nebeské slzy. Diváci byli nadšeni poutavým humorným „listováním“ novelou o současných mužích, jejichž touhy a sny se soustředí na tajemný svět za vysokou zdí, který možná obývají ženy… Knihu představili herci Pavel Oubram, Tomáš Drápela, Alan Novotný.

V úterý 2. července začal filmový festival. Vlastní projekční produkci zajišťoval pojízdný Kinematograf bratří Čadíků, který dojel v dopoledních hodinách, aby své promítací plátno rozvinul v překrásném zákoutí zámeckého parku na louce mezi stromovím, ve kterém nalezneme spoustu zajímavých a vzácných stromů. Vedle

travnaté stráně s lavičkami nabízel park i bohaté občerstvení pro letní posezení včetně dobrého piva a výborného vína. Kolem dvacáté hodiny přišli první diváci. V době, než se začala promítat velmi úspěšná česká komedie „Ženy v běhu“ jich zde bylo téměř šest stovek. Ještě před začátkem promítání starosta všechny přítomné přivítal, připomenul včerejší zahájení IX. ročníku Višňovského kulturního léta, poděkoval všem sponzorům a organizátorům, a spolu s místostarostou vylosovali vstupenky dobrovolného vstupného těch, jež získali velmi potěšující ceny, které jsou odměnou za podporu dobrého úmyslu. Atmosféra filmu byla dokonalá.

Ve středu 3. července pokračovalo kulturní léto opět promítáním filmové pohádky „Čertí brko“. Účast čtyř set návštěvníků potvrdila, že festival ve

Višňovém a jeho zámeckém prostředí si za svá léta získal své příznivce ve všech věkových kategoriích.

Čtvrtek 4. července patřil úspěšné filmové komedii „Muži v naději“. Tento film přišlo zhlédnout téměř pět set diváků. Stejně jako ve středu bylo losováním několik diváků odměněno příjemnou cenou od sponzorů.

Pátek 5. července mělo Višňovské kulturní léto bohatý program. Od dopoledních hodin, od 11.11 do pozdního odpoledne, do 18.18, hojně návštěvníci navštěvovali „Celodenní hraní a vystupování s výstavou strašidel“ Kočovného muzea Plzeň v areálu budov obecního dvora. Poutavá výstava strašidel všeho druhu byla poutavá nejen pro malé, větší, ale i dospělé.

Od 17.00 hodin měli možnost hosté a návštěvníci na zámeckém nádvoří zhlédnout velmi úspěšně v letošním roce připravenou divadelní komedii „Pod borovičkou seděla“, kterou si připravil místní divadelní spolek Návrat. Příjemné počasí a zámecké nádvoří dotvářelo kulisy tohoto vystoupení.

Večer patřil opět filmovému promítání letního kina v zámeckém parku. Hudební film „Bohemian rhapsody“ byl poslední kulturní program připravený v rámci Višňovského kulturního léta roku 2019. Diváků se sešlo na polovinu šesté stovky. Dostavili se i lidé, kteří přijeli z dál než našeho okolí. Natolik byl film našeho léta pro ně poutavý. Po přivítání, slosování odměn podporovatelům dobré věci, starosta poděkoval všem přítomným za jejich přízeň a podporu IX. ročníku. Přírodní prostředí zámeckého parku se pak stalo neskutečnou a v žádném kamenném kině opakovatelnou kulisou písní v podání Freddieho Mercuryho.

Všem návštěvníkům, hostům, fandům, přispěvatelům chceme poděkovat, za to, že svým dobrovolným vstupným v průběhu celého kulturního léta 2019 přispěli na nové posezení na turisticky hojně navštěvovanou vyhlídku na Staré hoře. Výtěžek ze vstupného činí 64.420,- Kč.

Poděkování za podporu Višňovského kulturního léta 2019 patří Jihomoravskému kraji, NADACI ČEZ, SKUPINĚ ČEZ. Velmi si vážíme a děkujeme i dalším podporovatelům především z řad nejen višňovských podnikatelů a podniků, kteří svými dary, pomocí a další výpomocí pomohli program tohoto ročníku višňovského kulturního léta zorganizovat a uskutečnit.

Poděkování patří i Sboru dobrovolných hasičů ve Višňovém za jejich podporu a pomoc. Děkujeme Výchovnému ústavu ve Višňovém za to, že převážná část kulturního programu se mohla uskutečnit v prostředí zámeckého parku a nádvoří zámku. Za pomoc a spolupráci děkujeme i obci Tavíkovice. Za propagaci akce děkujeme všem obcím v širokém okolí, svazku vinařských obcí DANÍŽ, Svazku obcí MORAVIA a rádiu BLANÍK.

Ocenění, kterého se nám organizátorům za tuto kulturní akci dostává, nás naplňuje uspokojením, ale hlavně nám dává energii a impuls začít připravovat program pro jubilejní X. ročník Višňovského kulturního léta 2020.

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde