Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Součástí a jeden z důvodů uceleného projektu na Opravu budovy č.p. 127 byla i oprava výdejny jídel v budově mateřské školy. Uvedený projekt v sobě dále zahrnoval opravu střechy, novou fasádu se zateplením a řešení vlhkosti kolem budovy s odvedením dešťových vod. Projekt jsme použili pro zpracování žádosti o dotační prostředky v rámci výzvy, kterou vyhlásilo v letošním roce Ministerstvo financí. To bohužel přes velmi silná slova akceptovalo pouze jednu žádost z deseti. Nám tedy nezbývá nic jiného než provést rozsah oprav výdejny jídel z vlastních prostředků. Požadavek opravy jasně plyne z kontrolních zápisů krajské hygienické stanice.

Vzhledem k již uvedenému neudělení dotace z Ministerstva financí Zastupitelstvo městyse Višňového na svém 32. zasedání dne 24. června 2021 schválilo provedení části projektu, tj. provedení opravy výdejny jídel. Na základě již provedeného výběru dodavatele se realizací této části ujala firma VALDASTAV s.r.o. V současné době jsou již práce v plném proudu. Provedeno je vybourání podlahy a kuchyňské části výdejny.

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde