Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Dne 13. května 2012 uspořádala naše příspěvková organizace Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové den otevřených dveří na provozech vodárny a ČOV. Na čističce si návštěvníci mohli prohlédnout, jak složitá je problematika čištění odpadní vody a dostalo se jim i podrobného odborného výkladu. Na vodárně si pak mohli prohlédnout, jak se přečerpává pitná voda z hlubinného vrtu do zásobníků a dále na vodojem. Foto zde

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde