Návrh rozpočtu na rok 2011

Návrh rozpočtu zde

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemě, ve lhůtě do 15 dnů od data vyvěšení, nebo ústně, na zasedání zastupitelstva,  na  kterém bude návrh rozpočtu projednáván.

vyvěšeno: 28. 03. 2011

sňato: 13. 04. 2011