Informace Finančního úřadu ve Znojmě – výběr daňových přiznání

Finanční úřad ve Znojmě
nám. Svobody č. 8, Znojmo

Vyřizuje: Ing. František Veselý
Tel.: 515211391

Ve Znojmě 21.2.2011

Vážená paní starostko,
vážený pane starosto,

zasíláme Vám k seznámení následující informace a současně Vás žádáme o jejich vhodný přenos daňovým poplatníkům.

Finanční úřad ve Znojmě vychází v období podávání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2010 vstříc daňovým poplatníkům a rozšiřuje běžně poskytované služby na úseku podatelny a pokladny následovně:

I. Výběr daňových přiznání
1. Na Finančním úřadě ve Znojmě je provozní doba stanovena následovně:

• od 1.3.2011 do 18.3.2011 : vždy pondělí a středa 8,00 – 17,00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 8,00 – 13,30 hod.
pokladna (PO,ST) 8,00 – 12,00 13,00 – 17,00 hod.
• od 21.3.2011 do 25.3.2011 denně 8,00 – 18,00 hod.
pokladna 8,00 – 12,00 12,30 – 18,00 hod.
• v sobotu 26.3.2011 bude v provozu podatelna v době 8,00 – 12,00 hod.
v sobotu pokladna nebude k dispozici
• ve dnech 28.3.2011 až 1.4.2011 bude provozní doba 8,00 – 18,00 hod.
pokladna 8,00 – 12,00 12,30 – 18,00 hod.

2. V Hrušovanech nad Jevišovkou bude v prostorách tzv. „starého městského úřadu“ na Znojemské ulici zřízeno pracoviště pro podání přiznání a poskytnutí informací ve dnech:
• 16.3.2011 12,00 – 17,00 hod.
• 17.3.2011 08,00 – 12,00 hod.
• 22.3.2011 12,00 – 17,00 hod.
• 24.3.2011 08,00 – 12,00 hod.
Zde nebude možné daň zaplatit.

3. V prostorách Úřadu městyse Vranov nad Dyjí bude zřízeno pracoviště pro podání přiznání a poskytnutí informací ve dnech:
• 14.3.2011 08,00 – 12,00 hod.
• 21.3.2011 12,00 – 17,00 hod.
Zde nebude možné daň zaplatit.

II. Jiné platné formy podání daňového přiznání

a) elektronická
Bližší informace o možnosti elektronického podání lze nalézt na internetových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz/, v sekci „Daně elektronicky“.

b) Prostřednictvím datové schránky
Bližší informace na stránkách http://datoveschranky.info.
c) zaslání poštou
Přímo na adresu: Finanční úřad ve Znojmě, nám. Svobody č. 8, 669 01 Znojmo

III. Poskytování tiskopisů

Platné tiskopisy „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob“ si mohou poplatníci vyzvednout v běžných provozních hodinách na podatelně Finančního úřadu ve Znojmě.

IV. Platby daní

Daňová povinnost na dani z příjmů fyzických osob je splatná ve lhůtě pro podání přiznání, tedy 1. 4. 2011.
Pro bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.
Poplatníci místně příslušní Finančnímu úřadu ve Znojmě hradí daň z příjmu fyzických osob na účet :
721-7629741/0710
variabilní symbol: zpravidla rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou,
konstantní symbol: 1148 – pro převodní příkaz, 1149 – pro poštovní poukázku
specifický symbol: tato položka je nepovinná.

Poplatníci mohou daň z příjmu fyzických osob uhradit prostřednictvím poštovní poukázky nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu případně formou internetového bankovnictví. V této souvislosti připomínáme, že za den platby daně je u platby provedené poskytovatelem platebních služeb nebo provozovatelem poštovních služeb považován den, kdy je částka připsána na účet správce daně. Je tedy třeba úhradu provést v časovém předstihu s ohledem předpokládanou dobu trvání bankovního převodu.
V provozních hodinách lze daň uhradit v roce 2011 i na pokladně v sídle Finančního úřadu ve Znojmě, v tomto případě je dnem platby den, kdy je platba převzata úřední osobou správce daně. Tuto možnost však k vzhledem k předpokládaným frontám před pokladnou FÚ považujeme ze nejméně efektivní.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Ing.Prokop Pospíchal, v.r.
ředitel

Stavební výstava ve Znojmě Stavíme, bydlíme, dne 25.-26. března 2011

Oznámení pro stavebníky a majitele nemovitostí

Stavebníci a majitelé nemovitostí mohou získat informace a nabídky pro své záměry na výstavbu a opravy domů na stavební výstavě Stavíme, Bydlíme, která se koná
25. – 26. března 2011 v hotelu Dukla (ul. Holandská 30) ve Znojmě. Je zde možné:

  • konzultovat odborné problémy se zástupci a specialisty stavebních a dodavatelských firem,
  • informovat se o možnostech dodávky materiálů,
  • zadat poptávky na stavební práce a stavební technologie, získat výstavní slevy.

Výstava Stavíme, Bydlíme je otevřena v pátek od 9 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 17 hodin a vstup na výstavu je zdarma. Bližší informace na www.omnis.cz.