SO Moravia – Oznámení o zveřejnění rozpočtového provizoria

Oznámení o zveřejnění rozpočtového provizoria

Svazek obcí Moravia oznamuje že,

rozpočtové provizorium na období do schválení rozpočtu na rok 2017 bylo schváleno dne 2. 11. 2016 výborem SO Moravia.

Schválené rozpočtové provizorium je zveřejněno  na internetových stránkách svazku

http://www.svazekmoravia.cz/?page_id=539

V listinné podobě je schválené rozpočtové provizorium k nahlédnutí v kancelářích úřadů členských obcí po dobu úředních hodin.

 

Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 21. 3. 2017