SZVO Daníž – OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

SZVO Daníž – OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

Svazek znojemských vinařských obcí Daníž, IČO 68729235, se sídlem Znojemská 113, Hnanice,

669 02 Znojmo, oznamuje

 

  • střednědobý výhled rozpočtu na období 2017 – 2019 byl schválen dne 15.12.2016 valnou hromadou SZVO Daníž.
  • v listinné podobě je schválený střednědobý výhled rozpočtu k nahlédnutí v kancelářích úřadů členských obcí po dobu úředních hodin.

Vyvěšeno : 21. 3. 2017

Sňato: