SO Moravia – Oznámení o zveřejnění rozpočtového výhledu

Oznámení o zveřejnění rozpočtového výhledu

Svazek obcí Moravia oznamuje že,

rozpočtový výhled na období 2017 – 2019 byl schválen dne 2. 11. 2016 výborem SO Moravia.

Schválený rozpočtový výhled je zveřejněn na internetových stránkách svazku

http://www.svazekmoravia.cz/?page_id=539

V listinné podobě je schválený rozpočtový výhled k nahlédnutí v kancelářích úřadů členských obcí po dobu úředních hodin.

 

Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 21. 3. 2017