SZVO Daníž – Oznámení o zveřejnění rozpočtového provizoria

SZVO Daníž – OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA

 

Svazek znojemských vinařských obcí Daníž, IČO 68729235, se sídlem Znojemská 113, Hnanice,

669 02 Znojmo, oznamuje

 

  • rozpočtové provizorium na období do schválení rozpočtu na rok 2017 bylo schváleno dne 15.12.2016 valnou hromadou SZVO Daníž.
  • v listinné podobě je schválené rozpočtové provizorium k nahlédnutí v kancelářích úřadů členských obcí po dobu úředních hodin.

vyvěšeno: 21. 3. 2017

sňato: