Omezení provozu knihovny

Od 27. prosince 2020 dochází k podstatnému omezení provozu knihoven.

 Knihy se mohou pouze půjčovat, ale jen po předchozí domluvě na tel.  515 339 498.

Pro provoz knihoven je rozhodující text příslušného usnesení vlády, a nikoliv tabulka PES.