Ceník

1. Paušální administrativní poplatek

Dospělí 50,- Kč
Senioři ( po  dovršení 60 let ) 30,- Kč
Děti do 15 let 20,- Kč

2. Meziknihovní výpůjční služba

Odeslání žádanky MVS a realizace výpůjčky dokumentu – poštovné dle platných směrnic.

3. Sankce a porušení knihovního řádu

  • Upomínací a vymáhací výlohy:
I. upomínka ( po 60 dnech) 30,- Kč
II. upomínka ( po 90 dnech 50,- Kč
III.upomínka ( po 120 dnech) 100,- Kč
  • Výlohy spojené se ztrátou dokumentu:

Není-li možná náhrada výtisku téhož díla, požaduje knihovna finanční náhradu v ceně ztraceného výtisku plus manipulační poplatek 10,- Kč. Knihovna je oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého díla, i když se způsobená škoda týká jen jeho části ( ztráta jednoho svazku vícesvazkového díla ).

  • Ztráta čtenářského průkazu

Za ztrátu a poškození čtenářského průkazu v době jeho platnosti 10,- Kč.

4. Služba za úhradu

Přístup k internetu zdarma.

Tiskový výstup z databází 1 strany 5,- Kč.

Napsat komentář