Abeceda čtenáře

Víš jak se s vypůjčenými
knihami zachází ?
Šetrně a opatrně !
Před čtením si umyj ruce !
Nepiš do knihy !
Netrhej listy !
Nevystřihuj obrázky !
Nepůjčuj knihy z knihovny
nikomu jinému !
Když se přestěhuješ, nezapomeň
oznámit v knihovně
svoji novou adresu !
Oznam také hned, když
někdo v rodině onemocní
nakažlivou nemocí !
Vyznáš se v knihovně ?

MODŘE jsou označeny
příběhy o dětech.

ČERVENĚ jsou označeny
pohádky.

ZELENĚ jsou označeny
básně a říkadla.

Knihy pro čtenáře od 9 let
jsou řazeny podle abecedy
(D-Drda,J-Jirásek,V-Verne…)

Napsat komentář