SO Moravia – Oznámení o zveřejnění rozpočtového provizoria

Oznámení o zveřejnění rozpočtového provizoria

Svazek obcí Moravia oznamuje že,

rozpočtové provizorium na období do schválení rozpočtu na rok 2017 bylo schváleno dne 2. 11. 2016 výborem SO Moravia.

Schválené rozpočtové provizorium je zveřejněno  na internetových stránkách svazku

http://www.svazekmoravia.cz/?page_id=539

V listinné podobě je schválené rozpočtové provizorium k nahlédnutí v kancelářích úřadů členských obcí po dobu úředních hodin.

 

Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 21. 3. 2017

SZVO Daníž – OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

SZVO Daníž – OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

Svazek znojemských vinařských obcí Daníž, IČO 68729235, se sídlem Znojemská 113, Hnanice,

669 02 Znojmo, oznamuje

 

  • střednědobý výhled rozpočtu na období 2017 – 2019 byl schválen dne 15.12.2016 valnou hromadou SZVO Daníž.
  • v listinné podobě je schválený střednědobý výhled rozpočtu k nahlédnutí v kancelářích úřadů členských obcí po dobu úředních hodin.

Vyvěšeno : 21. 3. 2017

Sňato:

SZVO Daníž – Oznámení o zveřejnění rozpočtového provizoria

SZVO Daníž – OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA

 

Svazek znojemských vinařských obcí Daníž, IČO 68729235, se sídlem Znojemská 113, Hnanice,

669 02 Znojmo, oznamuje

 

  • rozpočtové provizorium na období do schválení rozpočtu na rok 2017 bylo schváleno dne 15.12.2016 valnou hromadou SZVO Daníž.
  • v listinné podobě je schválené rozpočtové provizorium k nahlédnutí v kancelářích úřadů členských obcí po dobu úředních hodin.

vyvěšeno: 21. 3. 2017

sňato: