Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. Podrobnosti zde

Program ZM č. 40, dne 25. 1. 2018

40. zasedání 25. 1. 2018

vyvěšeno: 17. 1. 2018

sňato: 26. 1. 2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Městem Znojmem a Městysem Višňové o výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností

VPS – výkon přenesené působnosti na úseku správních činností

vyvěšeno: 10. 1. 2017

sňato: 26. 1. 2017

Veřejná vyhláška – Územní rozhodnutí – Chodník od obchodu, Trstěnice

VV – Chodník od obchodu, Trstěnice

Příloha č. 1

vyvěšeno: 3. 1. 2018

sňato: 18. 1. 2018

Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby – Horní Dunajovice, VN, TS a NN pro 25 RD, přeložka lokalita

Veřejná vyhláška – Horní Dunajovice

Příloha č. 1

Příloha č. 2

vyvěšeno: 2. 1. 2018

sňato: 17. 1. 2018

 

Rozpočtové opatření č. 9

Rozpočtové opatření č.9

vyvěšeno: 19. 12. 2017

Záměr směny části pozemku p.č. 3131/37

Záměr směny části pozemku

vyvěšeno: 19. 12. 2017

sňato: 4. 1. 2017

ZM č. 39, ze dne 15. 12. 2017

ZM č. 39, ze dne 15.12.2017

vyvěšeno: 18. 12. 2017

sňato:

Opatření obecné povahy – výjimka ze zákazu – bobr evropský

OOP – výjimka ze zákazu

vyvěšeno: 14. 12. 2017

sňato: 2. 1. 2017

Svazek obcí Daníž – schválené dokumenty svazku

Hromadné oznámení Svazek znojemských vinařských obcí DANÍŽ

vyvěšeno: 13. 12. 2017

Pozvánka na I. zasedání Okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky

Pozvánka I. zasedání komise

vyvěšeno: 13. 12. 2017

Profil zadavatele

Profil zadavatele se nachází na serveru e-zakazky zde

Nejnovější dokumenty:

Archiv