Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. Podrobnosti zde

Rozpočtová opatření č. 3

Rozpočtová opatření č.3

vyvěšeno: 25. 7. 2017

Program ZM č. 35, dne 27. 7. 2017

35. zasedání dne 27. 7. 2017

vyvěšeno: 19. 7. 2017

sňato: 28. 7. 2017

Rozhodnutí hetmana Jihomoravského kraje o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Rozhodnutí

vyvěšeno: 19. 7. 2017

Stanovisko k Návrhu změny č. 1 územního plánu Višňové

Stanovisko k Návrhu změny č. 1 územního plánu Višňové

vyvěšeno: 14. 7. 2017

sňato: 29. 7. 2017

 

Záměr odprodeje pozemků p.č. 3131/123, 3131/124, 3131/125

Záměr odprodeje – 3131-123,124,125

vyvěšeno: 3. 7. 2017

sňato: 18. 7. 2017

ZM č. 34, ze dne 29. 6. 2017

ZM č. 34, ze dne 29. 6. 2017

vyvěšeno: 30. 6. 2017

sňato: 19. 7. 2017

Rozpočtové opatření č. 2 2017

Rozpočtové opatření č. 2

vyvěšeno: 27. 6. 2017

SZVO Daníž – Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2017 a schváleného závěrečného účtu zarok 2016

SZVO Daníž – Oznámení o vyvěšení schváleného rozpočtu na rok 2017 a Závěrečného účtu za rok 2016

vyvěšeno: 27. 6. 2017

Veřejná vyhláška – Územní rozhodnutí „Oprava místních komunikací v obci Skalice – 2. etapa“

Územní rozhodnutí

Příloha č. 1

Příloha č. 2

vyvěšeno: 26. 6. 2017

sňato: 11. 7. 2017

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

vyvěšeno: 19. 6. 2017

sňato: 4. 7. 2017

Profil zadavatele

Profil zadavatele se nachází na serveru e-zakazky zde

Nejnovější dokumenty: