Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. Podrobnosti zde

Rozpočtové opatření č. 6 2018

Rozpočtové opatření č. 6

vyvěšeno: 20. 6. 2018

Rozpočtové opatření č. 5 2018

Rozpočtové opatření č. 5

vyvěšeno: 20. 6. 2018

Nařízení Města Znojma č. 3/2018

Nařízení Města Znojma č. 3/2018

vyvěšeno: 19. 6. 2018

sňato: 5. 7. 2018

Program ZM č. 45, dne 21. 6. 2018

Program ZM č. 45, dne 21. 6. 2018

vyvěšeno: 14. 6. 2018

sňato: 25. 6. 2018

ZM č. 44, ze dne 8. 6. 2018

ZM č. 44, ze dne 8. 6. 2018

vyvěšeno: 11. 6. 2018

sňato:

Program ZM č. 44, dne 8. 6. 2018

Program 44. ZM, dne 8.6.2018

vyvěšeno: 29. 5. 2018

sňato: 11. 6. 2018

Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – DPS

OOP – Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Příloha č. 1

vyvěšeno: 23. 5. 2018

sňato: 8. 6. 2018

Rozpočtové opatření č. 4 2018

Rozpočtové opatření č. 4

vyvěšeno: 23. 5. 2018

Návrh závěrečného účtu městyse Višňového za rok 2017

Návrh Závěrečného účtu městyse Višňového za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2017 – městys

Rozvaha 2017 – městys

Výkaz zisku a ztráty 2017 – městys

Příloha 2017 – městys

PO ZŠ a MŠ Višňové – Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha

PO VKČOV – Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha

vyvěšeno: 22. 5. 2018

sňato: 11. 6. 2018

 

 

 

Záměr směny částí pozemků 2516/18, 2516/1

Záměr směny částí pozemků 2516/18, 2516/1

vyvěšeno: 22. 5. 2018

sňato: 6. 6. 2018

Profil zadavatele

Profil zadavatele se nachází na serveru e-zakazky zde

Nejnovější dokumenty:

Archiv