Závěrečný účet městyse Višňového za rok 2018

vyvěšeno: 19. 7. 2019

Návrh Závěrečného účtu městyse Višňové za rok 2018

Vyvěšeno: 11. 6. 2019

Sňato: 1. 7. 2019

Závěrečný účet městyse Višňového za rok 2017

Závěrečný účet městyse Višňového za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2017 – městys

Rozvaha 2017 – městys

Výkaz zisku a ztráty 2017 – městys

Příloha 2017 – městys

PO VKČOV – Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha

PO ZŠ a MŠ Višňové – Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha

vyvěšeno: 25. 6. 2018