Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě
  BANER

Okénko do historie ochotnického divadla ve Višňovém

 Ochotnické divadlo ve Višňovém zapustilo svoje kořeny již v období  první republiky a protektorátu.. Z vyprávění p. Ladislava Adámka  vyvíjela svoji ochotnickou činnost skupina „Orli „ – cca od roku1930.  Bohužel, žádné záznamy se v kronice obce nenašly . Významnou osobností kulturního života v této době byl páter Řezníček,  který byl organizátorem všech divadel a také velkým  muzikantem. Divadelní činnost  v této době vyvíjel také spolek „Sokol“ a  „Osvětová beseda „ . Zmínky z činností  těchto spolků se  v kronice již  vyskytují, ale velmi málo. Dle dochovaných záznamů sehrál spolek Sokol v roce 1950 historickou hru  Jana Vrchlického „Noc na Karlštejně“. Rovněž téhož roku se předvedl i spolek Beseda veselou hrou se zpěvy a tanci,  podle motivu z novely V.Hálka  „Muzikantská Liduška .Až do roku 1980 nebyly v kronice nalezeny další zmínky z činností uvedených ochotnických spolků. Dle doložené fotodokumentace  a přímé účasti ještě žijících ochotníků , byla sehraná cca v roce 1963  Osvětovou besedou divadelní hra V.Martínka a M.Hrynšta  pod názvem „Země duní „.To bylo již pod vedením manželů Jandových, kteří byli silnou pákou kulturního života při Osvětové besedě v  této době. V roce 1966  bylo sehráno velmi úspěšné drama „ Kamenný řád „, které se hrálo v širokém okolí naší obce. V roce 1981, na samém závěru  roku vznikl  „Sdružený klub pracujících „ ( dále jen SKP ) jako nově vzniklé zařízení tehdy  Místního  národního výboru ( MNV )  Osvětová  beseda  byla zrušena. V kronice již nezaznamenává žádnou činnost.

V roce 1982 nastudoval  ochotnický kroužek  při Sdruženém klubu  pracujících  několik  velmi úspěšných divadelních her , jako např. veselohru  Dragutina   Dobricanina ,  v překladu  Jaroslava  Urbana   „ Společný byt“.V roce 1983 zaznamenala velký úspěch divadelní hra Františka Frýda „Kořeny ve větu“. V dalším roce   hra „Nepožádáš o manželku bližního svého „. V roce 1986 drama Františka SokolaTůmy „ Gorali „  Ochotnický divadelní kroužek nastudoval také několik estrádních pořadů, scének i  písniček. V roce 1989 Sdružený klub pracujícíh zaniká. Jeho zánikem končí  činnost i ochotnický kroužek ve Višňovém. Do divadelního nebe odešli i oba protagonisté . Toto je krátká historie a malá tečka  za ochotnickými divadelními spolky  naší obce .

Je škoda, že není tato bohatá kulturní činnost  v kronikách vedena. Jsem přesvědčena, že někdo z nadšenců  tyto paměti vedl a má je  doma uložené. Žádáme proto všechny občany,  aby nám  zapůjčili  fotodokumentaci a poskytli i ostatní materiály, týkající se činností ochotnických divadelních spolků ve Višňovém.   Zpracujeme je do  kroniky obce. Věřím i v to,  že kroniky  jednotlivých  spolků  jsou  u  někoho  uložené.  Pomozte  nám  je  nalézt , abychom mohli  přenechat tuto bohatou kulturní tradici dalším generacím. Vzbudit ve všech hrdost, že naše mámy, otcové či dědové  dokázali rozdávat lidem radost .

Děkujeme Vám.

 

Ostatní foto z posledního představení zde

Višňovské kulturní léto 2019

Letošní již IX. ročník Višňovského kulturního léta byl připravován a uskutečnil se ve dnech 1. až 5. července. Svým pondělním začátkem tedy navazoval oslavy višňovské pouti. Očekávání tohoto kulturního několikadenního pásma je vždy očekáváno nejen občany Višňového, ale i celé regionální oblasti.

Program toho letošního ročníku obsahoval následující oblasti. Jako již tradičně v sobě zahrnoval čtyřdenní filmový festival v areálu zámeckého parku. Další oblastí je scénické čtení – LiStOVáNí Lukáše Hejlíka. Na letošním ročníku se podílel i višňovský divadelní spolek Návrat, které svoje představení zahrál tentokrát na zámeckém nádvoří.

Pro letošní rok zcela novou oblastí bylo Celodenní hraní a vystupování spojené s výstavou strašidel z Kočovného muzea Plzeň.

Pondělí 1. července začínal program letošního ročníku LiStOVáNím, které bylo plánováno na zámeckém nádvoří.

Díky nečitelnému počasí bylo toto scénické čtení knihou ČESKÝ RÁJ od autora Jaroslava Rudiše přesunuto do višňovského kinosálu. Toto rozhodnutí se ukázalo jako opodstatněné, neboť pondělní večer pustil, byť neveliké, své nebeské slzy. Diváci byli nadšeni poutavým humorným „listováním“ novelou o současných mužích, jejichž touhy a sny se soustředí na tajemný svět za vysokou zdí, který možná obývají ženy… Knihu představili herci Pavel Oubram, Tomáš Drápela, Alan Novotný.

V úterý 2. července začal filmový festival. Vlastní projekční produkci zajišťoval pojízdný Kinematograf bratří Čadíků, který dojel v dopoledních hodinách, aby své promítací plátno rozvinul v překrásném zákoutí zámeckého parku na louce mezi stromovím, ve kterém nalezneme spoustu zajímavých a vzácných stromů. Vedle

travnaté stráně s lavičkami nabízel park i bohaté občerstvení pro letní posezení včetně dobrého piva a výborného vína. Kolem dvacáté hodiny přišli první diváci. V době, než se začala promítat velmi úspěšná česká komedie „Ženy v běhu“ jich zde bylo téměř šest stovek. Ještě před začátkem promítání starosta všechny přítomné přivítal, připomenul včerejší zahájení IX. ročníku Višňovského kulturního léta, poděkoval všem sponzorům a organizátorům, a spolu s místostarostou vylosovali vstupenky dobrovolného vstupného těch, jež získali velmi potěšující ceny, které jsou odměnou za podporu dobrého úmyslu. Atmosféra filmu byla dokonalá.

Ve středu 3. července pokračovalo kulturní léto opět promítáním filmové pohádky „Čertí brko“. Účast čtyř set návštěvníků potvrdila, že festival ve

Višňovém a jeho zámeckém prostředí si za svá léta získal své příznivce ve všech věkových kategoriích.

Čtvrtek 4. července patřil úspěšné filmové komedii „Muži v naději“. Tento film přišlo zhlédnout téměř pět set diváků. Stejně jako ve středu bylo losováním několik diváků odměněno příjemnou cenou od sponzorů.

Pátek 5. července mělo Višňovské kulturní léto bohatý program. Od dopoledních hodin, od 11.11 do pozdního odpoledne, do 18.18, hojně návštěvníci navštěvovali „Celodenní hraní a vystupování s výstavou strašidel“ Kočovného muzea Plzeň v areálu budov obecního dvora. Poutavá výstava strašidel všeho druhu byla poutavá nejen pro malé, větší, ale i dospělé.

Od 17.00 hodin měli možnost hosté a návštěvníci na zámeckém nádvoří zhlédnout velmi úspěšně v letošním roce připravenou divadelní komedii „Pod borovičkou seděla“, kterou si připravil místní divadelní spolek Návrat. Příjemné počasí a zámecké nádvoří dotvářelo kulisy tohoto vystoupení.

Večer patřil opět filmovému promítání letního kina v zámeckém parku. Hudební film „Bohemian rhapsody“ byl poslední kulturní program připravený v rámci Višňovského kulturního léta roku 2019. Diváků se sešlo na polovinu šesté stovky. Dostavili se i lidé, kteří přijeli z dál než našeho okolí. Natolik byl film našeho léta pro ně poutavý. Po přivítání, slosování odměn podporovatelům dobré věci, starosta poděkoval všem přítomným za jejich přízeň a podporu IX. ročníku. Přírodní prostředí zámeckého parku se pak stalo neskutečnou a v žádném kamenném kině opakovatelnou kulisou písní v podání Freddieho Mercuryho.

Všem návštěvníkům, hostům, fandům, přispěvatelům chceme poděkovat, za to, že svým dobrovolným vstupným v průběhu celého kulturního léta 2019 přispěli na nové posezení na turisticky hojně navštěvovanou vyhlídku na Staré hoře. Výtěžek ze vstupného činí 64.420,- Kč.

Poděkování za podporu Višňovského kulturního léta 2019 patří Jihomoravskému kraji, NADACI ČEZ, SKUPINĚ ČEZ. Velmi si vážíme a děkujeme i dalším podporovatelům především z řad nejen višňovských podnikatelů a podniků, kteří svými dary, pomocí a další výpomocí pomohli program tohoto ročníku višňovského kulturního léta zorganizovat a uskutečnit.

Poděkování patří i Sboru dobrovolných hasičů ve Višňovém za jejich podporu a pomoc. Děkujeme Výchovnému ústavu ve Višňovém za to, že převážná část kulturního programu se mohla uskutečnit v prostředí zámeckého parku a nádvoří zámku. Za pomoc a spolupráci děkujeme i obci Tavíkovice. Za propagaci akce děkujeme všem obcím v širokém okolí, svazku vinařských obcí DANÍŽ, Svazku obcí MORAVIA a rádiu BLANÍK.

Ocenění, kterého se nám organizátorům za tuto kulturní akci dostává, nás naplňuje uspokojením, ale hlavně nám dává energii a impuls začít připravovat program pro jubilejní X. ročník Višňovského kulturního léta 2020.

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde