Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě
  BANER

Povinné údaje podle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Oficiální název                                                 městys Višňové
 2. Důvod a způsob založení                            zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 3. Organizační struktura:
 • Starosta městyse                           Mgr. Vladimír Korek
 • Místostarosta                                  Pavel Havelka
 • Zastupitelé: Václav Adámek, Ing. Josef David, Ing. Vladimír Vališ, Karel Adámek, Jan Šnábl, Miroslav Svoboda, Jakub Buchta, Tomáš Jelínek, Martin Chládek
 • Finanční výbor:  Miroslav Svoboda, Tomáš Jelínek, Martin Chládek
 • Kontrolní výbor:  Vladimír Vališ, Karel Adámek, Jan Šnábl
 • Stavební výbor: Josef David, Vladimír Korek, Pavel Havelka

Úřad městyse Višňové :

Jana Svobodová – účetní

Miluše Indrová – pokladní

Karolína Valášková – pomocná účetní

Petr Březina – údržba, správa městyse

Lenka Šubová – pracovnice ubytovny Cyklopenzionu

Anna Krchňavá – uklízečka, správa budovy DPS

Jarmila Šnáblová – knihovnice Obecní knihovny Višňové

 • Stavební úřad Višňové                                 Ing. Josef David – vedoucí stavebního úřadu
 • Matriční úřad Višňové                                 Miluše Indrová
 • Sídlo úřadu                                                        Višňové 212, 671 38 Višňové
 • Telefon               úřadu                                    515 339 130 / 724 541 056
 • Starosta                                                              515 339 130 / 602 640 403
 • E-mail                                                                 info@visnove.cz
 • Web                                                                     www.visnove.cz
 1. Kontaktní spojení

Úřední hodiny úřadu městyse:

PO – PA                                                             07,30 – 11,30     12,30 – 16,00

–          Pro veřejnost

PO, ST                                                                 07,30 – 11,30     12,30 – 16,00

 1. Číslo účtu:                                                         1581872329/0800
 2. IČ                                                                          00293784
 3. DIČ                                                                       CZ 00293784
 4. Rozpočet obce                                                www.visnove.cz/urednideska
 5. Žádosti o informace
 • Žádosti o poskytnutí informace se podávají přímo na úřadu městyse
 • Žádost lze podat ústně
 • telefonicky nebo osobně na úřadě městyse
 • písemně – poštou nebo předáním přímo na úřadě
 • elektronicky – na adrese: info@visnove.cz
 1. Opravné prostředky
Lhůty pro vyřízení žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.:
poskytnutí informací 15 dnů od přijetí žádosti (§14 odst. 3 písm.c)
prodloužení lhůty o 10 dnů ( § 14 odst. 5 )
rozhodnutí o odepření informací 15 dnů od přijetí žádosti
lhůta, ve které povinný subjekt odkáže na zveřejněnou informaci nejpozději do 7 dnů ( § 6 odst. 1 )
odložení žádosti, tj. žádost se nevztahuje k působnosti úřadu 3 dny (§ 14 odst. 3 písm. b)
výzva žadateli, aby žádost upřesnil 7 dnů od podání žádosti (§ 14 odst. 3 písm. a)
lhůta, v jaké musí být žádost upřesněna 30 dnů ( § 14 odst. 3 písm. a)
lhůta pro podání odvolání 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí ( §16 odst. 1 )
odvolání proti fiktivnímu, negativnímu rozhodnutí 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti ( §15 odst. 4 )
lhůta pro vyřízení odvolání 15 dnů od předložení odvolání prvoinstančním orgánem ( § 16 odst.3)
 1. Formuláře                                         jsou k dispozici na úřadě městyse nebo o webových stránkách
 2. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

–          V případě složité životní situace, v době živelných katastrof se lze obrátit na úřad městyse, kde lze věc projednat se starostou, místostarostou nebo hledat řešení na webových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz.

 1. Předpisy městyse                          webové stránky, úřední deska, úřad městyse
 2. Sazebník úhrad za poskytování informací

–             informace jsou poskytovány bezplatně, sazebník oceňuje pouze služby spojené s faxováním, kopírováním, obecním hlášením

 1. Výroční zprávy                                                www.visnove.cz/urednideska
 2. Seznam organizací
 • Základní škola a Mateřská škola Višňové, okres Znojmo příspěvková organizace
 • Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové příspěvková organizace
 • Sbor dobrovolných hasičů Višňové
 • Tělovýchovná jednota Višňové
 • Myslivecké sdružení Stará hora
 • Český zahrádkářský svaz Višňové
 • Divadelní spolek Návrat
  • Počet obyvatel k 1. 1. 2016                       1084
  • Rozloha                                                              1530 ha
  • škola, školka                                                     ano
  • zdravotnické zařízení                                   ano
  • policie                                                                 ne
  • pošta                                                                   ano
  • stavební úřad                                                  ano
  • matriční úřad                                                  ano
  • obecní knihovna                                            ano
  • vodovod                                                            ano
  • plynovod                                                           ano
  • kanalizace (ČOV)                                            ano
 1. Nepovinné údaje

Višňovské kulturní léto 2019

Letošní již IX. ročník Višňovského kulturního léta byl připravován a uskutečnil se ve dnech 1. až 5. července. Svým pondělním začátkem tedy navazoval oslavy višňovské pouti. Očekávání tohoto kulturního několikadenního pásma je vždy očekáváno nejen občany Višňového, ale i celé regionální oblasti.

Program toho letošního ročníku obsahoval následující oblasti. Jako již tradičně v sobě zahrnoval čtyřdenní filmový festival v areálu zámeckého parku. Další oblastí je scénické čtení – LiStOVáNí Lukáše Hejlíka. Na letošním ročníku se podílel i višňovský divadelní spolek Návrat, které svoje představení zahrál tentokrát na zámeckém nádvoří.

Pro letošní rok zcela novou oblastí bylo Celodenní hraní a vystupování spojené s výstavou strašidel z Kočovného muzea Plzeň.

Pondělí 1. července začínal program letošního ročníku LiStOVáNím, které bylo plánováno na zámeckém nádvoří.

Díky nečitelnému počasí bylo toto scénické čtení knihou ČESKÝ RÁJ od autora Jaroslava Rudiše přesunuto do višňovského kinosálu. Toto rozhodnutí se ukázalo jako opodstatněné, neboť pondělní večer pustil, byť neveliké, své nebeské slzy. Diváci byli nadšeni poutavým humorným „listováním“ novelou o současných mužích, jejichž touhy a sny se soustředí na tajemný svět za vysokou zdí, který možná obývají ženy… Knihu představili herci Pavel Oubram, Tomáš Drápela, Alan Novotný.

V úterý 2. července začal filmový festival. Vlastní projekční produkci zajišťoval pojízdný Kinematograf bratří Čadíků, který dojel v dopoledních hodinách, aby své promítací plátno rozvinul v překrásném zákoutí zámeckého parku na louce mezi stromovím, ve kterém nalezneme spoustu zajímavých a vzácných stromů. Vedle

travnaté stráně s lavičkami nabízel park i bohaté občerstvení pro letní posezení včetně dobrého piva a výborného vína. Kolem dvacáté hodiny přišli první diváci. V době, než se začala promítat velmi úspěšná česká komedie „Ženy v běhu“ jich zde bylo téměř šest stovek. Ještě před začátkem promítání starosta všechny přítomné přivítal, připomenul včerejší zahájení IX. ročníku Višňovského kulturního léta, poděkoval všem sponzorům a organizátorům, a spolu s místostarostou vylosovali vstupenky dobrovolného vstupného těch, jež získali velmi potěšující ceny, které jsou odměnou za podporu dobrého úmyslu. Atmosféra filmu byla dokonalá.

Ve středu 3. července pokračovalo kulturní léto opět promítáním filmové pohádky „Čertí brko“. Účast čtyř set návštěvníků potvrdila, že festival ve

Višňovém a jeho zámeckém prostředí si za svá léta získal své příznivce ve všech věkových kategoriích.

Čtvrtek 4. července patřil úspěšné filmové komedii „Muži v naději“. Tento film přišlo zhlédnout téměř pět set diváků. Stejně jako ve středu bylo losováním několik diváků odměněno příjemnou cenou od sponzorů.

Pátek 5. července mělo Višňovské kulturní léto bohatý program. Od dopoledních hodin, od 11.11 do pozdního odpoledne, do 18.18, hojně návštěvníci navštěvovali „Celodenní hraní a vystupování s výstavou strašidel“ Kočovného muzea Plzeň v areálu budov obecního dvora. Poutavá výstava strašidel všeho druhu byla poutavá nejen pro malé, větší, ale i dospělé.

Od 17.00 hodin měli možnost hosté a návštěvníci na zámeckém nádvoří zhlédnout velmi úspěšně v letošním roce připravenou divadelní komedii „Pod borovičkou seděla“, kterou si připravil místní divadelní spolek Návrat. Příjemné počasí a zámecké nádvoří dotvářelo kulisy tohoto vystoupení.

Večer patřil opět filmovému promítání letního kina v zámeckém parku. Hudební film „Bohemian rhapsody“ byl poslední kulturní program připravený v rámci Višňovského kulturního léta roku 2019. Diváků se sešlo na polovinu šesté stovky. Dostavili se i lidé, kteří přijeli z dál než našeho okolí. Natolik byl film našeho léta pro ně poutavý. Po přivítání, slosování odměn podporovatelům dobré věci, starosta poděkoval všem přítomným za jejich přízeň a podporu IX. ročníku. Přírodní prostředí zámeckého parku se pak stalo neskutečnou a v žádném kamenném kině opakovatelnou kulisou písní v podání Freddieho Mercuryho.

Všem návštěvníkům, hostům, fandům, přispěvatelům chceme poděkovat, za to, že svým dobrovolným vstupným v průběhu celého kulturního léta 2019 přispěli na nové posezení na turisticky hojně navštěvovanou vyhlídku na Staré hoře. Výtěžek ze vstupného činí 64.420,- Kč.

Poděkování za podporu Višňovského kulturního léta 2019 patří Jihomoravskému kraji, NADACI ČEZ, SKUPINĚ ČEZ. Velmi si vážíme a děkujeme i dalším podporovatelům především z řad nejen višňovských podnikatelů a podniků, kteří svými dary, pomocí a další výpomocí pomohli program tohoto ročníku višňovského kulturního léta zorganizovat a uskutečnit.

Poděkování patří i Sboru dobrovolných hasičů ve Višňovém za jejich podporu a pomoc. Děkujeme Výchovnému ústavu ve Višňovém za to, že převážná část kulturního programu se mohla uskutečnit v prostředí zámeckého parku a nádvoří zámku. Za pomoc a spolupráci děkujeme i obci Tavíkovice. Za propagaci akce děkujeme všem obcím v širokém okolí, svazku vinařských obcí DANÍŽ, Svazku obcí MORAVIA a rádiu BLANÍK.

Ocenění, kterého se nám organizátorům za tuto kulturní akci dostává, nás naplňuje uspokojením, ale hlavně nám dává energii a impuls začít připravovat program pro jubilejní X. ročník Višňovského kulturního léta 2020.

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde