Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě
  BANER

 

Odpadové hospodářství městyse Višňového zahrnuje několik částí dle druhu odpadu:

1. Komunální odpad

Svoz zajišťuje městys ve spolupráci s firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.

Svoz probíhá 1x za 14 dní v úterý v lichém týdnu. Každá odpadová nádoba musí být označena štítkem, který je k vyzvednutí na úřadu Městyse Višňové.

2. Tříděný odpad

Na 8 stanovištích (sběrných hnízdech) jsou občanům k dispozici kontejnery na tříděný odpad, které jsou podle potřeby průběžně vyváženy.

 

 

Umístění kontejnerů – tříděný odpad
  plast sklo barevné sklo bílé papír
Jednota 4 1 3
U trafiky 3 1  1
Sokolovna 3 1  1
Škola 4 2  1 2
Žižkov 3 1 1
Dědina 3 1 1
Kino 3 2 1  1
Sběrné místo 2 2 1 1
Celkem 25 11 3 11

3. Velkoobjemový odpad

Do objemného odpadu patří:

Části vybavení bytu, části nábytku, koberce, židle, matrace, odpad větších rozměrů, který nelze uložit do běžně používaných nádob na směsný komunální odpad.

Do objemného odpadu nepatří:

Stavební suť, výkopová zemina, autovraky, předměty obsahující nebezpečné odpady, např.: autobaterie, barvy, jedy, zářivky, televizory, počítače, chladící zařízení a dále pneumatiky, kovové předměty, živnostenský odpad.

Sběrná místa:

Před moštárnou  v Dědině

U obecní stodoly

Parkoviště na Rajčuli

Na Ovčírně u kontejnerů

4.Sběrné místo

 

2015-10-30 07.16.46

V prostorách za hřbitovem je sběrné místo, kam můžou občané odvézt:

Provozní doba sběrného místa:    od 1.12.2011

1x za 14 dní v týdnu svozu komunálního odpadu (lichý týden)

pátek  15.00 – 17.00 hodin

Nebezpečný odpad

Mezi nebezpečný odpad patří:

 • Televizory, rádia, ledničky, mrazničky
 • Olověné akumulátory včetně elektrolytu, zářivky, výbojky
 • Barvy v uzavřených nádobách
 • Plechovky a plasty od barev a jiných škodlivin, vyjeté oleje
 • Opotřebované  pneumatiky (osobní, nákladní, traktorové)
 • Pračky, trouby, sporáky, vysavače
 • Žehličky, sušiče vlasů, šicí stroje
 • El. hodiny, el.  hudební nástroje, el. hračky
 • PC monitory, tiskárny, notebooky
 • Telef. přístroje, faxy, kalkulačky
 • Ruční vrtačky, pily, pájky, brusky
 • Drobné el. domácí spotřebiče

BIOODPAD

 Na sběrném místě je k dispozici kontejner na bioodpad.

Mezi bioodpad patří

Tráva a plevel, zbytky pečiva a obilovin, košťály i celé rostliny, seno a sláma, zemina z květin, hnůj, slepičí trus, podestýlka z chovu drobných zvířat, hobliny a piliny, padané ovoce, zbytky zeleniny, listí a drcené větve, slupky z ovoce, kávový a čajový odpad včetně filtrů.

Mezi bioodpad nepatří

Pleny, odřezky masa, kosti, oleje, zbytky z kuchyně, uhelný popel, smetky

 

Železný šrot

Vysmažený olej

Objemný odpad

jsme schopni přijmout jen po dohodě

Elektrobaterie

sběrný box na úřadě městyse a na sběrném místě.

Sběrné boxy jsou určeny pro shromažďování těchto typů baterií:

 • Všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, MP3 přehrávačů, mobilních telefonů, apod.),
 • Velikost: knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než1 kg,
 • Baterie se musí svými rozměry vejít do otvoru ve sběrném boxu 9×5 cm

Do sběrných boxů zásadně nepatří:

 • Rezavé, rozbité nebo tekoucí/lepkavé baterie,
 • Autobaterie a jiné baterie s tekutým elektrolytem,
 • Baterie nebo akumulátory z průmyslových podniků (takové baterie nemají obvykle komerční nálepku, mohou z nich vyčnívat kontaktní drátky a podobně),
 • Plně nabité baterie,
 • Baterie těžší než1 kg.

Višňovské kulturní léto 2019

Letošní již IX. ročník Višňovského kulturního léta byl připravován a uskutečnil se ve dnech 1. až 5. července. Svým pondělním začátkem tedy navazoval oslavy višňovské pouti. Očekávání tohoto kulturního několikadenního pásma je vždy očekáváno nejen občany Višňového, ale i celé regionální oblasti.

Program toho letošního ročníku obsahoval následující oblasti. Jako již tradičně v sobě zahrnoval čtyřdenní filmový festival v areálu zámeckého parku. Další oblastí je scénické čtení – LiStOVáNí Lukáše Hejlíka. Na letošním ročníku se podílel i višňovský divadelní spolek Návrat, které svoje představení zahrál tentokrát na zámeckém nádvoří.

Pro letošní rok zcela novou oblastí bylo Celodenní hraní a vystupování spojené s výstavou strašidel z Kočovného muzea Plzeň.

Pondělí 1. července začínal program letošního ročníku LiStOVáNím, které bylo plánováno na zámeckém nádvoří.

Díky nečitelnému počasí bylo toto scénické čtení knihou ČESKÝ RÁJ od autora Jaroslava Rudiše přesunuto do višňovského kinosálu. Toto rozhodnutí se ukázalo jako opodstatněné, neboť pondělní večer pustil, byť neveliké, své nebeské slzy. Diváci byli nadšeni poutavým humorným „listováním“ novelou o současných mužích, jejichž touhy a sny se soustředí na tajemný svět za vysokou zdí, který možná obývají ženy… Knihu představili herci Pavel Oubram, Tomáš Drápela, Alan Novotný.

V úterý 2. července začal filmový festival. Vlastní projekční produkci zajišťoval pojízdný Kinematograf bratří Čadíků, který dojel v dopoledních hodinách, aby své promítací plátno rozvinul v překrásném zákoutí zámeckého parku na louce mezi stromovím, ve kterém nalezneme spoustu zajímavých a vzácných stromů. Vedle

travnaté stráně s lavičkami nabízel park i bohaté občerstvení pro letní posezení včetně dobrého piva a výborného vína. Kolem dvacáté hodiny přišli první diváci. V době, než se začala promítat velmi úspěšná česká komedie „Ženy v běhu“ jich zde bylo téměř šest stovek. Ještě před začátkem promítání starosta všechny přítomné přivítal, připomenul včerejší zahájení IX. ročníku Višňovského kulturního léta, poděkoval všem sponzorům a organizátorům, a spolu s místostarostou vylosovali vstupenky dobrovolného vstupného těch, jež získali velmi potěšující ceny, které jsou odměnou za podporu dobrého úmyslu. Atmosféra filmu byla dokonalá.

Ve středu 3. července pokračovalo kulturní léto opět promítáním filmové pohádky „Čertí brko“. Účast čtyř set návštěvníků potvrdila, že festival ve

Višňovém a jeho zámeckém prostředí si za svá léta získal své příznivce ve všech věkových kategoriích.

Čtvrtek 4. července patřil úspěšné filmové komedii „Muži v naději“. Tento film přišlo zhlédnout téměř pět set diváků. Stejně jako ve středu bylo losováním několik diváků odměněno příjemnou cenou od sponzorů.

Pátek 5. července mělo Višňovské kulturní léto bohatý program. Od dopoledních hodin, od 11.11 do pozdního odpoledne, do 18.18, hojně návštěvníci navštěvovali „Celodenní hraní a vystupování s výstavou strašidel“ Kočovného muzea Plzeň v areálu budov obecního dvora. Poutavá výstava strašidel všeho druhu byla poutavá nejen pro malé, větší, ale i dospělé.

Od 17.00 hodin měli možnost hosté a návštěvníci na zámeckém nádvoří zhlédnout velmi úspěšně v letošním roce připravenou divadelní komedii „Pod borovičkou seděla“, kterou si připravil místní divadelní spolek Návrat. Příjemné počasí a zámecké nádvoří dotvářelo kulisy tohoto vystoupení.

Večer patřil opět filmovému promítání letního kina v zámeckém parku. Hudební film „Bohemian rhapsody“ byl poslední kulturní program připravený v rámci Višňovského kulturního léta roku 2019. Diváků se sešlo na polovinu šesté stovky. Dostavili se i lidé, kteří přijeli z dál než našeho okolí. Natolik byl film našeho léta pro ně poutavý. Po přivítání, slosování odměn podporovatelům dobré věci, starosta poděkoval všem přítomným za jejich přízeň a podporu IX. ročníku. Přírodní prostředí zámeckého parku se pak stalo neskutečnou a v žádném kamenném kině opakovatelnou kulisou písní v podání Freddieho Mercuryho.

Všem návštěvníkům, hostům, fandům, přispěvatelům chceme poděkovat, za to, že svým dobrovolným vstupným v průběhu celého kulturního léta 2019 přispěli na nové posezení na turisticky hojně navštěvovanou vyhlídku na Staré hoře. Výtěžek ze vstupného činí 64.420,- Kč.

Poděkování za podporu Višňovského kulturního léta 2019 patří Jihomoravskému kraji, NADACI ČEZ, SKUPINĚ ČEZ. Velmi si vážíme a děkujeme i dalším podporovatelům především z řad nejen višňovských podnikatelů a podniků, kteří svými dary, pomocí a další výpomocí pomohli program tohoto ročníku višňovského kulturního léta zorganizovat a uskutečnit.

Poděkování patří i Sboru dobrovolných hasičů ve Višňovém za jejich podporu a pomoc. Děkujeme Výchovnému ústavu ve Višňovém za to, že převážná část kulturního programu se mohla uskutečnit v prostředí zámeckého parku a nádvoří zámku. Za pomoc a spolupráci děkujeme i obci Tavíkovice. Za propagaci akce děkujeme všem obcím v širokém okolí, svazku vinařských obcí DANÍŽ, Svazku obcí MORAVIA a rádiu BLANÍK.

Ocenění, kterého se nám organizátorům za tuto kulturní akci dostává, nás naplňuje uspokojením, ale hlavně nám dává energii a impuls začít připravovat program pro jubilejní X. ročník Višňovského kulturního léta 2020.

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde