Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě
  BANER

 

Odpadové hospodářství městyse Višňového zahrnuje několik částí dle druhu odpadu:

1. Komunální odpad

Svoz zajišťuje městys ve spolupráci s firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.

Svoz probíhá 1x za 14 dní v úterý v lichém týdnu. Každá odpadová nádoba musí být označena štítkem, který je k vyzvednutí na úřadu Městyse Višňové.

2. Tříděný odpad

Na 8 stanovištích (sběrných hnízdech) jsou občanům k dispozici kontejnery na tříděný odpad, které jsou podle potřeby průběžně vyváženy.

 

 

Umístění kontejnerů – tříděný odpad
  plast sklo barevné sklo bílé papír
Jednota 4 1 3
U trafiky 3 1  1
Sokolovna 3 1  1
Škola 4 2  1 2
Žižkov 3 1 1
Dědina 3 1 1
Kino 3 2 1  1
Sběrné místo 2 2 1 1
Celkem 25 11 3 11

3. Velkoobjemový odpad

Do objemného odpadu patří:

Části vybavení bytu, části nábytku, koberce, židle, matrace, odpad větších rozměrů, který nelze uložit do běžně používaných nádob na směsný komunální odpad.

Do objemného odpadu nepatří:

Stavební suť, výkopová zemina, autovraky, předměty obsahující nebezpečné odpady, např.: autobaterie, barvy, jedy, zářivky, televizory, počítače, chladící zařízení a dále pneumatiky, kovové předměty, živnostenský odpad.

Sběrná místa:

Před moštárnou  v Dědině

U obecní stodoly

Parkoviště na Rajčuli

Na Ovčírně u kontejnerů

4.Sběrné místo

 

2015-10-30 07.16.46

V prostorách za hřbitovem je sběrné místo, kam můžou občané odvézt:

Provozní doba sběrného místa:    od 1.12.2011

1x za 14 dní v týdnu svozu komunálního odpadu (lichý týden)

pátek  15.00 – 17.00 hodin

Nebezpečný odpad

Mezi nebezpečný odpad patří:

 • Televizory, rádia, ledničky, mrazničky
 • Olověné akumulátory včetně elektrolytu, zářivky, výbojky
 • Barvy v uzavřených nádobách
 • Plechovky a plasty od barev a jiných škodlivin, vyjeté oleje
 • Opotřebované  pneumatiky (osobní, nákladní, traktorové)
 • Pračky, trouby, sporáky, vysavače
 • Žehličky, sušiče vlasů, šicí stroje
 • El. hodiny, el.  hudební nástroje, el. hračky
 • PC monitory, tiskárny, notebooky
 • Telef. přístroje, faxy, kalkulačky
 • Ruční vrtačky, pily, pájky, brusky
 • Drobné el. domácí spotřebiče

BIOODPAD

 Na sběrném místě je k dispozici kontejner na bioodpad.

Mezi bioodpad patří

Tráva a plevel, zbytky pečiva a obilovin, košťály i celé rostliny, seno a sláma, zemina z květin, hnůj, slepičí trus, podestýlka z chovu drobných zvířat, hobliny a piliny, padané ovoce, zbytky zeleniny, listí a drcené větve, slupky z ovoce, kávový a čajový odpad včetně filtrů.

Mezi bioodpad nepatří

Pleny, odřezky masa, kosti, oleje, zbytky z kuchyně, uhelný popel, smetky

 

Železný šrot

Vysmažený olej

Objemný odpad

jsme schopni přijmout jen po dohodě

Elektrobaterie

sběrný box na úřadě městyse a na sběrném místě.

Sběrné boxy jsou určeny pro shromažďování těchto typů baterií:

 • Všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, MP3 přehrávačů, mobilních telefonů, apod.),
 • Velikost: knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než1 kg,
 • Baterie se musí svými rozměry vejít do otvoru ve sběrném boxu 9×5 cm

Do sběrných boxů zásadně nepatří:

 • Rezavé, rozbité nebo tekoucí/lepkavé baterie,
 • Autobaterie a jiné baterie s tekutým elektrolytem,
 • Baterie nebo akumulátory z průmyslových podniků (takové baterie nemají obvykle komerční nálepku, mohou z nich vyčnívat kontaktní drátky a podobně),
 • Plně nabité baterie,
 • Baterie těžší než1 kg.
Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde