Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Archiv pro měsíc: Červenec 2014

31. 07. 2014 02:58:44 byl vyhlášen poplach našim hasičům. Problém byl ucpaný kanál pod jedním domem v části Kopeček a hrozilo, že velké množství srážek (spadlo cca 20 mm během krátké chvíle) nebude moci ze dvora domu odtéct a vnikne do domu. Hasiči provedli pročištění dešťového kanálu proudem vody, který vyplavil nečistoty usazené ve starém potrubí.

2014-07-31 03.24.35m

2014-07-31 03.26.33m

P7300139Višňovští hasiči byli zařazeni do pilotního projektu Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. V tomto projektu získali AED (Automatizovaný externí defibrilátor) a byli k němu vyškoleni. Hasiči Višňové jsou připraveni regionálně zasahovat rychleji než dokáže záchranná služba. Tzn., jsou schopni dopravit k postiženému AED a zahájit resuscitaci ještě před příjezdem současně povolané záchranné služby, která má k nám a do okolních obcí dojezd kolem 20 minut.

Co je to Automatizovaný externí defibrilátor (AED)?

…je přístroj, který je schopen analyzovat křivku EKG a laického zachránce vede v případě potřeby hlasovými a písemnými pokyny k provedení bezpečné defibrilace.

K čemu je defibrilace?

…je odborný postup, schopný zrušit významnou poruchu srdečního rytmu (fibrilaci komor) vedoucí k zástavě oběhu. Fibrilace komor je nejčastější kardiální příčina náhlé zástavy oběhu (NZO).

Proč včasná defibrilace?

…je jedním z postupů neodkladné resuscitace, podstatně zvyšující její následnou úspěšnost. Pokud je provedena okamžitě po příhodě, udává se přežití až v 94 %. Provedení defibrilace za 5 minut po NZO znamená přežití v 50 %a za 12 minut po NZO už jen 25 %.

Proto je velice důležité včasné provedení defibrilace!

Koho se to týká?

Dle Evropské rady pro resuscitaci (ERC) je výskyt srdečních zástav v Evropě vysoký, až 700 000 případů/rok. Ústav zdravotnických informací a statistiky za rok 2009 zaznamenal v České republice 8715 resuscitací, s následným přežitím pacientů v 5,6 % případů. Evropské země udávají kolem 11 % případů s přežitím pacientů. V Jihomoravském kraji týmy Zdravotnické záchranné služby resuscitují kolem 700 pacientů ročně a pouze u 45 % z nich se v terénu podaří obnovit spontánní krevní oběh. Toto číslo nevypovídá o následném přežití pacientů. Velké množství z nich umírá po převozu do nemocnice, nebo situaci přežijí s těžkým neurologickým deficitem. Po 5 minutách od vzniku náhlé zástavy srdeční (NZO) dochází k nezvratnému poškození mozkových buněk. Zákonem stanovená dojezdová doba pro týmy Zdravotnické záchranné služby (dále jen ZZS) je 20 minut. I když průměrně týmy ZZS dojíždějí k pacientům do 8 minut, je tato doba pro pacienta osudnou, pokud na místě není poskytována laická první pomoc. Největší šanci na přežití dává postiženému kromě kvalitní okamžité resuscitace i včasná defibrilace. Včasná defibrilace je jedním z postupů neodkladné resuscitace, podstatně zvyšující její následnou úspěšnost. Pokud je provedena okamžitě po příhodě, udává se přežití až v 94 % případů. Provedení defibrilace za 5 minut po NZO znamená přežití v 50 % a za 12 minut po NZO už jen 25 % případů.

zdroj

P7300118 P7300125 P7300130 P7300132 P7300141 P7310145

Bez názvu

V současné době probíhají práce na rekonstrukci místní komunikace v Dědině. V části, která byla nazývána „Dlážky“.

Po léta, a to nejen od doby po zbudování splaškové kanalizace, byla jízda motorovým vozidlem po této dlažbě „náročnou“. Navíc řešení odtoku dešťových vod, které stekly z částí Zmoly a Cihelna na tuto cestu z dlažby, která zde tvořila koryto řečiště, bylo nevhodné. Navazující komunikace je totiž výškově vyvýšena, tudíž dešťové vody prvně vytvořily jezero, které postupně odtékalo bočními strouhami.

Současně řešení je navrženo ve formě průběžného postupného spádu asfaltové komunikace, kdy dešťové vody budou po hladkém asfaltovém povrchu lehce odtékat přímo do stávajících příkopů.

Projekt této stavby se v ucelené formě řešil již v roce 2011. Očekáváné dotační tituly však nepřipouštěly možnost realizace daného ani podobného díla.

V zájmu řešení již neúnosného stavu nezbylo nic než z projektu s řádným povolením k realizaci vydaným Městským úřadem Znojmo, vyjmout část, kterou je možné ufinancovat rozpočtem obce a přistoupit k její realizaci.

V soutěži o dílo zvítězila firma Ing. Pavel Pelán z Hrotovic, která dílo provádí.

Nejprve bylo třeba odbagrovat dlažbu. Následně jsou pokládány na navezený štěrkový násyp oboustranně silniční obruby, a ve spodní části pak k usazení položlabů. Potom bude následovat položení štěrkového podkladu pod komunikaci.

Velmi oceňujeme přístup firmy Ing. Pavel Pelán. Ještě více si ceníme toho, že provede položení asfaltového povrchu v části Dědina před realizací díla „Místní komunikace Stará hora.“ Toto v původním záměru mělo být provedeno současně po připravenosti obou lokalit.

Faktem, který mne velmi zaráží, jsou stížnosti některých občanů místně bydlících nebo v navazujících lokalitách. Tito lidé nejsou ochotni přijmout skutečnost toho, že toto finančně velmi náročné dílo se dělá především k jejich spokojenosti. Nesebekriticky nejsou ochotni přijmout omezení ze stavby plynoucí. Navíc musím jim pro připomenutí podotknout, že tato komunikace není jedinou spojovací cestou těchto lokalit s obcí.

2014-07-23 07.43.39

Po skončení stavební akce „Autobusová zastávka a točna u školy“, kterou realizovala na základě výběrového řízení firma Miloš Ryšavý, provádíme pracovníky správy obce navazující práce.

Bylo provedeno nově řešení veřejného osvětlení v tomto prostoru. Do středového místa točny určeného jako vsakovací zóna pro dešťové vody z asfaltových ploch před školní budovou byla umístěna nová odpovídající lampa veřejného osvětlení. Byla zde vysázena i nová zeleň. Prostory nejen ve vsakovací zóně, ale i ty okolní, byly osety travou. Dosavadní suché počasí však nově osetým plochám příliš nepřály i přes zálivky prováděné pracovníky obce a místními hasiči.

Ze stavebních akcí v této části byla osazena silniční obruba mezi točnou a chodníkem do Nové ulice. V současných dnech jsou prováděny obrubou lemované dlážděné plochy pod hnízdo kontejnerů u kurtu vedle základní školy.

Došlo zde i k posunu prostor dětského hřiště. Bylo třeba znovu usadit i herní prvky, které musely výstavbě točny ustoupit. Čeká nás ještě zpětné umístění kovových zábran mezi dětským hřištěm a komunikací.

Na základě požadavku změny rozhodl odbor dopravy MěÚ Znojma za vyjádření dopravního inspektorátu o novém dopravním značení pro tento prostor. Toto značení plně respektuje funkci točny pro linkové autobusy a přitom lépe využívá kapacity asfaltových ploch točny pro místní dopravu.

2014-07-23 07.56.04

2014-07-20 19.03.02To letošní již 4. Višňovské kulturní léto navázalo na tradici předchozích ročníků, oslav léta, kultury, společenských akcí, sportu atd. Pět dní trvání provázelo vesměs slunečné počasí, a když první večer počasí zazlobilo svými „slzami“, prokázala se připravenost pořadatelů a spoluorganizátorů místních hasičů zabezpečujících průběh tohoto konání, jejímž hlavním garantem je městys Višňové.

První den ve středu 16. července bylo zahájeno tradiční Řezbářské minisympoziun, které se odehrává v prostoru zámeckého parku za branou. Zde pod rukami dřevořezbářů Martina Lichevníka, Jana Vinckera a …. začaly z klád a mohutných kmenů lip a topolů vznikat nádherná umělecká díla. Na jejich práci přicházeli nahlédnout nejen místní občané, ale zastavili se i návštěvníci a cykloturisté, projíždějící Višňovou.

Večerní filmové představení v přírodním prostředí zámeckého parku, tohoto dendrologického skvostu přilákalo spoustu návštěvníků. Film z režisérské dílny Jana Hřebejka Pupendo s Bolkem Polívkou, Evou Holubovou, Vilmou Cibulkovou a Jaroslavem Duškem byl skutečně dílem hodným zahájení tohoto již 4. letního filmového festivalu ve Višňovém. I přes drobnou nepřízeň počasí diváci odcházeli spokojeni.

Čtvrtek pokračoval prací řezbářů. Večerním filmem Postřižiny jsme si připomenuli letošních 100 let od narození tak významného spisovatele, jakým je Bohumil Hrabal. Film zachycující lidské životy a v nich zakomponované a humorně popsané nadčasově ustálené způsoby jednání naší mentality potěšil oko každého diváka.

I v pátek pokračovalo řezbářské minisympozium. Jak již bylo zmiňováno z lipového a topolového dřeva „ožívaly“ dřevosochy nádherných zvířátek. Večerní film Tobruk nám všem připomněl hrdinství československých vojáků při obraně linií kolem libyjského města Tobruku v průběhu II. světové války.

Sobotní ráno, stejně jako každou jinou třetí sobotu v měsíci, měli všichni možnost navštívit, pobesedovat a nakoupit si na místních trzích, které se uskutečňují v prostoru Dvora.

P7190114Odpoledne bylo ve znamení sportu. Konkrétně fotbalu. Družstvo starých pánů uspořádalo letní turnaj této věkové kategorie a pozvalo týmy z Bantic, z Hrotovic a obhájce loňského vítězství družstvo Horního Žďáru od Jindřichova Hradce. Turnaj provázelo počasí bez mráčků s vysokými teplotami. Přesto vládla pohodová atmosféra a fotbalová klání přinesla až neskutečný počet branek. Oko diváka bylo naprosto spokojené. V samotném finále v nepředstavitelně vypjatém utkání s letitými rivaly z Bantic domácí neudrželi poločasové vedení.

Pořadí turnaje:

  1. Bantice
  2. Višňové
  3. Hrotovice
  4. Horní Žďár

Sobotní večer patřil Slavnostem sněženek. Komedii, která vznikla za spolupráce Bohumila Hrabala a režiséra Jiřího Menzela. Příběh soupeřících obcí s perfektně vykreslenými lidskými postavami vždy potěší.

Nedělní odpoledne lahodilo především vyznavačům rocku, ale nejen jim. „Čaje“ v letním prostředí zámeckého parku se skupinou Babylon potěšili všechny ty, co přišli. Nádherně čistá kvalitní rocková muzika ozvučila nejen zámecký park. Večerní film Poklad na Stříbrném jezeře byl důstojným zakončením 4. filmového festivalu a celého Višňovského kulturního léta. Vždyť je to film, který v čase své největší slávy trhal rekordy v návštěvnosti letního kina ve Višňovém.

V samotném závěru je třeba poděkovat všem, kteří Višňovské kulturní léto podporují. Děkuji všem jeho návštěvníkům a samozřejmě všem sponzorům, bez jejichž pomoci by se tento projekt nemohl uskutečnit.

 

 

 

P6289608Poslední červnový víkend je pro Višňováky spojený s poutí, která navazuje na zasvěcení kostela sv. Janu Křtitelovi. Ta letošní byla ještě obohacena o oslavy, které se vázaly na 780 let od první písemné zmínky o Višňovém. Již v roce 1234 je zapsán první záznam o existenci Višňového.

Dlouho připravovaný program začal již v pátek tradiční pouťovou taneční zábavou se skupinou Vicomt, která díky přízni počasí se uskutečnila v letní části sportovního areálu tělovýchovné jednoty u sokolovny. V tomto pátečním čase se již na náměstí honosila vztyčená pouťová máje. Děvčaty nazdobená a chlapci postavená.

Sobota byla ve znamení oslav 780 let od první písemné zmínky. Ty byly zahájeny v 13 hod. setkáním u školy, kde po slavnostním zahájení starostou došlo k požehnání symbolů městyse. Novou vlajku městyse Višňové spolu s jeho znakem požehnal Páter Jaromír Gargoš. Po vystoupení folklórního kroužku při základní škole byla představena nová kniha o Višňovém, která k tomuto výročí byla vydána. Jak uvedl ve svém slově starosta Vladimír Korek, poděkování za zrod této knihy patří především Marii Svoradové, Marcele Jelínkové a Pavla Havelkovi. Dík samozřejmě patří i těm, kteří poskytli materiály pro její tvorbu. Tato kvalitní kniha obsahuje vedle textů i spoustu fotografií. Historicky je pak orientována od počátku 20. století po současnost.

Všichni přítomní občané, rodáci i hosté měli možnost si prohlédnout současné prostředí višňovské školy, kde je provázel její ředitel Jiří Beran.

Od 14 hodin měli všichni přítomní možnost nahlédnout do nově opravené hasičské zbrojnice, ke které v průběhu roku místní hasiči svépomocí přistavili novou garáž, oplotili dvorek. Dostala i nový vzhled nátěrem fasády. Prohlédnout si mohli návštěvníci vybavení a materiální připravenost zásahové jednotky hasičů. Svou osobní a morální připravenost nám oni již mnohokrát prokázali při zásazích. V témže čase měli návštěvníci možnost nahlédnout, navštívit, vzpomínat a rozjímat v prostorách pouťově krásně vyzdobeného kostela sv. Jana Křtitele.

Zájemci o knihu měli tuto možnost nejen v prostorách školy, ale i později v obecní knihovně, která distribuci této knihy zajišťuje i nadále.

P6289654Od 15 hodin se občané, rodáci a hosté účastnili požehnání nově zrestaurované sochy Panny Marie, která je znovu umístěna na své původní místo, a to nad vstupní portál do budovy zámku. Sochu, která byla za minulého režimu stržena a nahrazena rudou hvězdou, restauroval a nad portál umístil sochař René Vlasák, který zúčastněným přiblížil a zhodnotil průběh restaurátorských prací. Přítomné pozdravila i dcera hraběte Spiegel Diesenberg paní Edina Swarovski. Přítomen byl i její syn pan Alexander Swarovski. Slovem toto žehnání moderoval ředitel výchovného ústavu sídlícího v budově zámku s parkem pan Zdenek Vichta.

Od 15.30 se mohli všichni pokochat krásou a uměním mažoretek při ZŠ, které vystoupily na náměstí před Restaurací U Brázdů. Po jejich vystoupení zde až do večera vyhrávala dechová kapela Venkovanka.

Mezi 18.00 a 19.00 hodinou byl program obohacen o vystoupení Základní umělecké školy z Letovic, která svůj hudební a taneční program předvedla v akusticky velmi dobře zvučně laděném nádvoří zámku. Tento koncert si odnesl velmi výraznou pozitivní odezvu.

Oslavy proběhly s bohatým programem. Přálo jim i nádherné letní počasí, které samo o sobě dodávalo spoustu radostné atmosféry.

Pouťová neděle začala účastí krojované zavádějící chasy na mši svaté v 8 hodin v kostele sv. Jana Křtitele. Po jejím skončení chlapci spolu s dechovkou Petrovankou vyrazili po vsi, aby všechny domy obešli a všechny pozvali na jejich odpolední tradiční zavádění pod májí. Před vlastním krojovaným zaváděním vzdali při tónech hymny čest obětem světových válek před jejich památníkem pod sochou sv. Václava u kostela.

Tradičního višňovského zavádění se účastnilo dva a půl desítky párů. Po oslavách chasy, kterou vedl stárek se stárkovou, stejně jako uzavíral mládek s mládkovou, následovalo obvyklé zavádění ženáčů a vdaných.

Partnerem akcí byla Skupina ČEZ.

Foto zde

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde