Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě
  BANER

Vítání občánků ve Višňovém připravil městys Višňové v letošním roce na neděli 2. června v prostředí Višňovského kinosálu. Vítání navazovalo na dětský den, které pod názvem Dětský šmoulí den připravil Sbor dobrovolných hasičů Višňové na sobotu 1. června. Přivítány byly děti narozené v roce 2018. Jednalo se 10 dětí.

Pro horké nedělní odpoledne byl kinosál se svým velmi příjemným klimatem tím ideálním prostředím. Po přivítání a představení programu, úvodním slovu, které přednesla kronikářka paní Marie Mašová, následovalo vystoupení dětí z Mateřské školy Višňové. Pro přibližně 55 dětí, rodičů, prarodičů, příbuzných a známých měly připraveny děti ze školičky s paní učitelkou Kapounkovou krásné a milé programové kulturní pásmo básniček, říkanek a písniček. Po slovech starosty byly přivítány přítomné děti. Do vínku dostaly od městyse drobný dárek. Na závěr přednesl starosta obce opět slova vítání, radosti, přání a všeobecné podpory pro mladé rodiče a rodiny v městysi Višňovém.

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde