REVIZE V OBECNÍ KNIHOVNĚ
Oznamujeme čtenářům, že z důvodu provádění pravidelné revize knihovního fondu, kterou je knihovna povinna vykonávat na základě zákonného nařízení , bude knihovna ve dnech od 16. do 23. října 2017 pro veřejnost uzavřena.
Účelem revize je zjistit, zda odpovídá evidence fondu, kterou provozovatel knihovny povinně vede, jeho skutečnému stavu. Revize knihovního fondu je tedy prostředkem k tomu, aby knihovna v zákonem stanovených intervalech pravidelně zjišťovala rozsah a také stav svého fondu. Knihovna samozřejmě sleduje jeho stav průběžně, už proto, že o něj musí pečovat, jak to ukládá zákon o knihovnictví, neboť nese, mimo jiné, povinnost chránit knihovní fond před odcizením a poškozením.
Děkujeme za pochopení Jarmila Šnáblová

Višňovské kulturní léto
3.7. TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU
4.7. ANDĚL PÁNĚ II
5.7. VŠECHNO NEBO NIC
6.7. TEORIE TYGRA
7.7. LISTOVÁNÍ – ŽIVOT K SEŽRÁNÍ v 17.00 na nádvoří zámku
Benjamin, pro všechny krátce Ben, žije s matkou na předměstí Paříže, chodí do gymnázia a je v pohodě. Vášnivě rád jí (sem tam i něco uvaří) a sní o tom, že se jednou stane majitelem hotelu na pobřeží v Bretani. Jen ostatní jsou trochu nervózní… Ben tloustne. Váží o dvacet-třicet kilo víc, než by měl, a svým vrstevníkům se příliš nepodobá. Nezbývá než nastartovat vůli, přečkat výsměch spolužáků a pokusit se zhubnout. Benjaminův příběh je trefným pohledem od pocitů dospívajícího. Autor vtipně a lehce vypráví příběh kluka, který ví, co chce, dokonce ví, kde dělá chyby, a o to víc ho iritují rady okolí. Zprostředkovává čtenářům pocity „tlouštíka“ a především trápení i radost plynoucí z rozhodnutí držet dietu. Je tloušťka opravdu takový pech? Co se stane, když pro jednou člověk dietu poruší? A bude život poté krásný a snadný? Mikäel Ollivier na deka přesně vyvážil román o francouzském „metráčkovi“ současného světa, kde děti mohou mít všechno, co chtějí, a přitom jim často chybí to nejdůležitější. Knížka o hladu, pubertě a snech.
7.7. ARCUS, PŘEDKAPELA BLACKOUT
8.7. ROUCHOVANKA

Březen

Březen – měsíc čtenářů
První jarní měsíc je spojován s knihou, čtenářem a čtením. Pro některé čtenáře zůstává dodnes březen synonymem Měsíce knihy. S příchodem největšího soupeře byly organizovány akce s názvem Březen – měsíc internetu, ale protože v současnosti je ohroženým druhem spíše čtenář, než online služby, české knihovny ho určily jako Březen – měsíc čtenářů. Knihovny si kladou za cíl vyzdvihnout společenský význam četby, propagovat činnost knihoven a propojit nejen se čtenářem, ale i s těmi, kteří si k četbě svou cestu teprve hledají a opět se pokorně vrátit k literatuře a četbě především.
Nejen děti ze školní družiny navštěvují pravidelně naši knihovnu. Dopoledne 27. března patřilo našim nejmenším potenciálním čtenářům. V součtu přítomných si 32 malých berušek a sluníček poslechlo krátké povídání o knihovně a bohatství v knihách, které se zrodilo z potřeby pomoci lidem, kteří chtějí vědět, umět a znát. Protože jít příkladem je cílenější, než stále vnucovat, na výstižných příkladech z předčítaných Knihovnických pohádek od Zuzany Pospíšilové si děti oprášily zásadní pravidla zacházení s knihou, která již znaly z poučení v MŠ. Závěrem si děti prohlédly knihy, které knihovna nabízí, mohly si v nich listovat, vybírat si a mluvit o nich. Jak jinak si vybrat, co stojí za přečtení nebo najít zajímavý obrázek? Obecní knihovna ve Višňovém se základním knižním fondem v počtu 12 000 knih je pravidelně doplňována nákupem knižních novinek a knihami z výměnných souborů Městské knihovny Znojmo. Tímto zaručuje široký výběr knih pro všechny věkové kategorie čtenářů i jejich rozmanitost literárního žánru.

NEBOJTE SE JÍT DO KNIHOVNY !

V tomto týdnu:

- Amnestie dlužníků.
Zapomnětlivým čtenářům nebude účtován poplatek za prodlení

- Přihlášky nových čtenářů zdarma

- Bližší informace k používání on-line katalogů s prohlídkou a orientací ve fondu přímo v knihovně .

merde

O Turecku při turecké kávě ve Višňovém

Na páteční podvečer 24. ledna připravila Obecní knihovna ve Višňovém ve spolupráci se Základní školou Višňové velmi zajímavou besedu. Program pro hosty si připravila občanka Turecka, obyvatelka z jeho hlavního města Ankary slečna Buket İlgü.

Její prezentace této islámské země zahrnovala opravdu široké spektrum informací. Historicky patřilo Turecko po několik století k jedné z největších a nejobávanějších říší. Posluchačům představila i krásy země, která vedle nespočetných přírodních krás, nám nabízí i neskutečné množství architektonických památek současnosti, antiky, Byzance, Osmanské říše, Chetitské říše. Spoustu informací poskytla i o obyvatelstvu této islámské země a o jejich kultuře. Samostatnou kapitolu věnovala „otci“ moderního Turecka Kemalu Mustafovi Atatürkovi.

Pro návštěvníky této besedy připravila slečna Buket v jejím průběhu pravou tureckou kávu. V její nabídce ochutnávky nechyběly ani pravé turecké deserty a turecké cukroví.

Buket odpovídala i na spoustu otázek a dotazů, které byla na ni kladeny. Přestože nám poskytla informace i o tureckém jazyce, celá beseda se odehrávala v angličtině, kterou pro posluchače do češtiny překládala Eva Machová. Ta byla i moderátorkou tohoto setkání.

Účastníci z této besedy odcházeli plni informací a dojmů o zemi, která především svým islámem je pro nás odlišná. Díky Buket však měli možnost nahlédnout na myšlení, postoje a pohledy jejich obyvatel.

Online katalog knihovny Višňové

http://katalog.visnove.cz/

TÝDEN KNIHOVEN 1. – 7.10.2012

16. ročník celostátní akce s letošním mottem „Čti, žij zdravě“.

V těchto dnech pro :    nové čtenáře zápisné zdarma

                                              registrované čtenáře amnestie upomínek

Mimo volného výběru knih s nabídkou knižních novinek se na Vaši návštěvu těší a nové čtenáře ráda přivítá                                                         Jarmila Šnáblová

 

DOVOLENÁ

Knihovna ve Višňovém bude od 20. do 31. srpna 2012 uzavřena z důvodu čerpání dovolené.