Višňové – městys s vinařskou tradicí

Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

V úterý 11. září byla zahájena oprava sochy sv. Floriána na náměstí ve Višňovém. Restauraci sochy je pověřen MgA. René Vlasák. Prvotní prací na této soše bylo očištění od letitých nánosů. To bylo provedeno šetrným pískováním.

Současně bylo provedeno i očistění tryskáním u památníku a sochy sv. Václava. Na toto bude navazovat hydroizolační úprava povrchu.

11. září 2012 bylo do vrtu osazeno nové čerpadlo včetně výměny připojovacího potrubí, které je provedeno z nerezu. Čerpadlo je od firmy Grundfos typ SP-17-6, 4kW. Dopravní výška vody je 43,7 metru, průtok 18,4 m3/hodinu, hmotnost 33 kg.

Vzhledem k nižší hmotnosti čerpadla a provedení nového připojovacího potrubí nebude k jeho případné budoucí výměně zapotřebí těžké jeřábové techniky.

Původní čerpadlo bude zakonzervováno a uloženo jako záložní.

Vzhledem k tomu, že výměna čerpadla proběhla ve velmi krátkém čase, neovlivnila dodávku vody pro spotřebitele. Za to patří poděkování všem zúčastněným firmám, které se na práci podílely. Firma Josef Šnábl výměnu čerpadla připravila a provedla. Firma MORES akci zabezpečila po stránce elektro. Dále se na výměně a uvedení do provozu podílela firma Doležal Chvalovice (dodavatel čerpadla) a firma Autojeřáby Jantač Dobšice.

V pondělí 3. září 2012 byl zahájen školní rok 2012/2013. V mateřské škole to bylo již o půl sedmé, kdy začíná její provoz. Pro letošní rok je do MŠ zapsáno 39 dětí. Tradičního slavnostního shromáždění před základní školou se kromě pracovníků školy zúčastnilo všech 177 žáků a mnoho rodičů a přátel školy. Po  vystoupení ředitele krátce promluvil ke shromážděným starosta městyse Višňového Mgr. Vladimír Korek, ten také obdaroval všech 12 prvňáků upomínkou na 1. školní den. Třída dostala také dárek (2 gymnastické míče) od Sdružení rodičů obvodu ZŠ Višňové. Kromě zmíněných prvňáčků jsme přivítali také 10 šesťáků, kteří přišli ze ZŠ Tavíkovice a Trstěnice a 4 další nové žáky. Tím začal nový školní rok se stejnými počty žáků jako ten uplynulý. Všem žákům, pracovníkům i rodičům přejeme úspěšný školní rok 2012/2013.

 

V rámci Malého festivalu loutky, jehož pořadatelem je každoročně Městské kulturní středisko v Moravském Krumlově, se v neděli 2. září uskutečnilo v kinosále vystoupení Divadla matky Vackové Kašpárkovy pohádky.
Svůj ohlas si již tradiční každoroční festival získal především u nejmenších diváků. Příjemná pohádková atmosféra višňovského vystoupení je patrná z přiložených fotografií.

 

V Horních Dunajovicích se překrásný  areál za kulturním domem stal místem Prázdninového  loučení spojeného s  festivalem gulášů. Tato akce se uskutečnila poslední prázdninovou neděli 26. srpna.

Do festivalu gulášů se zapojilo celkem 15 soutěžících. Porota po pečlivém uvážení a hodnocení za nejlepší zvolila hovězí guláš ze Želetic.

Předání cen za umístění v soutěži gulášů proběhlo po zahájení akce v 14.00 hod.

Celého společenského odpoledne, kterému přálo i velmi pěkné počasí, se zúčastnil velký počet účastníků z řad nejen místních obyvatel. Přišli poslechnout vyhodnocení soutěže festivalu. Dostavili se, aby zde strávili příjemné chvíle poslechem hudby, zatančili si, pobavili se s ostatními, shlédli vystoupení mažoretek.

Hudební produkci při tomto odpoledni zajišťovala hudební skupina Merlin a dechová hudba Dubňanka.

Občerstvení akce zajišťovala obec Horní Dunajovice v rámci Svazku obcí Moravia. Partnerem celé akce byla Skupina ČEZ. Vstupné se stejně jako na ostatních akcích pořádaných Moravií ve spolupráci se Skupinou ČEZ nevybíralo.

 

Krátké aktuality

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info@visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 724 267 358

všechny kontakty zde

Galerie