Višňové – městys s vinařskou tradicí

Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ ČÁSTIC PM10

=================================================================

Vydáno: pátek 25.01.2013, 07:08 SEČ (06:08 UTC) Pro území: Jihomoravský kraj =================================================================

Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10.

Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu.

Na některých stanicích reprezentativních pro uvedené území překročil 24hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu 100 mikrogramů/m3 ve dvou po sobě následujících dnech.

Informace pro veřejnost:

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním, starším lidem a malým dětem se se při překročení informativní prahové hodnoty – 24hodinového klouzavého průměru suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3

– doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.

Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.

Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Brno/Jitka Kučerová

 

Název svého oblíbeného českého filmu můžete zastal na adresu: info@visnove.cz. Z Vašich námětů vybereme pomocí ankety filmy, které se pokusíme na filmový festival zajistit.

 

Z 908 se voleb zúčastnilo 67,5 %, což je 613 voličů.

Výsledky dle počtu hlasů:

Miloš Zeman                           176

Jiří Dienstbier                        124

Jan Fischer                             119

Karel Schwarzenberg            86

Zuzana Roithová                   46

Vladimír Franz                      26

Jana Bobošíková                  17

Taťána Fischerová               10

Přemysl Sobotka                    9

 

„Prezidentův portrét má dokreslit důstojnou atmosféru místa. Prezident má také být vzorem pro děti, které se ve školách učí základům morálky a dobrým mravům. Ovšem Václav Klaus svým rozhodnutím udělit velkorysou amnestii mezi jiným i tunelářům, korupčníkům a podvodníkům, ztratil morální právo být prezidentem slušných a poctivých lidí,“ objasnil starosta Vysokého Pole Josef Zicha. „Proto vyzýváme ostatní starosty, aby až do konce prezidentova funkčního období odstranili ze stěn portréty Václava Klause,“ dodává k výzvě starosta Želechovic nad Dřevnicí Michal Špendlík.

Podrobnosti o protestu zde

Hlasujte pro strom Znojemska 2012 na adrese: http://www.nppodyji.cz/stromroku2012

a to:  8. Jerlín v zámeckém parku ve Višňovém

Vstoupíte-li hlavní branou přes nádherné, historické, kované oplocení do zámeckého parku ve Višňovém, pak  jakoby mávnutím kouzelného proutku se přenesete do zcela jiného časoprostoru. Ocitnete se v prostředí jírovcové aleje, která lemuje plot. Za ní se po pravé straně vyzdvihují vzrostlé solitérní stromy, za nimiž ve své kráse se zjevuje budova zámku, která prošla svou rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2011. Proti Vám je poměrně rozsáhlá parková louka, za kterou se svými korunami vypíná parkový porost zaplňující údolí Višňovského potoka, který asi v polovině parku naplňuje zámecký rybník.

Naproti Vám však rozprostírá své mohutné paže strom, který pro svou dominantnost a robustnost Vám nedovolí, abyste jej přehlédli. On totiž zmiňované louce kraluje, o tom Vás nenechá pochybovat. Stejně jako každý významný strom má i tento jerlín svůj příběh. Především v době režimu minulého se začala louka kolem něj zemědělsky obdělávat. Vytvořené pole s prováděnou hlubokou orbou přinášelo velmi dobré hospodářské výsledky. Náš jerlín však pociťoval svou nedoceněnost, svou nepotřebnost. Postupem času jako stařík, který se ohýbá a šediví, i náš solitér ztrácel svůj lesk své slávy a počal prosychat. Litovali jsme jej a vnímali jeho věk jako příčinu tohoto jeho odcházení.

Pan Ing. Jaroslav Krejčí poskytl rady, jak stromu pomoci. „Přestaňte jej oborávat a dejte mu dostatek hlíny a zakryjte dostatečně jeho kořenový systém.“ Byl vyčleněn prostor v rozměru koruny jerlínu, ve kterém se již neoralo. Ke stromu bylo přivezeno téměř dvacet nákladních aut hlíny, ze které byla vytvořena peřina na jeho kořeny.

A současnost. Odevzdaný stařík ožil. Pocítil to, že je znovu váženým členem parku. Po letech chřadnutí znovu ukazuje svou zeleň, své barvy, vyzařuje chutí žít. Dnes je opět skutečným králem. A Vám všem doporučuji: „Přijďte a svou návštěvou a svým obdivem mu vzdejte holt.“

Na den 28. prosince od 17.00 hod. připravil městys Višňové ve spolupráci s farním úřadem Vánoční koncert místní chrámové SCHOLY.

Tento letošní koncert vytváří úspěšnou tradici, která odstartovala loňským koncertem hrotovického sboru pod vedením Dr. Malého.

Letošnímu koncertu višňovské Scholy pod vedením Mgr. Bohumily Hubáčkové přecházelo kratičké vystoupení těch nejmenších, kteří představili svým vystoupením vánoční příběh Josefa a Marie s narozením Ježíše. I za ním stála vedením Mgr. Bohumila Hubáčková.

Pak už mohli všichni přítomní návštěvníci z řad občanů nejen Višňového, ale i hostů z okolí, jímž zdaleka nestačila místa v lavicích, která nabízí místní kostel sv. Jana Křtitele, si plně vychutnat atmosféru tohoto koncertu, jehož repertoár skladeb oslavoval biblický příběh zrození Ježíše.

Zpěv sboru byl doprovázen libými strunnými nástroji a flétnami. Slovem provázela paní Ludmila Juřenová.

Závěr koncertu přinesl nekončící potlesk posluchačů, který dotvrzoval děkovná slova starosty, který spolu s paterem Františkem Nechvátalem předal květiny jako projev poděkování za přítomné vedoucí a všem sboristům.

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na potřeby kostela.

Vánoční koncert místní chrámové Scholy rozhodně potvrdil, přesněji řečeno předčil očekávání tohoto podvečera zdůrazňujícího myšlenku biblických Vánoc.

Pro višňovský fotbal je dlouholetou tradicí Štěpánský turnaj, který se uskutečňuje ve víceúčelové sportovní hale tělovýchovné jednoty ve Višňovém.

Turnaj byl zahájen rozlosováním v 9.00 hodin 26. prosince. Obsazován je višňovskými družstvy sestavenými výhradně pro tento den. Tradičním hostem je družstvo z Moravského Krumlova, jehož jádro je tvořeno hráči krumlovské kopané.

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem sedm týmů: Višňové A, Višňové B, Staří páni, Nealko, Promile team, Dorost Višňové a družstvo Moravského Krumlova. V herním systému „každý s každým“ formou patnáctiminutových utkání bylo odehráno dvacet jedna utkání a v 15.30 byl vyhlášením výsledků turnaj ukončen.

Vítězem letošního ročníku se stalo družstvo Nealko, které porazilo i každoročního výrazného favorita z Krumlova, jež skončil na druhém místě. Třetí pak obsadilo mužstvo Višňové A.

Večer po skončeném turnaji byla připravena sportovci TJ taneční zábava se skupinou Vicomt. I ta má svou tradici a výraznou oblíbenost mezi mladými.

Fotbalové družstvo Nealko:

Horní řada zleva: Pokorný, Korek, Kollner, Kůra, Kirschner, Adámek,

Přední řada zleva: Brodík M., Klaudinger, Brodík R.,

Golman vpředu: Vyhnálek

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info@visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 724 267 358

všechny kontakty zde