Višňové – městys s vinařskou tradicí

Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

akademie

Povodně, které zasáhly české kraje, nenechaly občany Višňového netečnými. Na jedné straně ukázali připravenost a odhodlanost dobrovolní hasiči, kteří hned v pondělí krajskému vedení ohlásili svou ochotu podílet se na odstraňování následků povodní. KOPIS (krajské operační středisko) v Brně tuto nabídku eviduje a v čase potřeby povolá hasiče SDH Višňové na pomoc do oblastí povodněmi zasaženými. Druhou formou se stala úřadem městyse vyhlášená materiální sbírka na pomoc pro obyvatele povodněmi postižených oblastí. Tato sbírka byla dne 11. června předána na Obecním úřadě Dolní Zálezly u Ústí nad Labem k potřebám občanů postiženým tímto živlem.

5356_619961751348776_1665257446_n942821_619961351348816_1010822530_n1000906_619961544682130_784747917_n

Od jejího vyhlášení přinášeli občané do zasedací místnosti úřadu veškerý potřebný materiál. Z úst každého znělo, aby to, co přináší, bylo ku pomoci někomu, kdo to skutečně potřebuje. Do sbírky se především scházely: desinfekční a úklidové prostředky, hygienické prostředky, ochranné prostředky, úklidové nářadí a náčiní. Vzhledem k tomu, že sbírka byla prezentována i v sousedních obcích, musíme poděkovat i občanům Džbánic, Medlic a Přeskač, kteří svým dílem prostřednictvím svých obecních úřadů rovněž přispěli. Přímo ve Višňovém jsme však mohli poděkovat i občanům z Horních Kounic. Ve sbírce, která byla uzavřena v pondělí, se sešlo tolik materiálu, že bylo třeba na jeho převoz zajistit dodávkový automobil. Odhadovaná cenová hodnota zboží byla v řádech desítek tisíc.

Již od pátku starosta vyjednával s Krajským úřadem Jihočeského kraje prostřednictvím zelené povodňové linky a následně s vytipovanými starosty z jihočeských obcí. Záměrem naší sbírky byla adresnost její pomoci konkrétní obci. Po víkendových telefonátech je třeba vyjádřit obdiv a úctu k lidem z jižních Čech. Přestože jejich obce byly velmi výrazně postiženy povodněmi, oni zmiňovanou pomoc odmítali s tím, že vše dokázali zvládnout sami, a s velkým poděkováním za nabídku nás směrovali do krajů na Labi se rčením: „Oni to budou potřebovat víc. My jsme to už zvládli vlastními prostředky.“ Oslovený starosta Miroslav Suchý z obce Dolní Zálezly u Ústí nad Labem nabídnutou pomoc velmi uvítal. Tato nabídka byla pro ně opravdu velmi potřebnou.

V úterý ráno starosta s místostarostou naložili sbírku. Nejprve kanystry a plastové lahve se Savem a ostatními desinfekčními prostředky. K nim jsme přidali krabice s těmi jarovými a ostatními čisticími prostředky, s mýdly, šampony, krémy, hygienickými potřebami, štosy kbelíků, krabice ručníků, utěrek, hadrů, houbiček, pytle s úklidovými rukavicemi, toaletními papíry, úklidové nářadí a dalším materiálem, který sbírka přinesla. Ve sbírce se objevily i plyšové hračky a dětské knížky s milým dopisem psaným dětskou rukou. Čechy již za Vysočinou nás vítaly velmi krásným slunným dnem.

993782_619960714682213_365017884_nPřed jedenáctou jsme projeli Lovosicemi a do Dolních Zálezlů jsme dojížděli po uzavřené silnici spojující Lovosice a Ústí nad Labem. Zde se nám již ukázal tristní pohled na zatopené domy, garáže, náměstí park, na jezero, kde býval park, zahrady, louky. Cesta podél toku Labe se spolu s řekou stáčela doprava. Před námi se otevřel pohled na obec Dolní Zálezly. Zde nás potkával shodný, ne-li ještě horší obraz kruté reality: domy, na nichž byla ještě jasně viditelná hranice, kam dosahovala výška vody, kontejnery před domy s nábytkem a ostatními znehodnocenými věcmi, hadice vyvedené z obydlí, z nichž tekla voda po silnici, převrácené zablácené karavany v letních pobytových zahradách, v ostatních zahradách pouze špína, bahno, stromy a holé tyčky bez rajčat. Svou úklidovou práci zde odváděli nejen muži v hasičském. Projeli jsme kolem sochy sv. Jana Nepomuckého, jehož šat i přes podstavec rovněž vykazoval výšku hladiny Labe před několika dny. Z dětského hřiště mezi průlezkami odsávali hasiči vodu a snažili se zachránit ze zbývající tůňky několik ryb, které zde zůstaly řekou vyvrženy. Na fotbalovém hřišti bylo pouze poznat, že bývalo travnaté.

OLYMPUS DIGITAL CAMERANa obecním úřadě nás přivítal starosta Miroslav Suchý. Po složení sbírky do vytvořeného skladu z kanceláře spolu se zaměstnanci obce a dobrovolníky nás starosta pozval do své kanceláře, kde jsme stejně jako on měli spoustu otázek i my. V prvé řadě vyjádřil nesmírné poděkování občanům Višňového za materiální pomoc. Oceňoval i záměr obdarování, kdy jsme předávali obec obci.

V čase, kdy nám představoval obec, jsme se dozvěděli, že obec ležící na levém břehu Labe je katastrálně malá (cca 300 ha). Počet obyvatel je necelých 600. V sezóně dovolených přijíždí až 300 chatařů. Od Labe ji dělí státní silnice z Lovosic do Ústí, která nebyla budována, aby současně tvořila Labi hráz a ochraňovala obyvatele před její velkou vodou. Bilance tudíž činila 28 vytopených domácností a obec jako taková byla regionálně jedna z nejvíc zatopených. Zbytek obce je na svahu, který se nad Labe velmi zvedá. Na těchto jižních svazích se dříve pěstovala vinná réva, kterou po řádění révokazu nahradily ovocné stromy.

994810_619960314682253_1890867453_n1005054_619961068015511_244575825_n8910_619959434682341_1194932054_n

Při otázkách na vytvoření protipovodňových opatření si starosta povzdechl nad tím, že na realizaci projektu nedostal peníze, přičemž peníze, které dostali od státu za dobu opakujících se záplav od roku 2002, převýšily náklady na jejich zbudování. Přitom si posteskl i na složitý systém vyplácení pomoci v letošním roce. Poté se s námi rozloučil.

Na závěr všichni pracovníci úřadu vyjádřili poděkování občanům, kteří jim svým přispěním do sbírky pomohli.

Když jsme odjížděli, pokynutím jsme zdravili již velmi vyčerpané a unavené hasiče z okolních obcí, kteří spolu s vlastníky nemovitostí, dobrovolníky, nově přijatými zaměstnanci obce pomáhají na odstraňování následků tohoto živlu. V tvářích těchto všech lidí byla patrná výrazná únava a z jejich výrazů bylo cítit současnou apatii ke všemu ostatnímu. Foto zde

wwwzalezly

 

hzs

V neděli odpoledne byla v zámeckém parku páterem Františkem Nechvátalem vysvěcena socha panny Marie Lurdské, která byla především zásluhou pana Bohumila Adámka z Občanského sdružení pro obnovu zámeckého parku, kulturních, folklorních a historických památek, umístěna do roky prázdné lurdské jeskyně.
Původní lurdskou jeskyni nechal v zámeckém parku postavit roku 1888 hrabě Ferdinand Spiegel. 7. října toho roku ji posvětil místní farář Tomáš Havlík za asistence farářů Františka Trnky z Horních Kounic a Josefa Spáčila z Trstěnic.
Opodál této jeskyně bylo obnoveno zákoutí. Do jeho výklenku, kde bývala socha světce, pro současnost neznámého, byla umístěna soška sv. Josefa. Ten je označován především za patrona manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže a sirotků; panenství; dělníků, řemeslníků, vychovatelů.
Svěcení se zúčastnil velmi početný dav nejen místních, ale i občanů z okolních obcí. Svěcení předcházelo vystoupení pana Bohumila Adámka, který poděkoval všem dobrovolníkům, kteří na realizaci znovuuvedení v život Lurdské jeskyně a zákoutí opodál podíleli. Ocenil i spolupráci s Agroservisem, 1. zemědělskou a. s. Višňové a současného správce zámeckého parku Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové. Zvláštní dík věnoval i řezbáři sochy, kterým je místní rodák pan Martin Lichevník. Ten sklidil ocenění od všech přítomných mohutným potleskem.

lurdská jeskyně_mal

 

foto zde

povodně_pomoc

školka v hasičárně1

lurd

plakát

V sobotu prvního června se ve Višňovém uskutečnilo Sportovní odpoledne, jehož program byl koncipován především pro děti. Prostorem veškerého dění s touto akcí spojeným bylo prostředí hasičské zbrojnice a přilehlé parkové plochy. Hlavním pořadatelem této akce, stejně jako v rocích předešlých, byl místní sbor dobrovolných hasičů.

V rámci zahajovacího programu vystoupily, jednou ze svých úspěšných sestav, mažoretky MŠ a ZŠ Višňové Mini Laxssi. Tento druh sportu si ve Višňovém již získal výraznou oblibu, což dotvrzuje i dubnové pořadatelství soutěže Mistrovství republiky v tomto sportu. Pro děti, které přišly v doprovodu svých rodičů a prarodičů, byla hasiči připravena pestrá paleta soutěžních disciplín. Aktivita dětí byla odměněna dárkovým balíčkem, který byl připraven pro každé z nich. Vedle soutěží měli nejenom ti nejmenší možnost zhlédnout i ukázky mysliveckých činností. Mohli se povozit na koni či koňským povozem. Oblíbenou zábavou byl i nafukovací skákací hrad. Ten byl k dispozici po celé odpoledne zdarma dětem k zábavě. To vše se odehrávalo v doprovodu živé hudby, která dotvářela zábavu všech věkových kategorií až do pozdních večerních hodin.

Jak řekl starosta hasičů pan František Šnábl: „Na této akci oceňuji především podíl práce každého z nás hasičů. Vedle toho si velmi vážím i podílu spolupráce dalších organizací.“

Foto zde

V pondělí 27. května se na naší škole uskutečnil projekt zaměřený na přírodu v nejbližším okolí a na význam stromů v ní. Ekologické aktivity jsme propojili s podporou čtenářství. V dopoledních hodinách vystoupili pro děti  herci Jihočeského divadla v Českých Budějovicích Věra Hollá a Pavel Oubram, kteří účinkují v cyklu Listování. Jedná se o velmi populární a záslužnou aktivitu, jejímž posláním je obnovit v dětech i dospělých  zájem o knihy a čtení.

Dopoledne herci v místním kinosále dětem z Višňového i okolních obcí  četli a hráli  z knih  Komisař Vrťapka Petra Morkese a  Tobiáš Lolness  od francouzského autora Timothée de Fombelle. V plánu byla procházka višňovským zámeckým parkem s výkladem o vzácných dřevinách, které se v něm nachází. Deštivé počasí bohužel prohlídku neumožnilo, ale věříme, že proběhne v náhradním termínu.

Protože jsme Listování organizovali pro děti již počtvrté a chtěli jsme tento fenomén představit i veřejnosti, zorganizovali jsme také představení odpolední. To po krátkém vystoupení ředitele školy a starosty městyse uvedl „duchovní otec“ Listování, populární herec Lukáš Hejlík. A četlo se, jak jinak, opět o stromech.

Odpoledne nám počasí přálo o trochu víc, a tak se po poutavém vystoupení a autogramiádě hlavních protagonistů sešlo 20 zájemců před branami zámeckého parku. Tam všechny přivítal ředitel výchovného ústavu Mgr. Zdenek Vichta, který se zároveň skvěle zhostil role průvodce. Ačkoli mezi návštěvníky bylo mnoho těch, kteří park znají, na závěr všichni zkonstatovali, že se zde dozvěděli mnoho nového.

Poděkování patří Úřadu městyse Višňového za finanční podporu akce, místní knihovně a výchovnému ústavu.

Více o Listování na www.listovani.cz

  

Fotografie ZDE

 

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde